Wederopbouw in het Midden-Oosten

Dit project ondersteunt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten.
Projectnummer
2019077

De crisis in het Midden-Oosten houdt helaas aan. We zijn dankbaar dat we via onze lokale partner MERATH iets goeds kunnen doen voor de lokale bevolking die lijdt onder het geweld.

Syrië 

Sinds 2017 werken we samen met lokale partnerorganisatie MERATH om boeren in Syrië te ondersteunen die door de conflicten moesten stoppen met werken. Door gebrek aan middelen is de landbouwketen in het land compleet verstoord.

Op dit moment ondersteunt Tear een landbouwproject in de omgeving van Homs. Het doel van het project is om 200 boeren te helpen in het opbouwen van hun werkzaamheden, totdat het productieniveau weer gelijk is aan het niveau van voor de crisis. De ondersteuning kent verschillende onderdelen, namelijk het beschikbaar stellen van:

  • materiaal om kassen te herstellen;
  • irrigatiebuizen;
  • zaden (tarwe, gerst, tomaat en komkommer);
  • kunstmest;
  • ondersteuning om de veestapel te herstellen, bijvoorbeeld veevoer.

Het mooie is dat de deelnemers niet getraind hoeven te worden in hoe zij de materialen moeten gebruiken of hoe ze de grond zo goed mogelijk kunnen herstellen. Het zijn allemaal boeren met veel ervaring die staan te popelen om weer aan de slag te gaan. In 2018 werd eenzelfde soort project ondersteund en dit heeft zeer goede resultaten opgeleverd. Het huidige project wordt uitgevoerd in een ander dorp. De lokale kerk in Syrië helpt bij het uitdelen van benodigdheden en houdt toezicht op de voortgang van het project.

Irak 

In Irak werken we samen met Tearfund via de Dutch Relief Alliance. Het project biedt financiële steun aan extreem kwetsbare families in de omgeving van Ninewa. Veel van hen zijn gevlucht voor het geweld in andere delen van het land. Het project richt zich ook op het herstellen van waterpunten en voorlichting over hygiëne.

Foto: Cengiz Yar Jr

Meer doen of meer weten?

Wil je meer weten over de situatie rond vluchtelingen en de hulp van Tear? Bekijk de meest gestelde vragen.

Meer weten? Neem contact op met:

Tears noodhulp in Irak en Syrië wordt medegefinancierd met fondsen van de Nederlandse overheid, via de Dutch Relief Alliance Joint Responses voor Irak en Syrië. De Dutch Relief Alliance is een samenwerkingsverband van Nederlandse noodhulporganisaties, die overheidsgelden ontvangen voor humanitaire hulp

Integral

Tear geeft hulp bij deze noodsituatie als lid van Integral.

Tear werkt bij deze noodhulpactie samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA.