Kleine handleiding voor christelijke buurtbewoners

Blog | 28-08-2020Herman Bouma

Stel je voor, op een dag neem je het besluit dat je je wilt gaan inzetten voor een mooiere buurt. Een buurt waar iets zichtbaar wordt van Gods koninkrijk, van zijn plan van hoop en herstel. Herman Bouma, projectleider van Umoja Nederland, deelt een aantal tips én valkuilen...

In de afgelopen jaren heb ik met allerlei kerken gesproken die meer verbinding willen met hun omgeving in de meest uiteenlopende wijken: Van ‘Vinex’ tot Vogelaar, van Buitenpost tot Maastricht. Ook probeer ik hier in mijn eigen buurt, met vallen en opstaan, invulling aan te geven. Onder het motto ‘bezint eer gij begint’: Twee valkuilen en twee tips uit de praktijk.

Vraag gratis aan: Umojalight: kerk met beide benen in de buurt

Eerste valkuil: Met een verborgen agenda aan de slag gaan

Nog maar weinig kerkmensen gaan van deur tot deur, of staan op het plein om Gods goede boodschap bekend te maken. Daarvoor in de plaats kwam de ‘vriendschapsevangelisatie’. Het idee was om vooral het evangelie te delen met collega’s en vrienden. De laatste jaren ligt de nadruk steeds meer op ‘incarnational mission’. We laten Gods goede nieuws zien door onze manier van leven, we zijn de belichaming van het goede nieuws. De vorm past zich aan aan de tijd, maar in heel veel gevallen is de achterliggende gedachte niet veranderd: We willen de ander overtuigen van onze waarheid.

Maar als dat onze agenda is, de ander overtuigen en veranderen, dan doen we daarmee geen recht aan die ander en aan God.

We doen geen recht aan de ander: We beseffen niet dat die ander beelddrager is van God, net zo goed als dat wij dat zelf zijn. Het is in feite een afwijzing van de ander en dat voelen mensen haarfijn aan.

En bovendien doen we geen recht aan God. God is al lang aan het werk in de levens van mensen in jouw omgeving. Jij kunt ze niet veranderen, dat kan alleen God. Net als dat hij jou heeft veranderd en nog steeds aan het veranderen is.

Wat is dan wel onze agenda, wat is onze missie? We mogen meewerken met Gods plan (voor een mooi inkijkje in dat plan kun je bijvoorbeeld Jesaja 65:17-25 lezen, zie kader onderaan). Het is onze rol om te getuigen van die God en van dat plan, door onze woorden, daden en onze hele levens. Jouw buren mogen ook meewerken met Gods plan. Ik mag vaak weer nieuwe dingen ontdekken over God door de ontmoetingen en gesprekken met mijn buren.

Meedoen met Gods plan: Je mag onbevangen aan de slag in je buurt. Dat geeft ook een boel ontspanning.

If it's messy, slow and complicated, you’re probably doing something right.

Tweede valkuil: Een grote visie van transformatie

Als we nadenken over Gods plan voor onze buurt kan het zomaar gebeuren dat we ineens grote woorden gaan gebruiken. We schrijven een visiedocument waarin staat wat er allemaal aan noden en problemen in de buurt zijn en vervolgens maken we plannen voor het oplossen van die problemen: ‘We gaan in vijf jaar armoede uitbannen in de buurt’ of ‘In 2030 is er niemand meer eenzaam in de planetenbuurt’.

Natuurlijk zijn dat prachtige verlangens en zulke dromen kunnen ons ook helpen om enthousiast te worden. Tegelijk kunnen dat soort doelen ook verlammend werken. Ze doen in de meeste gevallen geen recht aan de weerbarstige, complexe realiteit, waar we vaak maar heel weinig grip op hebben. Zoals Anna Ruddick het in haar boek Reimagining mission from urban places mooi zegt: ‘If it’s messy, slow and complicated, you’re probably doing something right’.

