Kerken pleiten voor een einde aan seksueel geweld

Dit project richt zich op grondoorzaken van geweld tegen vrouwen.
Partnerorganisatie
Tearfund & Action Entraide
Projectnummer
2020016
Bijdrage van Tear
€ 40 000

Na jarenlange conflicten waarin seksueel geweld als oorlogswapen werd ingezet, is seksueel gendergerelateerd geweld (SGBV) in de Democratische Republiek Congo op veel plekken nog steeds aanwezig en tot op zekere hoogte geaccepteerd. Er is veel schaamte over het thema en slachtoffers lopen het risico te worden verstoten uit de gemeenschap omdat ze 'onteerd' zijn. Daardoor komen veel gevallen van seksueel geweld nooit aan het licht. In de meest recente wereldwijde gendergelijkheidsindex staat de Democratische Republiek Congo op de 176e plaats, van de 188 landen op de lijst. 

Kerk als katalysator van verandering

Via haar internationale netwerk, werkt Tear al langer samen met lokale kerken in de afgelegen gemeenschappen Badiya en Mayaribo, in de provincie Ituri. Als onderdeel van dat werk wil Tear samen met Tearfund en lokale partner Action Entraide de leiders van tien kerkgemeenschappen betrekken en toerusten om zich uit te spreken tegen seksueel gendergerelateerd geweld en katalysatoren te zijn om de diepere oorzaken binnen hun gemeenschap aan te pakken. Het project betrekt ook de bredere gemeenschap om schadelijke concepten van mannelijkheid te bespreken (Tearfunds ‘Transforming Masculinities-aanpak’) en gendergelijkheid te promoten, door middel van contextuele trainingen en doorlopende gemeenschapsdialogen. Daarnaast worden mensen toegerust om ​overlevenden van seksueel geweld op te kunnen vangen en te helpen bij het vinden van de juiste zorg.

Doneren

€50,-

Voor € 50 stelt u Tear in staat een groep kerkleiders te trainen in het bieden van ondersteuning aan slachtoffers van geweld. Bijvoorbeeld door een lotgenoten groep te starten, psychosociale hulp of geestelijke ondersteuning te bieden, economisch kwetsbare vrouwen training in inkomensverwerving te geven of door het koppelen van slachtoffers aan medische en/of juridische hulpverlening waar nodig.

€25,-

Voor € 25 kunnen wij een genderkampioen trainen, die in haar eigen gemeenschap verandering in gang zet! Een genderkampioen maakt geweld tegen vrouwen bespreekbaar, faciliteert een gesprek over onderliggende opvattingen over man-vrouw relaties, gelijkwaardigheid en geweld, en moedigt anderen aan om geweld aan te pakken en in actie te komen.