Onverdraaglijk: de dreigende verharding van het asielbeleid

Blog | 28-06-2018Marco van der Graaf

Vandaag en morgen komt de Europese Raad bijeen om te vergaderen over een Europees asiel- en migratiebeleid. Als Tear besloten we eerder deze week aan te haken bij een campagne om in actie te komen tegen de dreigende verharding van het beleid. Graag leg ik uit waarom.  

Het idee dat mensen zich onder erbarmelijke omstandigheden een weg moeten banen naar onze leefomgeving is voor ons bij Tear onverdraaglijk. Het staat in schril contrast met de bewegingsvrijheid over de wereld die wij als Nederlanders hebben. Bij Tear geloven we dat migratie iets is van alle tijden. We geloven dat God niet wil dat er langdurige ongelijkheid is tussen rijk en arm, want in de ogen van God is ieder mens kostbaar. We willen dat overheden met de samenleving nadenken over langetermijnoplossingen en we zijn van harte bereid daarover mee te denken. 

Het staat in schril contrast met de bewegingsvrijheid over de wereld die wij als Nederlanders hebben.

De situatie van vluchtelingen geeft een duidelijk beeld van hoe schrijnend de ongelijkheid is tussen onze westerse wereld en veel landen om ons heen. Daar vragen we als Tear voortdurend aandacht voor omdat we geloven dat armoedebestrijding niet alleen iets is van ver weg, maar ook van je eigen hart en handelen hier en nu. Als organisatie zijn we nauw betrokken bij de situatie van vluchtelingen in het Midden-Oosten en we zijn ook betrokken geweest in Griekenland. 

De meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van het plan om het EU-asielbeleid aan te passen. Daardoor vrezen humanitaire en mensenrechtenorganisaties voor de vrijheid en veiligheid van kwetsbare mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Om dit gevoel kracht bij te zetten, startten we eerder deze week gezamenlijk een landelijke campagne. 

Lees meer over de actie op doEUreallycare.org