Het is heel belangrijk om te beseffen dat jij niet de redder van je buurt bent. Het is Gods plan waar we aan mogen meewerken. Hij is er al een tijd mee bezig. En we weten niet hoe lang hij nog bezig zal zijn. Het is niet aan ons om God een timing op te leggen. ‘Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?’, zei God tegen Job.

Wel geloof ik dat God ons telkens weer uitzicht geeft op zijn prachtige horizon. En met het licht van Pasen in onze rug en het uitzicht op die horizon, mogen we hoop houden onder alle omstandigheden. Ook als ons werk in de buurt langzaam, rommelig en met vallen en opstaan gaat.

Twee tips

Tip 1: Wees niet te gastvrij

Misschien een verrassende tip. We zien gastvrijheid toch meestal als een deugd en als iets onmisbaars als het gaat om het zoeken van bloei in de buurt. Je huis openstellen voor anderen, je buren uitnodigen om te komen eten. Mensen die tussen wal en schip terecht zijn gekomen een plek bieden. Tegelijk is het ook gevaarlijk. Het creëert een ongezonde machtsbalans. Jij bent thuis. De ander past zich aan jouw omgeving aan en is afhankelijk van jouw gulheid.

Jezus was veel vaker gast dan gastheer. Hij kwam bij mensen eten, hij zocht ze op in hun omgeving. Hij werd mens onder de mensen. Laten we proberen te leren bij de ander te gast te zijn. Misschien kunnen we plekken creëren waar het onderscheid wegvalt tussen gast en gastheer.

Bijna iedere keer dat ik een rondje door mijn buurt loop, gebeurt er iets bijzonders.

Tip 2: Loop veel door je buurt

Misschien is dit wel het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Bijna iedere keer dat ik een rondje door mijn buurt loop gebeurt er iets bijzonders, iets dat ik niet had willen missen. Meestal zijn het ontmoetingen met buren. Heel vaak besef ik pas later waarom die ontmoeting zo belangrijk was.

Naast ontmoetingen met mensen, helpt het lopen ook om te vertragen. Het helpt je om stil te staan bij dingen die je anders niet ziet. Het helpt je te luisteren naar je buurt en naar wat God daarover zegt. Probeer het eens een paar maanden, dan zal je het zien.
 

Herman Bouma, projectleider van Umoja Nederland, deelde deze tips met je. Wil jij verder kennismaken met Umoja? Vraag het gratis bijbelstudieboekje aan en ga samen aan de slag!

Gods plan beschreven in Jesaja 65

Herman schrijft dat we mogen meewerken aan Gods plan. Maar wat houdt dat plan in? In het Bijbelboek Jesaja (65: 17-25) wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht. 

17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.
18  Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.
19  Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
20  Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.
21  Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
22  In wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen.
23  Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
24  Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
25  Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Mira de Boer

Mira de Boer nieuwe programmaleider Umoja Nederland

Persbericht | 23-09-2020 | Suzanna Blackmore
Per 1 oktober treedt Mira de Boer aan als programmaleider van Umoja Nederland.
Lopen door de buurt

Kleine handleiding voor christelijke buurtbewoners

Blog | 28-08-2020 | Herman Bouma
Stel je voor, op een dag neem je het besluit dat je je wilt gaan inzetten voor een mooiere buurt. Herman Bouma, projectleider van Umoja Nederland, deelt een aantal tips én...

Wie zorgt voor de kerk?

Verhaal | 26-06-2020 | Tear
Wie zorgt voor de kerk?

Hoe kun je met je handen vol toch een gemeente zijn?

Verhaal | 29-05-2020 | Tear
Hoe kan je als kerk tot zegen kan zijn voor je omgeving als je je handen vol hebt aan je gezin en werk in deze coronatijd?

‘Waar de kerk is, is hoop’

Verhaal | 27-05-2020 | Tear
Wat is de impact van de kerk in een oorlogsgebied? Samen met Tearfund UK deden we hier onderzoek naar.

Coronacrisis 2020: toen de kerk zich opnieuw uitvond

Verhaal | 04-04-2020 | Harry van Wieren
Kunnen we ons ook opnieuw uitvinden wat het brengen van de cruciale boodschap van de kerk betreft?