Hulp aan straatmeisjes in Bolivia

Dit project helpt straatmeisjes in Cochabamba om te werken aan hun toekomst.
Land
Partnerorganisatie
Mosoj Yan
Projectnummer
2018009
Bijdrage van Tear
€ 20 000

Huiselijk geweld is een groot probleem in Bolivia. Van elke tien Boliviaanse kinderen zijn er gemiddeld zeven mishandeld. Van die zeven zijn er drie ook  seksueel misbruikt. Helaas houden de armoede en de cultuur dit probleem in stand. Soms drijft de onveiligheid thuis jongeren het straatleven in.

Tear helpt kwetsbare jongeren in Cochabamba, samen met partnerorganisatie Mosoj Yan. In een opvanghuis worden meisjes opgevangen die bijvoorbeeld met seksueel misbruik te maken hebben gehad. Ze krijgen psychologische begeleiding om hun trauma’s te verwerken en kunnen naar school of naar een vakschool. Ook wordt via kerken ondersteuning gegeven aan kwetsbare jongeren.

Elke donderdag en vrijdag is het preventiecentrum geopend. Dit is een veilige plek waar kinderen tussen de 8 en 16 jaar leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Bovendien worden hier gevoelige thema’s met ze besproken, zoals drugs, mishandeling, seksualiteit en misbruik. En zijn er sociaal werkers beschikbaar voor begeleiding.

Doneren

€90,-

Voor € 90,- kunnen we een meisje een week lang volledig opvangen en voorzien in een veilige slaapplek, eten en drinken, scholing en psychologische hulp.

 

€2,50

Voor € 2,50 kunnen we de kinderen in het preventiecentrum van een lunch voorzien. 

€20,-

Voor € 20,- kunnen we twee keer een activiteit organiseren in het meisjeshuis.

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 6969 629 | E gfountain@tear.nl