Dit is Tear

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Wat doen wij

Tear helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen.

Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En wij  verbinden kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

Lees meer over wat wij doen

Onze aanpak

Tear werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doen we waar mogelijk via lokale kerken. Wij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo werken we aan duurzame oplossingen. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf.

De training van lokale kerken gebeurt via onze partnerorganisaties. Zij dragen kennis over en begeleiden kerk en gemeenschap bij hun ontwikkeling.

Omdat we werken via lokale kerken en christelijke organisaties in rampgevoelige gebieden, kunnen wij snel noodhulp geven bij rampen en conflicten. Ook ondersteunen we de wederopbouw na rampen. Daarnaast helpen we kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen te vergroten.

Lees meer over onze werkwijze

De mensen van Tear

Relatiebeheer kerken
Institutionele fondsenwerving
Direct marketing & online fondsenwerving
Happietaria
Relatiebeheer bedrijven en stichtingen
Fondsenwerving
Jan Hellenthal
Relatiebeheer bedrijven en stichtingen
Peter Trommel
Relatiebeheer kerken
Programma Internationaal
Evenementen
Junior Programma Internationaal
Kennisdeling en leren
Redactie
MirjamCroes_Tear
Communicatie
Mediarelaties
Frank van der Velde
Visuele Media
Veiligheidsbeleid & Programma Internationaal
Operatie en realisatie
Geert Jan van Dijk
Strategie en impact
Aletta van Eck
Customer Service
Cspar Waalewijn
Programma Internationaal
Douwe Schaaf
Online marketing
Joost van Dieren
Veertigdagenkalender & The Justice Conference
Gerinke Fountain
Programma Internationaal
Linda Nijholt
Fondsentoekenning
Coördinator Noodhulp
Matthijs van Pijkeren
Programma Internationaal
Marieke Siderius
Corporate communicatie
Programma Internationaal
Ondersteuning HR
Mas Koster
Bedrijfsvoering
Esther Goudsblom
Administratie
Peter Spierenburg
Boekhouding
Bestel ons gratis magazine 'Moed'
Vol met verhalen over krachtige mensen wereldwijd die in actie komen voor gerechtigheid.

Ontwerp & realisatie: Nilsson