Meer scholen in Oeganda als spin-off van Tear-project

Nieuws | 14-09-2016Gebedsteam Tearfund Engeland

Sinds begin september gaan de kinderen weer naar school. Voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend, dat we heel gemakkelijk vergeten om dankbaar te zijn voor de onderwijsmogelijkheden in ons land.

In een land als Oeganda ligt dat anders. Weliswaar zorgt de overheid voor basisonderwijs, maar de kwaliteit daarvan wisselt sterk. En in sommige klassen zitten wel honderd kinderen. Bovendien is er een tekort aan middelbare scholen.

De meeste mensen in Oeganda leggen zich hierbij neer; het is nu eenmaal niet anders. Maar in de gemeenschappen waar Tear-partner Pentecostal Assemblies of God werkt, zien we iets opmerkelijks.

In de regio's waar Tear-partner PAG werkt, zijn 72 scholen gesticht of verbeterd

Nieuwe scholen

Door trainingen van PAG leren mensen hoe ze zelf oplossingen kunnen bedenken voor de problemen waar ze mee te maken hebben. Dit trainingsproces noemen we ‘Umoja’ (dat betekent ‘samen’)

Verbeteren van het onderwijs is niet een specifiek doel van de Umoja-trainingen, maar als mensen ontdekken dat ze hun economische situatie kunnen veranderen, krijgen ze ook meer aspiraties op het gebied van onderwijs. In de districten Soroti, Serere en Kasilo heeft dit geleid tot 72 scholen, die óf gesticht óf gesteund zijn door kerken, gemeenschappen en individuele mensen die de trainingen hebben gevolgd.

In Orimai bijvoorbeeld, waar een overheidsschool staat, heeft de kerk met succes gelobbyd voor een beter schoolgebouw. De Favourschool is gesticht door een lokale kerk en de Emmanuelschool is gesticht door een echtpaar dat de trainingen had gevolgd en heel graag wilde werken aan beter onderwijs.

Bidden

Dank God dat Hij de Umoja-trainingen gebruikt om de ambities en het zelfvertrouwen van mensen te laten groeien.

Bid voor Pentecostal Assemblies of God, dat God hen wijsheid geeft om de gemeenschappen de juiste steun te geven bij het verbeteren van het onderwijs in hun dorp.

Bid voor de leerlingen van de 72 scholen die zijn ontstaan of verbeterd. Dat de kinderen gezegend worden en de kans krijgen om zich te ontwikkelen zoals God dat heeft bedoeld.

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Meld je dan aan voor de gebedsbrief. Dan sturen we je zes keer per jaar actuele gebedsonderwerpen.

Meer over het project

Kerk en gemeenschap in actie

Oeganda (Afrika)
Pentecostal Assemblies of God (PAG) traint kerken en gemeenschappen om positieve verandering te brengen in hun dorp.