Kerk en gemeenschap in actie

Pentecostal Assemblies of God (PAG) traint kerken en gemeenschappen om positieve verandering te brengen in hun dorp.
Land
Partnerorganisatie
PAG
Projectnummer
2018066
Bijdrage van Tear
€ 25 000

Armoede is een dagelijkse realiteit voor veel bewoners van Oost-Oeganda. In de regio rond Soroti leeft 80 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Dat betekent in de praktijk dat talloze gezinnen leven zonder schoon drinkwater en een toilet en dat hun toegang tot gezondheidszorg beperkt is. Mensen overleven op een schamel en onvoorspelbaar inkomen, waardoor ze vandaag niet weten of ze morgen hun kinderen te eten kunnen geven. Er is veel analfabetisme en alcoholisme en de gemeenschappen zijn kwetsbaar voor hiv en aids.

Samenwerken

Deze problemen kunnen alleen duurzaam worden aangepakt als gemeenschappen zelf verantwoordelijkheid nemen voor verandering. De Pentecostal Assmblies of God (PAG) werkt hieraan. PAG heeft als missie om lokale kerken in te trainen in het bestrijden van armoede en onrecht. Deze kerken ontdekken door de training dat ze zich niet alleen moeten bekommeren om de ziel van mensen, maar ook om hun lichaam. En ze leren hoe ze samen met de hun dorp kunnen werken een betere levensomstandigheden.

Zelf aanpakken

De aanpak van PAG doorbreekt de passiviteit en het gevoel van afhankelijkheid dat veel mensen hebben. Ze leren op een nieuwe manier te denken en gaan zich realiseren welke middelen en mogelijkheden ze zelf hebben om hun problemen aan te pakken.

Dankzij dit project  slagen steeds meer Oegandese gemeenschappen erin om bijvoorbeeld hun voedselzekerheid, hun inkomen of hun gezondheid te verbeteren. Met uw hulp kunnen nog meer mensen profiteren van deze veranderingen.

Doneren

€45,-

Voor € 45 worden 3 mensen getraind om bij de overheid te pleiten voor betere voorzieningen.

€30,-

Voor 30 euro worden 3 mensen in de gemeenschap toegerust om in hun eigen onderhoud te voorzien

Meer weten? Neem contact op met: