Kennis, moed en steun maken verschil in Noord-India

Dit project traint gemeenschappen om samen te werken aan ontwikkeling.
Land
Partnerorganisatie
Stewards’ Trust
Projectnummer
2020011
Bijdrage van Tear
€ 40 000

Het noorden van India is het armst van het gigantische land. Dat zie je als je verder weg bent van de steden, wanneer je in het gebied komt waar de tribale groepen wonen: stammen die traditioneel in de kastenmaatschappij van India worden geïsoleerd en uitgestoten. Het leven is hier op het platteland van India niet gemakkelijk. Als mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met moeite van leven. Veel mensen werken als dagarbeider in de landbouw, in zandmijnen, of op plantages.

Wat gaat er gebeuren?

Tear investeert de komende jaren in het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. In 3 jaar tijd traint partner Stewards’ Trust lokale vrijwilligers op diverse plekken in Noord-India. Op deze manier willen we 1.000 families duurzaam uit de armoedespiraal helpen.

Wat is het resultaat?

De ontwikkeling is te zien op een aantal gebieden:

  • Mensen oogsten meer van hun eigen grond: boeren worden getraind in maatregelen om de opbrengst van hun land te vergroten. In verschillende dorpen zie je nu vrouwen met een eigen groentetuin die ze hebben opgezet na training.
  • Dorpen krijgen toegang tot schoon drinkwater: dorpsgroepen organiseren zich om samen een waterpunt te realiseren. Stewards’ Trust zorgt ervoor dat de groepen via de overheid toegang krijgen tot materiaal en technische kennis voor de aanleg van vijf nieuwe en verbetering van tien bestaande waterpunten. Daarnaast traint Stewards’ Trust de groepen in goed en veilig gebruik en onderhoud. Aandacht voor de rol van hygiëne voor gezondheid was altijd al een vast onderdeel van training, Corona maakt dat onderdeel nog relevanter.
  • De gezondheid van mensen verbetert: de gemeenschap wordt getraind in het herkennen, voorkomen en behandelen van ziektes. Dit zijn ziektes die vaak tot kindersterfte leiden, maar eenvoudig te voorkomen zijn. Er worden ook latrines aangelegd. Sinds maart 2020 is goede informatie over Corona een vast onderdeel van elke training en ontmoeting.
  • Dorpen worden verbonden met de rest van het land: de gemeenschap leert door het project welke rechten ze hebben en hoe ze de overheid kunnen aanspreken. Elektriciteit, wegen, overheidssteun bereiken daarom ook de meest verafgelegen dorpen.
  • Kinderen en volwassenen leren lezen en schrijven: er komen steeds meer overheidsscholen en ouders organiseren zich om de kwaliteit van de scholen te verbeteren. Tegelijkertijd starten op initiatief van kerkelijke vrijwilligers op verschillende plekken informele scholen waar volwassenen leren lezen en schrijven.
  • Mensen organiseren zichzelf in zelfhulpgroepen: dit zijn groepen van 10-12 mensen die samen sparen en op zoek gaan naar nieuwe inkomstenbronnen. Stewards’ Trust geeft hen de kennis die nodig is en helpt hen bij het opzetten van een kleine onderneming. Dat gaat vaak om winkeltjes, een investering in landbouw of een kleermakerij.

Waarom ondersteunt Tear dit?

Tear blijft investeren in het trainen van lokale kerken en gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen, zodat ze in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ook leidt deze aanpak tot grotere weerbaarheid van de gemeenschap, zodat ze beter in staat zijn om schokken en rampen op te vangen. Het project zorgt voor drie dingen die de inwoners daarvoor nodig hebben:

  • Kennis: over hun rechten, over wie hen kan ondersteunen, over wat ze kunnen doen.
  • Moed: het vertrouwen dat ook zij hun stem kunnen en mogen verheffen.
  • Steun: ondersteuning van een netwerk van mensen en organisaties die achter hen staan.

Doneren

€220,-

Voor € 220 wordt een lokale vrijwilliger een jaar getraind om in zijn dorp actief te zijn tegen armoede.

€20,-

Voorlichting voor een dorp over hygiëne en het voorkomen van ziektes kost € 20.

Meer weten? Neem contact op met:

T 0306969612 | E mvanpijkeren@tear.nl