Hoe is de situatie nu op Sulawesi?

Nieuws | 04-10-2018Annemarie van den Berg

Beelden van een verwoest Sulawesi gaan de hele wereld over. De nood na de aardbevingen en tsunami  is zeer hoog.  Wat is de situatie nu?

In samenwerking met het christelijk noodhulpcluster én een netwerk van bijna 40 Indonesische kerken en christelijke organisaties werk Tear hard om in kaart te brengen welke hulp op dit moment het meest nodig is. Vijf vragen aan Matthijs van Pijkeren, programmamedewerker Azië.

1. Kloppen de verhalen over spanningen, plunderingen van winkels, benzinestations?

'Dat horen we ook van de weinige mensen die er op dit moment zijn. Er zijn nog naschokken. Er kunnen maar mondjesmaat mensen naar het getroffen gebied. Het vliegveld van Palu, de stad die het zwaarst getroffen is op Sulawesi, is heel beperkt open en die wordt streng gecontroleerd vanwege eerdere plunderingen.

We kunnen nog steeds niet goed overzien hoe groot de ramp is.

Vergeet niet, het is een dubbele ramp geweest. Eerst de aardbeving en die heeft al heel veel vernield, maar daar kwam de tsunami overheen. Daarnaast heb je te maken met het verschijnsel dat we soil liquefaction noemen: als gevolg van een aardbeving verliest de grond zijn stevigheid. De grond wordt modder waardoor alles zich gaat verplaatsen. Hele huizenblokken zijn verzwolgen door de modder.

In zo’n situatie kun je je heel goed voorstellen dat er plunderingen plaatsvinden. Mensen zijn bezig te overleven. De ramp gebeurde op vrijdagavond 28 september. Het is inmiddels bijna een week later en mensen zijn op zoek naar eten.'

2. Kun je iets vertellen over Sulawesi: wat is het voor eiland, hoe leven mensen?

‘Indonesië is een gigantisch en divers land met 260 miljoen mensen. Het wordt ook wel het grootste moslimland ter wereld genoemd, al is ook zo’n 10 tot 15% christen. Sulawesi is zeker 4x zo groot als Nederland, met hetzelfde aantal inwoners als Nederland. 

Onder normale omstandigheden is logistiek al een uitdaging op Sulawesi.

Sulawesi is bergachtig. Aan de kust zijn er een heel aantal steden, maar hoe dieper je het binnenland ingaat, hoe moeilijker het bereikbaar is. Er wonen ook veel verschillende stammen in het binnenland, waarvan de bekendste misschien wel de Toraja’s zijn. Door de onherbergzaamheid van met name het binnenland kun je wel een halve dag bezig zijn om 100 km af te leggen. Onder normale omstandigheden is de logistiek al een uitdaging, laat staan nu met de aardbeving en tsunami.’

3. Welke hulp wordt er op dit moment geboden in Sulawesi waar Tear bij betrokken is?

‘Een aantal van de 39 leden uit het kerkennetwerk bevond zich in het gebied. Deze mensen zijn bij een ramp met deze omvang zeker niet in staat om zelf hulp te verlenen, omdat ze bezig zijn met hun eigen overleven. Vanuit verschillende kerken en organisaties uit andere delen van Indonesië zijn medische teams gestuurd, met eerstehulpartsen en -verpleegkundigen en een vroedvrouw. En daarnaast zijn er organisaties die mensen hebben gestuurd om in kaart te brengen wat er allemaal nodig is. Zij leggen contact met de overheid om afspraken te maken hoe de hulp te coördineren. 

Een verzoek dat we uit Indonesië zelf krijgen: Bid voor ons.

Sommige contacten uit het netwerk hebben hun expertise in de afgelegen plattelandsgebieden en anderen zijn bezig met de zwaarst getroffen stad Palu.’

4. Wat is er op dit moment vooral nodig aan eerste hulp?

‘Het gaat dan vooral om schoon drinkwater, medicijnen, medisch personeel, voedsel, noodelektriciteit, krukken, rolstoelen, stevige tenten, dekens en kleding.’

5. Wat kunnen mensen doen om te helpen?

‘Tear zit in het christelijk noodhulpcluster (ZOA, Woord & Daad, Red een Kind, Dorcas en EO Metterdaad). We vragen mensen om geld over te maken naar een van deze organisaties en we vragen ook om gebed. Dat is een verzoek dat we uit Indonesië zelf krijgen: Bid voor ons.

Tear helpt de lokale partners met financiële steun, technische kennis en gebed. We waren al actief vanwege de aardbeving in Lombok deze zomer en dat mag ook niet vergeten worden. Daar zijn we op dezelfde manier aan het werk. Daarom vragen we geld voor alle getroffen regio’s in Indonesië. We hopen dat we voldoende geld binnenkrijgen om ook te beginnen met de wederopbouw, want dat zal zeker een jaar of twee, drie duren.’

Beeld: Shutterstock

Meer over het project

Noodhulp Indonesië

Indonesië (Azië)
Eind september werd Sulawesi getroffen door twee grote aardbevingen. Een van de aardbevingen veroorzaakte een tsunami bij de kuststad Palu. Het dodental is opgelopen tot meer dan 2.000. Meer dan 4.400 mensen zijn zwaargewond en er worden nog ruim duizend mensen vermist. Daarnaast zijn zo'n 68.000 huizen verwoest. Tienduizenden mensen hebben hierdoor geen onderdak meer.

Help mee

We zijn blij dat kerken en organisaties in Indonesië door het netwerk goed kunnen samenwerken en in actie zijn gekomen om te helpen. Help je mee het werk van dit netwerk te ondersteunen?