Jacob Sarker: ‘We zullen Jezus volgen waar de nood het grootst is’

Nieuws | 22-12-2017Tear

Een paar maanden geleden kreeg Jacob Sarker de verantwoordelijkheid over het kantoor van Tear in Bangladesh. Eerder werkte hij voor organisaties als Plan International, Save the Children en bijna tien jaar voor Unicef. Een droombaan voor iemand die is opgegroeid in Bangladesh, maar uiteindelijk gaf het hem geen voldoening.

Als Jacob Sarker terugblikt op zijn carrière zegt hij: ‘Ik had een goed salaris en kreeg eer en respect van mensen, maar ik was ver verwijderd van God. Ik was gericht op materiële welvaart en vergat de schatten in de hemel. Ook ontstond er verwijdering tussen mij en mijn familie.’ Hij nam ontslag en in de periode van rust die volgde kwam hij tot de conclusie dat hij zijn loopbaan bij een christelijke organisatie wilde vervolgen. Uiteindelijk kwam onverwachts Tear op zijn pad. 

‘Ik zie het als een buitenkans en ik kijk er echt naar uit om mee te draaien in het internationale team Azië. Dat de naam van onze hemelse Vader in Bangladesh wordt geprezen, dat is mijn passie. Op dit moment vormen we in Bangladesh een klein team van vijf personen. Mijn arbeidsverleden geeft me zelfvertrouwen, onze partners geven me kracht en moed, de kerken zijn mijn kostbare schat en mijn Heer is mijn meester en leider.’

'Mijn passie is om zout en licht te zijn.'

Jacob Sarker is vrij positief over de situatie in zijn land. ‘In 1971 werd Bangladesh onafhankelijk en maakte het land een ontwikkeling door met opvallend goede resultaten in de sociaaleconomische sector. We zijn een land met lage- en middellonen, moedig genoeg om de Wereldbank uit te dagen en met eigen financiering de Padma Brug te bouwen. We exporteren rijst naar onder meer Sri Lanka en zijn trots op de ontwikkeling van ons onderwijs, ook voor meisjes. Ook boeken we vooruitgang in water- en sanitatie, geboorteregistratie, het terugdringen van babysterfte, gezondheidszorg voor moeders, rampenbeheersing enzovoort.’ Toch zijn er ook genoeg uitdagingen, vertelt hij. Zo heeft Bangladesh bijvoorbeeld de zorg voor meer dan zeshonderdduizend Rohingya-vluchtelingen en waren er recent heftige overstromingen als gevolg van klimaatverandering.

Jacob Sarker: ‘Mijn passie is om zout en licht te zijn. We zullen Jezus volgen waar de nood het grootst is en we zullen niet stoppen.’

 

(foto: World Renew)

Meer over het project

Noodhulp Rohingya-vluchtelingen Bangladesh

Bangladesh (Azië)
Ruim 200.000 veelal Rohingya-vluchtelingen lopen de komende maanden groot gevaar als het regenseizoen in Bangladesh losbarst.