“Wij vragen de regering om een humaan asielbeleid”

Persbericht | 25-06-2018Suzanna Blackmore

21 maatschappelijke organisaties slaan handen ineen 

Eenentwintig maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties, waaronder Tear, reageren met afschuw op het instemmen van de Tweede Kamer met het nieuwe asielplan van de EU. Met een gezamenlijke oproep vragen zij de regering om juist een humaan asielbeleid in lijn met het internationale recht. 

EU-president Tusk heeft als mogelijke oplossing van het migratie- en vluchtelingenvraagstuk voorgesteld om Europa af te sluiten voor mensen op de vlucht. Opvang, bescherming en hulp voor kwetsbaren wordt daarmee afgeschoven op landen die daar stuk voor stuk minder toe in staat zijn dan EU-landen zelf. In de gezamenlijke advertentie zeggen de organisaties: 'Er is een groot verschil tussen opvangen in de regio en opsluiten in de regio'.

'Europa afsluiten voor kwetsbare mensen op de vlucht is onacceptabel. Wij vragen de Nederlandse regering om moreel leiderschap en een asielbeleid dat recht doet aan waar Europa voor staat: menselijkheid, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Niemand vlucht vrijwillig', aldus de organisaties.

Nooit eerder sloegen in zo’n korte tijd zoveel maatschappelijke organisaties de handen ineen om hun zorgen te uiten voor voorgenomen wijzigingen in het asielbeleid. De actie wordt gesteund door: Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, CARE Nederland, Cordaid, Het Rode Kruis, Hivos, ICCO/Kerk in Aktie, Oxfam Novib, PAX, Plan Nederland, Red een KindSave the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Tear, Terre des Hommes, Vluchtelingenwerk Nederland, War Child, World Vision en ZOA.

Kijk voor meer informatie over de actie op doEUreallycare.org.

Noot voor de pers:

Alle organisaties zijn bereid een toelichting te geven, ook met meerdere directeuren tegelijkertijd. Persaanvragen worden gecoördineerd door Daphne Groenendijk, Stichting Vluchteling: +31 (0)6 14 49 66 40 of daphnegroenendijk@vluchteling.nl en Rik Goverde, Save the Children: +31 (0)6 40 80 97 09 of rik.goverde@savethechildren.nl.