Een eind aan huiselijk geweld en misbruik in Congo

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) aan de orde van de dag. Het komt in alle lagen van de bevolking voor, en met name vrouwen en meisjes zijn slachtoffer. Vaak krijgen zij te maken met seksueel en gendergerelateerd geweld. In de provincie Noord-Kivu komt dit veel voor als gevolg van conflicten.
Partnerorganisatie
PPSSP
Bijdrage van Tear
€ 131 257

Geweld is diepgeworteld in de Congolese samenleving, waardoor het moeilijk te bestrijden is. Zo gebruikten rebellen regelmatig seksueel geweld als oorlogswapen, maar komt ook huiselijk geweld en seksueel misbruik veel voor. In de stad Goma is sprake van structurele genderongelijkheid die zich uit in sociaal-culturele normen, tradities, gebruiken en overtuigingen. Ook binnen kerken. Kerkleiders rechtvaardigen, soms aan de hand van bepaalde interpretaties van Bijbelteksten, de achtergestelde positie van vrouwen. Dit onrecht moet stoppen. Om het probleem bij de wortel aan te pakken, zijn we samen met onze lokale partner PPSSP gestart met een speciale methode: Transforming Masculinities.

Hoe werkt het?

In dit programma worden kerkleiders en lokale leiders op innovatieve en Bijbelse wijze getraind en toegerust om zich uit te spreken tegen gendergerelateerd geweld. Binnen lokale gemeenschappen hebben zij veel invloed, waardoor mensen eerder naar hen luisteren dan naar mensen van buitenaf. Het innovatieve programma is tussen 2015 en 2018 ontwikkeld en getest in plattelandsgemeenschappen. De resultaten zijn zeer bemoedigend; na twee jaar daalde het aantal vrouwelijke slachtoffers significant. 

Kerkleiders en rolmodellen gaan het gesprek aan met mannen en vrouwen en jongens en meisjes over de ideeën die er zijn over mannelijkheid en over relaties tussen mannen en vrouwen. In gemeenschapsdialogen worden mensen vervolgens aangemoedigd hun ideeën over man-vrouw rolpatronen, verhoudingen en het daarop gebaseerde gedrag te heroverwegen vanuit een nieuw, Bijbels perspectief.

Naast het aanpakken van de onderliggende oorzaken van geweld tegen vrouwen en meisjes door gesprekken aan te gaan binnen de gemeenschappen, willen we slachtoffers ondersteunen en toegang geven tot de juiste hulp. Doel van dit project is dat de leefomstandigheden van de hele gemeenschap worden verbeterd, doordat relaties tussen mannen en vrouwen en tussen jongens en meiden weer hersteld worden zoals God het bedoeld heeft. 

Door het trainen van kerkleiders en rolmodellen, en het oprichten van gemeenschapsactiegroepen verwachten we 4.720 mensen te bereiken.

Dit hopen we te bereiken:

  • In acht kerkgenootschappen in de stad Goma worden mannen en vrouwen getraind op het gebied van gender-opvattingen. De training gaat over rolpatronen en gedrag richting vrouwen en meisjes. Hierdoor ontdekken ze de onaanvaardbaarheid van seksueel misbruik en huiselijk geweld.
  • Na de training zijn mannen en vrouwen in staat om binnen het huwelijk open te communiceren over een gelijkwaardige rolverdeling en een veilig en liefdevol gezinsleven. 
  • Vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van sekseel of gendergerelateerd geweld ervaren minder stigma doordat wat ze hebben meegemaakt bespreekbaar wordt. Daarbij krijgen ze verbeterde toegang tot ondersteunende hulp op medisch, psychosociaal en juridisch vlak.
  • Aan de training doen 3.060 mannen en vrouwen en 1.660 meisjes en jongens onder de achtien jaar mee. 

Aantoonbare resultaten

Deze innovatieve projectaanpak is tussen 2015 en 2018 ontwikkeld en getest in plattelandsgemeenschappen in de provincie Ituri (ten noorden van Noord-Kivu). Uit externe evaluaties blijkt deze aanpak zeer succesvol. Na twee jaar daalde het aantal vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld van 69 procent naar 29 procent. Het aantal vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld buiten huis daalde van 24 procent naar 4 procent.

Kerkleiders blijken krachtige spelers te kunnen zijn in de strijd tegen geweld. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak ook op andere locaties kan leiden tot structurele verbeteringen: in minder geweld tegen vrouwen, ondersteuning voor slachtoffers van geweld en een grotere mate van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Over het gebied

​Door de lange geschiedenis van geweld in de DRC zijn de ontwikkeling en rechten van de bevolking op veel verschillende manieren beschadigd. In de oostelijke provincies van het land houdt veel geweld verband met conflicten en terugkerende onveiligheid. In het hele land is geweld onderdeel geworden van de sociale norm. Ondanks verschillende pogingen tot het bestrijden van seksueel en gendergerelateerd geweld blijft het aantal slachtoffers erg hoog, met name in de provinxie Noord-Kivu met de stad Goma als middelpunt. Hier worden dagelijks nieuwe gevallen gemeld. De situatie van vrouwen en meisjes is hier zorgwekkend. Ze hebben zeer beperkte toegang tot de burgerlijke vrijheden op economisch, politiek, sociaal en cultureel vlak. Met dit project willen we geweld bestrijden en voorkomen.

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 6969 600 | E gfountain@tear.nl

4 Bijbelstudies over gerechtigheid

Verhaal | 29-10-2020 | Tear
Meer weten over gerechtigheid? Tear zet 4 Bijbelstudies over recht doen op een rij.

Jezus in de gevangenis

Verhaal | 28-10-2020 | Tear
Rechtdoen begint met mensen zien. En mensen zien begint met luisteren. Dat ontdekt pastor William Quiñones als hij een streng beveiligde jeugdgevangenis binnenstapt om over Jezus...

Leven als een nomade: Genieten van onderweg zijn

Verhaal | 27-10-2020 | Annelieke Bouman
De Nederlandse Anneke reist graag. Op zoek naar nieuwe culturen, nieuwe ontmoetingen en verrassende wendingen.

Laat je niet lamslaan door het verlangen naar vroeger...

Verhaal | 25-10-2020 | Dorina Nauta
‘We gaan als kerk door een rouwproces, omdat we niet meer samen kunnen komen, zoals we dat gewend zijn.'

Ontroerend: Syrische vluchteling zingt lied ‘Mag Ik Dan Bij Jou’

Verhaal | 24-10-2020 | Tear
Zangeres Shaza Hayek ontvluchtte ruim vijf jaar geleden haar moederland Syrië. Samen met landgenoten zingt ze het ontroerende nummer ‘Mag Ik Dan Bij Jou’ van Claudia de Breij.

Alexander slaat bruggen tussen witte en zwarte levens

Verhaal | 24-10-2020 | Tear
Alexander McLean stamt af van slavenhouders én slaven. Hij is daarmee het levende bewijs dat het mogelijk is om bruggen te slaan tussen witte en zwarte levens.