Mensenhandel tegengaan in Nepal

Mensenhandel is een groot probleem in Nepal. Mensen worden binnen het land verhandeld, van het platteland naar de stad, maar ook vanuit Nepal naar onder meer India en het Midden-Oosten. Daar komen ze bijvoorbeeld terecht in de seksindustrie of worden ze gedwongen om te werken als slaaf in fabrieken.
Land
Projectnummer
2019063

Hoewel precieze aantallen ontbreken (mensenhandel is vaak niet direct zichtbaar), worden er in ieder geval tien- tot vijftienduizend veelal vrouwen en kinderen slachtoffer van mensenhandel per jaar. Arme gebieden in Nepal en regio's met veel migratie zijn hiervoor extra kwetsbaar.

In het rurale gebied in centraal Nepal werkt Tear samen met een lokale partnerorganisatie om mensenhandel tegen te gaan. De partnerorganisatie traint de lokale autoriteiten uit het gebied in het tegengaan van mensenhandel. Daarnaast ondersteunen zij vrouwen die economisch gezien het meest kwetsbaar zijn. Door hen via spaargroepen samen te brengen, kunnen ze hun economische positie versterken en krijgen ze training in bijvoorbeeld het opzetten van een eigen onderneming. Ook worden kinderen voorgelicht en worden kinderclubs opgezet die voorlichting op scholen geven over mensenhandel en kinderrechten.

Foto: Esther Trewinnard | Tearfund

Meer weten? Neem contact op met: