Tear-directeur over regeerakkoord: ‘We staan optimaal voorgesorteerd’

Nieuws | 12-10-2017Tear

Marco van der Graaf, directeur van Tear, is ontzettend blij met de hernieuwde aandacht voor de rol van ontwikkelingssamenwerking op de internationale agenda van de Nederlandse overheid.

‘Er is reden om dankbaar te zijn dat er een verhoging is van het budget voor ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren. Wij zijn er klaar voor om hier belangrijke en goede dingen mee te doen. Qua thematiek en deelname in allianties staan we optimaal voorgesorteerd. Tear is lid van de Dutch Relief Alliance (DRA) en van PerspActive.

We zien dat de ambitie op het thema duurzaamheid groter is dan in het verleden

Beide zijn voorbeelden van nieuwe, innovatieve vormen van samenwerking tussen organisaties waarmee de rol van het Nederlandse maatschappelijk middenveld op de internationale agenda zichtbaarder en tastbaarder wordt. Ik denk dat ik niet eerder zo’n duidelijk verband heb gezien tussen deze activiteiten waaraan Tear bijdraagt, de lobby en de politieke gevolgen voor onze sector.’

Wereldwijde problemen

Volgens Van der Graaf raakt een voornemen als dit alle burgers in Nederland: ‘De bijdrage van de Nederlandse overheid aan ontwikkelingssamenwerking is niet alleen een investering in landen buiten Nederland, maar een belangrijke investering voor ons allemaal. Als burgers in Nederland zijn we onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen. We zijn onderdeel van wereldwijde problemen, we ondervinden deze en we dragen er aan bij.’

Er is reden om dankbaar te zijn dat er een verhoging is van het budget voor ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren

De Tear-directeur is ook realistisch: ‘Natuurlijk blijft 0,7% van ons Bruto Nationaal Product een druppel op de gloeiende plaat is als we kijken wat er gebeurt in de wereld.’

Toename betrokken burgers

Over de klimaatmaatregelen zegt Van der Graaf: ‘We zien dat de ambitie op het thema duurzaamheid groter is dan in het verleden. Maar de investeringen zijn nog lang niet groot genoeg om snel belangrijke ontwikkelingen tot stand te brengen. Hierin voelen we onze verantwoordelijkheid voor de schepping – en we schieten daarin tekort. Tegelijkertijd zien we als Tear een enorme toename van betrokken burgers, kerken en bedrijven die veel sneller willen. En we vertrouwen erop dat zij mede de snelheid en de verandering zullen bepalen. Daar blijven we als Tear de komende jaren volop aan bijdragen.’

Hoofdpunten uit het regeerakkoord over Ontwikkelingssamenwerking:

  • Het ontwikkelingsbudget neemt deze kabinetsperiode toe met 118 miljoen in 2019 oplopend naar 331 miljoen in 2021. Hiermee komt het budget volgens het regeerakkoord weer op 0.7% van het Bruto Nationaal Product, minus 1.4 miljard. Die 1,4 miljard slaat op de structurele bezuinigingen die werden doorgevoerd door Rutte III: de 0,7 % wordt dus niet gehaald. Daarbovenop worden er in de komende kabinetsperiode ook incidenteel extra middelen toegevoegd aan de begroting die kunnen oplopen tot 1 miljard euro.
  • De absolute focus van het nieuwe Nederlandse ontwikkelingsbeleid komt te liggen op het beperken van migratie door te investeren in de bestrijding van grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering.
  • Ook het landenbeleid zal worden herzien in het licht van de nieuwe doelstellingen van het buitenlands beleid. Jordanië, Libanon en Irak worden focuslanden. Daarnaast gaat het nieuwe kabinet bezien welke Afrikaanse landen en andere landen als focuslanden worden toegevoegd of waarmee de ontwikkelingsrelatie wordt beëindigd.
  • De vierspeerpunten zijn behouden gebleven: Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), landbouw, water en rechtstaatbevordering.
  • Onderwijs aan vluchtelingenkinderen krijgt prioriteit.
  • Het is nog niet duidelijk of er weer een minister voor OS en Handel komt of dat het een andere combinatie wordt.