Hoe is de situatie nu op Sulawesi?

Nieuws | 04-10-2018Annemarie van den Berg

Op vrijdag 28 september 2018 werd het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een serie zware aardbevingen. De aardbevingen veroorzaakten modderstromen en een tsunami die de kustplaats Palu trof. Het dodental is opgelopen tot 2.087 mensen. Ook zijn meer dan 4.400 mensen zwaargewond en worden meer dan 1.084 mensen nog vermist.

De aarbevingen hebben enorme schade aangericht. Veel huizen en andere gebouwen zijn beschadigd, ingestort of weggespoeld door de aardbevingen en daaropvolgende modderstromen en tsunami. hierdoor zijn meer dan 68.000 huizen beschadigd en verblijven meer dan 211.000 mensen in geïmproviseerde onderkomens. 

Hulpteams van lokale partners van Tear zijn direct na de ramp afgereisd naar het getroffen gebied. Samen met 39 Indonesische kerken en lokale christelijke hulporganisaties vormen zij het netwerk Jakomkris TBI, dat in samenwerking met Tear in 2016 is opgericht (zie kader). De hulpteams hebben in de eerste weken na de ramp eten, water en zeilen uitgedeeld. Ook hebben ze noodkeukens opgezet en medische hulp geboden. Vijf vragen aan Matthijs van Pijkeren, programmamedewerker Azië.

1. Kloppen de verhalen over spanningen, plunderingen van winkels, benzinestations?

'Dat horen we ook van de weinige mensen die er op dit moment zijn. Er zijn nog naschokken. Er kunnen maar mondjesmaat mensen naar het getroffen gebied. Het vliegveld van Palu, de stad die het zwaarst getroffen is op Sulawesi, is heel beperkt open en die wordt streng gecontroleerd vanwege eerdere plunderingen.

We kunnen nog steeds niet goed overzien hoe groot de ramp is.

Vergeet niet, het is een dubbele ramp geweest. Eerst de aardbeving en die heeft al heel veel vernield, maar daar kwam de tsunami overheen. Daarnaast heb je te maken met het verschijnsel dat we soil liquefaction noemen: als gevolg van een aardbeving verliest de grond zijn stevigheid. De grond wordt modder waardoor alles zich gaat verplaatsen. Hele huizenblokken zijn verzwolgen door de modder. In zo’n situatie kun je je heel goed voorstellen dat er plunderingen plaatsvinden. Mensen zijn bezig te overleven. 

2. Kun je iets vertellen over Sulawesi: wat is het voor eiland, hoe leven mensen?

‘Indonesië is een gigantisch en divers land met 260 miljoen mensen. Het wordt ook wel het grootste moslimland ter wereld genoemd, al is ook zo’n 10 tot 15% christen. Sulawesi is zeker 4x zo groot als Nederland, met hetzelfde aantal inwoners als Nederland. 

Onder normale omstandigheden is logistiek al een uitdaging op Sulawesi.

Sulawesi is bergachtig. Aan de kust zijn er een heel aantal steden, maar hoe dieper je het binnenland ingaat, hoe moeilijker het bereikbaar is. Er wonen ook veel verschillende stammen in het binnenland, waarvan de bekendste misschien wel de Toraja’s zijn. Door de onherbergzaamheid van met name het binnenland kun je wel een halve dag bezig zijn om 100 km af te leggen. Onder normale omstandigheden is de logistiek al een uitdaging, laat staan nu met de aardbeving en tsunami.’

3. Welke hulp wordt er op dit moment geboden in Sulawesi waar Tear bij betrokken is?

‘Een aantal van de 39 leden uit het kerkennetwerk bevond zich in het gebied. Deze mensen zijn bij een ramp met deze omvang zeker niet in staat om zelf hulp te verlenen, omdat ze bezig zijn met hun eigen overleven. Vanuit verschillende kerken en organisaties uit andere delen van Indonesië zijn medische teams gestuurd, met eerstehulpartsen en -verpleegkundigen en een vroedvrouw. En daarnaast zijn er organisaties die mensen hebben gestuurd om in kaart te brengen wat er allemaal nodig is. Zij leggen contact met de overheid om afspraken te maken hoe de hulp te coördineren. 

Een verzoek dat we uit Indonesië zelf krijgen: Bid voor ons.

Sommige contacten uit het netwerk hebben hun expertise in de afgelegen plattelandsgebieden en anderen zijn bezig met de zwaarst getroffen stad Palu.’

4. Wat is er op dit moment vooral nodig aan hulp?

‘Het gaat dan vooral om schoon drinkwater, medicijnen, medisch personeel, voedsel, noodelektriciteit, krukken, rolstoelen, stevige tenten, dekens en kleding.’

5. Wat kunnen mensen doen om te helpen?

‘Tear zit in het christelijk noodhulpcluster (ZOA, Woord & Daad, Red een Kind, Dorcas en EO Metterdaad). We vragen mensen om geld over te maken naar een van deze organisaties en we vragen ook om gebed. Dat is een verzoek dat we uit Indonesië zelf krijgen: Bid voor ons.

Tear helpt de lokale partners met financiële steun, technische kennis en gebed. We waren al actief vanwege de aardbeving in Lombok deze zomer en dat mag ook niet vergeten worden. Daar zijn we op dezelfde manier aan het werk. Daarom vragen we geld voor alle getroffen regio’s in Indonesië. We hopen dat we voldoende geld binnenkrijgen om ook te beginnen met de wederopbouw, want dat zal zeker een jaar of twee, drie duren.’

Beeld: Shutterstock

Meer over het project

Noodhulp Indonesië

Indonesië (Azië)
In augustus en september 2018 werden verschillende Indonesische eilanden getroffen door aardbevingen, wat onder meer een tsunami veroorzaakte. Eind december werd Indonesië opnieuw getroffen door een tsunami.

Vraag om gebed en hulp

Krise roept ons ook in Nederland op om ons te ontfermen over Sulawesi: Ík wil jullie graag oproepen om te bidden voor alle getroffenen en ook om geld te doneren, zodat we de last van het lijden kunnen verdelen en de slachtoffers kunnen helpen met voedsel, tenten en andere hulpgoederen.' We zijn blij dat kerken en organisaties in Indonesië door het netwerk goed kunnen samenwerken en in actie zijn gekomen om te helpen. Help je mee het werk van dit netwerk te ondersteunen?