Voorbereiding op rampen in India

Dit project helpt mensen zichzelf beter te beschermen tegen overstromingen.
Land
Partnerorganisatie
EFICOR
Projectnummer
2019050
Bijdrage van Tear
€ 20 000

In dit deel van India komen vaak overstromingen voor. Het zijn juist de allerarmsten die het meest daarvan te lijden hebben. Tear werkt samen met de Indiase partnerorganisatie EFICOR aan het verminderen van kwetsbaarheid voor rampen. Met relatief eenvoudige maatregelen worden dorpen veiliger gemaakt  en worden mensen weerbaarder gemaakt, zodat overstromingen minder schade kunnen aanrichten.

Trainingen en voorzieningen

Lokale vrijwilligers krijgen een training, zodat ze in actie kunnen komen tijdens een ramp. Dorpsbewoners krijgen bovendien voorlichting over hoe ze zich kunnen voorbereiden op rampen en boerengroepen wordt geleerd om gewassen te verbouwen die beter bestand zijn tegen rampen.

Verder worden schuilgelegenheden gebouwd en putten geslagen op hooggelegen plaatsen voor mogelijke evacuaties. Wegen worden opgehoogd, zodat ze als dijken kunnen dienen. Ook worden er spaargroepen opgericht, met als doel om gezinsinkomens te verbeteren en mensen een buffer te geven voor tijden van nood.

Overheid

Bovendien wordt de lokale overheid aangesproken op haar taak om de infrastructuur te verbeteren. Dorpsbewoners krijgen hulp om toegang te krijgen tot overheidsprogramma’s, zoals een weduwepensioen en werkgelegenheidprogramma’s. Er is speciale aandacht voor gezinnen die vanwege hun kaste extreem arm zijn.

Vergelijkbare projecten

Tear heeft nog meer projecten die mensen voorbereiden op rampen, zoals dit project in Nepal.

Doneren

€55,-

Een workshop voor jongeren over wat je moet doen als het water komt kost € 55.

€150,-

Een dorp begeleiden bij het opstellen van een rampenplan kost € 150. 

€300,-

Het opzetten, trainen en registreren van een zelfhulpgroep voor vrouwen of boeren kost € 300

 

Meer weten? Neem contact op met:

T 0306969612 | E mvanpijkeren@tear.nl