Cambodja

Projects

Groep mensen bij een visvijver

Visvijvers en meer in Cambodja

Dit project traint kerken om met hun dorp te werken aan betere leefomstandigheden.

Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja

Kerk en gemeenschap worden toegerust om hun problemen aan te pakken. Zo verbeteren ze hun inkomen, hebben meer te eten en worden gezonder.

Reacties