5 vragen en antwoorden over de Rohingya-crisis en onze hulp

Verhaal | 02-11-2017

Honderdduizenden Rohingya zijn op de vlucht voor geweld in hun thuisland, omdat ze daar niet erkend worden als mede-mens. Drie leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Red een Kind, Tear en ZOA) zijn in actie gekomen. Waarom nu pas en wat doen we eigenlijk in Bangladesh? Programmamedewerker Peter Kamphof beantwoordt vijf vragen over de Rohingya-crisis en onze hulp.

Wie zijn de Rohingya?

"De Rohingya vormen een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. Ze zijn staatloos, wat betekent dat ze bijvoorbeeld niet erkend worden en geen paspoort hebben. Ze worden gezien als illegale immigranten. Voordat de vluchtelingenstroom op gang kwam woonden er ruim een miljoen Rohingya in Myanmar.”

In Bangladesh ontstaan overal provisorische kampen waar uitgeputte families proberen te overleven.

Wat is het probleem?

"Veel plekken in Myanmar waar Rohingya wonen zijn de afgelopen maanden aangevallen. We horen dat in verschillende dorpen alle mannen gedood zijn en dat mensen die niet snel konden vluchten, zoals ouderen en jonge kinderen, om het leven zijn gekomen. Het gebied is gesloten voor journalisten en hulpverleners, dus de preciese situatie is onbekend. Wel weten we dat de afgelopen maanden meer dan zeshonderdduizend Rohingya de grens met Bangladesh zijn over gevlucht. Daar ontstaan overal provisorische kampen waar uitgeputte families proberen te overleven. Vooral vrouwen en kinderen vluchten de grens over." 

Waarom komt het Noodhulpcluster nu pas in actie?

"In Bangladesh wordt al een aantal weken hulp gegeven door twee lokale partners met ondersteuning van het Tear/Tearfund-kantoor in Bangladesh. Toch hebben we er tot voor kort geen aandacht voor gevraagd in Nederland. Dat komt deels omdat onze noodhulpactie voor de overstromingen in Zuid-Azië in augustus en september nog doorliep. De afgelopen maand bleef het aantal Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh echter toenemen, waardoor we uiteindelijk toch hebben besloten om ook op grotere schaal aandacht te vragen voor deze nood."

We zijn we afhankelijk van een twee-maandelijkse goedkeuring van onze plannen door de overheid.

Wat voor hulp geven we?

"De hulp die we als Christelijk Noodhulp geven bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel is gericht op het onderkomen van mensen. Onze hulpverleners delen pakketten uit voor een tijdelijk onderkomen en verstrekken daarnaast dekens en matrassen. Een tweede deel van de hulp is gericht op het monitoren van de voedselsituatie. Vrijwilligers gaan de gezinnen langs en stellen daarbij het BMI (Body Mass Index) van kinderen vast. Indien nodig verwijzen ze door voor extra voedselhulp. Vooral kinderen dreigen ondervoed te raken, dus het is heel belangrijk om hun situatie in de gaten te houden. Ten slotte proberen we de uitbraak van ziektes te voorkomen. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het schoonhouden van noodlatrines. Ook geven de hulpverleners voorlichting op het gebied van hygiëne."

Wordt er ook nagedacht over een oplossing voor de lange termijn?

“In Bangladesh hebben we de intentie om voor langere tijd hulp te blijven verlenen, maar we zijn hier afhankelijk van een twee-maandelijkse goedkeuring van onze plannen door de overheid van Bangladesh."

Bid mee

We zijn ons ervan bewust dat er op dit moment zeer veel noden zijn in de wereld. Toch voelen we ons geroepen om Jezus te volgen naar de plekken waar de nood het grootst is. Geef indien mogelijk en bid mee voor de honderdduizenden mensen – vooral Rohingyavrouwen en -kinderen – die op brute wijze verdreven zijn.

  • Bid dat er een eind komt aan het geweld in de deelstaat Rakhine in Myanmar. Bid voor mensen en organisaties die in Myanmar werken aan kleine stappen om de oorzaak van het geweld aan te pakken.
  • Bid dat hulpverleners toegang krijgen om de meest kwetsbare mensen te helpen. En bid voor de overheid van Bangladesh die haar best doet om ondersteuning te geven aan de gevluchte Rohingya’s.

Geef voor noodhulp aan de Rohingya-vluchtelingen

Meer over het project

Noodhulp Rohingya-vluchtelingen Bangladesh

Bangladesh (Azië)
Tear biedt, in samenwerking met lokale hulporganisatie Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), noodhulp aan de Rohingya in Bangladesh. Uw gift is hard nodig.