Toegang tot zorg voor de allerarmsten

Dit project geeft de meest kwetsbare groepen in Congo toegang tot medische zorg via een verzekering.
Partnerorganisatie
Centre Medical Evangélique
Projectnummer
2016016
Bijdrage van Tear
€ 22 500

Voor veel mensen in Congo is medische zorg onbetaalbaar. De meeste mensen zijn afhankelijk van particuliere instellingen voor hun medische zorg. Hierdoor hebben armen extra moeite om zorg te vinden, want als er niets te verdienen valt, willen allerlei (privé-)instellingen geen zorg verlenen.

Zorgverzekering

Tear-partner MUSACA helpt de meest kwetsbare mensen om toegang te krijgen tot medische zorg, via een zorgverzekering. Daaronder zijn veel weduwen, chronisch zieken, mensen met een handicap, alleenstaande moeders, ouderen of mensen die hiv positief zijn. Zij staan op een extra achterstand als het gaat om het verwerven van een inkomen en in het voorzien in hun levensonderhoud.

MUSACA werkt met spaargroepen. Elke week leggen de deelnemers een klein bedrag in. Uit de gemeenschappelijke pot kunnen ze medische behandelingen betalen als dat nodig is. De groepsleden ondersteunen elkaar ook op andere manieren. Ze brengen elkaar het ziekenhuis als dat nodig is, of troosten elkaar in moeilijke situaties.De spaargroepen hebben dus een belangrijke sociale functie.

Preventie

In de groepen wordt ook gezondheidsvoorlichting gegeven, onder andere over goede hygiene en schoon drinkwater, hiv, geboortebeperking en SOA’s. Door dit preventieve werk helpt MUSACA lokale gemeenschappen om hun gezondheid aanzienlijk te verbeteren.

Doneren

€45,-

Het kost 45 euro om een gezondheidsvoorlichter te trainen

€25,-

Voor 25 euro help je mee een spaargroep op te zetten .