Dikke voldoende voor noodhulp door DRA

Nieuws | 28-05-2018Suzanna Blackmore

De Dutch Relief Alliance, waar Tear deel van is, blijft de komende jaren een belangrijke rol spelen in de noodhulp die Nederland verleent aan mensen die worden getroffen door gewelddadig conflict, extreme armoede of natuurrampen. 

De nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van minister Kaag onderstreept het belang van noodhulp en het belangrijke werk van de Dutch Relief Alliance en maakt voortzetting hiervan mogelijk de komende jaren. De afspraken over samenwerking met en financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden voortgezet.

Snelle en effectieve noodhulp

De Dutch Relief Alliance (DRA) is in 2014 in samenspraak met het ministerie opgericht om snelle en effectieve noodhulp te bieden aan slachtoffers van internationale humanitaire crises. De alliantie telt momenteel zestien leden en is actief in vijftien landen, waaronder Zuid-Soedan, Irak, Syrië en Oekraïne. De DRA werkt hierbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ook zorgt voor de financiering. Elke organisatie brengt haar eigen noodhulpexpertise in, zodat partners elkaar aanvullen.

Foto Sigrid Kaag: Rijksoverheid

De DRA bestaat uit: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA. In partnerschap met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijk voor meer info op www.dutchrelief.org