Kerken aan de slag tegen armoede in Indonesië

Met dit project trainen we kerken om samen met hun dorp te werken aan betere leefomstandigheden.
Land
Partnerorganisatie
Yayasan Sion
Projectnummer
2020055
Bijdrage van Tear
€ 70 000

In Indonesië is het verschil tussen arm en rijk groot. Op het eiland Java wordt bijvoorbeeld verschrikkelijk veel geld verdiend. Tegelijkertijd zijn er miljoenen mensen die economisch niet meedoen. De onzekerheid van inkomen en voedselvoorziening raakt die gezinnen diep.

Aan de slag met de eigen gemeenschap 

Tear werkt al jaren samen met kerken in Indonesië via lokale partner Yayasan Sion. Yayasan Sion richt zich op het trainen van kerken volgens de Umoja-methode (Umoja is een proces waardoor de kerk zich meer bewust wordt van hun rol om hun gemeenschap te dienen en klaar te staan voor elkaar).

Op deze manier ontdekken groepen kerkleden wat de Bijbel zegt over armoede en onrecht. Ook leren zij om samen met de gemeenschap om hen heen te inventariseren wat de problemen zijn én hoe ze die kunnen oplossen met behulp van hun eigen talenten en middelen. Zo kan de gemeenschap zelf concrete projecten opzetten om de situatie in hun dorp te verbeteren.

Resultaten in 2018

Ook in 2018 zijn er op verschillende gebieden mooie resultaten behaald:

  • 19 kerken op Java die al gestart waren met het Umoja-programma, zijn verder gecoacht en getraind. Hierdoor zijn kerken bijvoorbeeld initiatieven gestart als: biologisch boeren en tuinieren, het ophalen van afval en het aanleggen van drainage kanalen voor regenwater.
  • 8 nieuwe kerkgenootschappen buiten Java hebben zich aangesloten bij het Umoja-programma en worden nu getraind. Zo verspreidt het programma zich steeds verder over de verschillende eilanden van Indonesië.
  • Naast het trainen van anderen investeert Yayasan Sion ook in de capaciteit en trainingsvaardigheden van haar eigen staf. 70 stafleden hebben trainingen of studiereizen gedaan om hun vaardigheden te verbeteren.

Uitdagingen 

Het is mooi om te zien dat het netwerk van kerken groeit en ontwikkelt, maar dat betekent wel dat het voor Yayasan Sion een uitdaging is om nieuwe aanvragen van kerken bij te benen. Daarom focust Yayasan Sion zich dit jaar onder andere op:

  •        het verbeteren van de kwaliteit van lopende Umoja-processen;
  •        het opzetten van trainingen om andere organisaties en kerkgenootschappen te coachen in Umoja;
  •        het organiseren van conferenties, zodat trainers en facilitators kennis en ervaringen kunnen delen.

Inspirerende buurman

De kerk in het dorp Gentan is een aantal jaar geleden begonnen met Umoja. De pastor vertelde ons dat hij merkt dat gemeenteleden actiever zijn geworden, meer voor elkaar zorgen en meer samenwerken. Een van de kerkleden vertelde: ‘Nadat ik had geleerd over Umoja, ben ik begonnen met het opruimen van zwerfafval rondom mijn huis. Toen mijn buurman dat zag, volgde hij mijn voorbeeld. Ik zag ook een stuk land dat ik voorheen nooit gebruikte. Ik heb het nu beplant met verschillende groentesoorten.’ Dit is een mooi voorbeeld van hoe mensen in hun stad of dorp zich steeds bewuster worden van hun omgeving en de middelen die ze hebben. Ze ondernemen actie en pakken samen problemen aan om zo de gemeenschap verder te ontwikkelen.

Doneren

€50,-

Het trainen van een lokale vrijwilliger die een dorp helpt om aan de slag te gaan tegen armoede kost € 50.

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 6969 600 | E fstal@tear.nl