Klachtenprocedure

Opmerkingen en klachten over ons werk en onze communicatie neemt Tear zeer serieus. Daarom doen we regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek. Tear handelt elke mondelinge of schriftelijke uiting van onbehagen zo goed mogelijk af. In alle gevallen wil Tear vanuit haar visie, missie en waarden integer handelen en transparant zijn in haar communicatie naar buiten toe.

Klachtenprocedure

Klachten worden zo mogelijk direct telefonisch of schriftelijk afgehandeld, uiterlijk binnen tien werkdagen. Afhankelijk van de inhoud, het onderwerp en de ernst van de klacht gaat deze naar een afdeling of naar de directie.

De afdeling Marketing & Communicatie behandelt alle klachten uit de achterban. Klachten met betrekking tot verzoeken om financiële steun behandelt de afdeling Programme & Linking.

Wanneer een klager niet tevreden is, kan hij naar het betreffende afdelingshoofd of de directeur. Is het antwoord van de directeur niet naar tevredenheid, dan kan de klager binnen een maand na dagtekening contact opnemen met de Raad van Toezicht. In laatste instantie kan de klager kiezen voor arbitrage. Raad van Toezicht en klager stellen desgewenst een arbitragecommissie samen. 

Iedere klacht wordt geregistreerd op het daarvoor bestemde klachtenformulier met vermelding van naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de klager. Klacht en antwoord zijn altijd opgenomen in het klachtenregister. 

Klacht indienen

Heb je een klacht? Laat het ons weten! Stuur een bericht of bel ons op 030 6969600. Wij doen ons best om je klacht zo goed mogelijk op te lossen.