Jongeren bereiken met het evangelie in Haïti

Karl Foster bereikt jongeren met het evangelie en betrekt hen bij de kerk door middel van rapmuziek.
Land
Partnerorganisatie
Tearfund
Projectnummer
2020040

Haïti is de afgelopen jaren meerdere malen geteisterd door natuurrampen. Door armoede en angst voor nieuwe rampen, heerst er een grote mate van uitzichtloosheid in de samenleving. Vooral jongeren hebben hieronder te lijden. Meer dan 50 procent van de inwoners van Haïti is jonger dan 25 jaar. De grootste uitdaging voor hen is het gebrek aan hoop op een betere toekomst.

Christelijke rapmuziek om jongeren te bereiken

De Haïtiaanse Karl Foster is een van onze Inspired Individuals. Hij heeft een groot hart voor jongeren en het is zijn missie om hen te bereiken met het Evangelie en te betrekken bij de kerk. Foster doet dit door aan te sluiten bij de populaire rapcultuur onder de jeugd in Haïti. Samen met een groep christelijke artiesten produceert hij rapmuziek met een positieve boodschap. Met zijn eigen dagelijkse radioshow weet hij daarmee veel jongeren te bereiken. Ook is hij jeugdleider in zijn kerk en organiseert hij nationale jongerenkampen en andere christelijke festivals. Daarvoor nodigt hij christelijke artiesten en sporters uit om jongeren te inspireren en een voorbeeld voor hen te zijn. Zo wil Foster de jeugd in Haïti, ongeacht hun achtergrond, uitdagen om een leven te leiden met God.

Het Inspired Individuals-programma

Inspired Individuals is een driejarig wereldwijd leiderschapstrainingsprogramma voor christelijke leiders. Het programma ondersteunt mannen en vrouwen die changemakers zijn, en visie hebben voor grote economische en sociale veranderingen in hun gemeenschap of land. Via het programma worden deze mensen geïdentificeerd, toegerust en met elkaar verbonden. Zo ondersteunt Tear hen om hun missie zo effectief mogelijk uit te voeren en zorgen we samen voor een grotere  verandering in de gemeenschappen en landen waarin zij leven.

Zonder ondersteuning en begeleiding lopen Inspired Individuals, zoals Karl Foster, het risico om te verzanden in hun werk of op te branden vanwege de druk. In het programma coachen we mensen als Karl Foster persoonlijk, ondersteunen we hen financieel en trainen we hen. Draag je bij aan hun werk door te bidden of geld in te zamelen met jouw kerk?

Wil je met je kerk dit project steunen? Doe een toezegging.

Toegezegde giften: €0,-
Benodigd bedrag: €5 000,-
0 %
0 %
Meld je kerk aan

Vul hier een rond getal in (bijvoorbeeld 500 of 700,50).

Inspired Individuals

Steun het werk van Karl Foster of één van de andere Inspired Individuals.

Meer weten? Neem contact op met:

Alexander slaat bruggen tussen witte en zwarte levens

Verhaal | 24-10-2020 | Tear
Alexander McLean stamt af van slavenhouders én slaven. Hij is daarmee het levende bewijs dat het mogelijk is om bruggen te slaan tussen witte en zwarte levens.
Trinity en zijn organisatie 92 Hands

Trinity helpt jongeren uit een sloppenwijk aan werkgelegenheid

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met zijn onderneming rust Inspired Individual Trinity Heavenz jongeren in de sloppenwijk toe. ‘Ik wil dat ze veranderaars worden in hun eigen gemeenschap en buurt.’

Ulan strijdt tegen jeugdwerkloosheid in Nigeria

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met de organisatie waarbij Ulan vrijwilliger is, organiseert ze conferenties om jongeren bewust te maken van hun probleemoplossend vermogen, en hen te leren hoe ze werkgelegenheid...

Trinity uit Oeganda: ‘Mensen zullen eerder sterven aan honger dan corona’

Verhaal | 16-05-2020 | Tear
Sociaal ondernemer Trinity Heavens, die zelf opgroeide tussen de krotten, vreest dat mensen door de lockdown eerder sterven aan honger dan aan Corona.

India in lockdown: Samir en Indira bieden hulp aan de meest kwetsbaren

Verhaal | 08-05-2020 | Maartje de Groot
Inspired Individuals Samir en Indira zetten zich in India in voor de meest kwetsbaren, ook tijdens de lockdown. Lees hier hoe...
Inspired Individual Binsa - Tear

‘Mensenhandel wordt niet alleen door grote NGO’s opgelost’

Verhaal | 18-02-2020 | Hannah Westra
Binsa zet zich in voor kwetsbare vrouwen en meisjes om mensenhandel te voorkomen.