Wederopbouw in het Midden-Oosten

Dit project ondersteunt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten.

De crisis in het Midden-Oosten houdt helaas aan. We zijn dankbaar dat we via onze lokale partner MERATH iets goeds kunnen doen die lijden onder het geweld.

Syrië 

Sinds 2017 werken we samen met lokale partnerorganisatie MERATH om boeren in Syrië te ondersteunen die door de conflicten moesten stoppen met werken. Door gebrek aan middelen is de landbouwketen in het land compleet verstoord. Via dit project worden 200 boeren ondersteund door middel van zaden, meststoffen en landbouwmiddelen. 

In mei 2018 was 50 procent meer land door de boeren bewerkt dan toen toen het project net startte in augustus 2017. Daarnaast hebben boeren winst opgehaald uit het oogsten van kool en kunnen ze binnenkort ook graan en bonen oogsten. Naast het opstarten van hun werk, zijn de boeren ook begonnen met het repareren van waterpompen om irrigatie op hun land mogelijk te maken. Tear hoopt deze pilot binnenkort af te ronden en het project en de activiteiten in de toekomst uit te breiden. De lokale kerk in Syrië helpt bij het uitdelen van benodigheden en houdt toezicht op de voortgang van het project.

Irak 

In Irak werken we samen met Tearfund via de Dutch Relief Alliance Joint Response. Het project biedt financiële steun aan extreem kwetsbare families in de omgeving van Ninewa. Veel van hen zijn gevlucht voor het geweld in andere delen van het land. Het project richt zich ook op het herstellen van waterpunten en voorlichting over hygiëne.

 

Foto: Cengiz Yar Jr

Meer doen of meer weten?

Wil je meer weten over de situatie rond vluchtelingen en de hulp van Tear? Bekijk de meest gestelde vragen.

Meer weten? Neem contact op met:

Tears noodhulp in Irak en Syrië wordt medegefinancierd met fondsen van de Nederlandse overheid, via de Dutch Relief Alliance Joint Responses voor Irak en Syrië. De Dutch Relief Alliance is een samenwerkingsverband van Nederlandse noodhulporganisaties, die overheidsgelden ontvangen voor humanitaire hulp

Integral

Tear geeft hulp bij deze noodsituatie als lid van Integral.

Tear werkt bij deze noodhulpactie samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA.