‘Waar de kerk is, is hoop’

Verhaal | 27-05-2020Tear

Kerken in oorlogsgebieden blijken opvallend sterk en veerkrachtig. Dat blijkt uit een onderzoek van Tear naar de rol van de kerk in conflictsituaties. We luisterden naar de verhalen van betrokkenen en raakten verwonderd en bemoedigd. Want zoals één van de voorgangers het verwoordde: ‘Waar de kerk is, is hoop’.

Kerken vinden op een unieke manier hun weg.

Tear kiest er bewust voor om samen te werken met kerken, omdat kerken bij uitstek in de positie zijn om bij te dragen in de grote nood. Ze maken deel uit van de lokale gemeenschap, hebben invloed in de samenleving en hebben een bijbels mandaat om mensen in nood te helpen. We ondersteunen de lokale kerk om - vaak samen met dorps- of stadgenoten – te reageren op de behoeften van hun gemeenschap door gebruik te maken van lokale middelen. We helpen de kerk om het potentieel in mensen te ontgrendelen, mensen toe te rusten en te inspireren om samen hun toekomstvisie te realiseren.

Hoe kan een kerk impact hebben in een oorlogsgebied?

De vraag is: kan de kerk daar, waar ze te maken krijgt met vervolging, trauma, vermoeid leiderschap en ledenverlies, impact hebben? Iedere conflictsituatie is anders en de aanpak van de kerk verschilt dan ook per land, situatie en context. Dit is onder anderen afhankelijk van de mate van vrijheid die de kerk heeft en haar relatie met de overheid. In de zeven landen waar onderzoek is gedaan samen met Tearfund UK  en de Cambridge Center of Christianity Worldwide, zien we hoe iedere kerk op een unieke manier haar weg vindt: passend bij de omstandigheden in de gemeenschap waar ze onderdeel van uitmaakt.

Een aantal voorbeelden: de kerk in de Democratische Republiek Congo heeft bijgedragen aan politieke onderhandelingen, lokale kerken in Burundi bieden ontwikkelings- en noodhulp en de kerk in Myanmar strijdt voor rechten en gelijkheid. Ook zien we dat verschillende kerken psychosociale hulp bieden bij trauma, door therapie en onderwijs over dit thema. Daarnaast proberen veel kerken bij te dragen aan vrede door te bemiddelen en te werken aan eenheid.

De kerk wordt in oorlogsituaties breed erkend als een van de weinige betrouwbare instituten.

Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende voorbeelden van de hoop die de kerk brengt. Hoewel ze ook zelf zwaar getroffen is door langdurig conflict, is ze zeer actief en sterk gemotiveerd. Ze is zelfs veel sterker dan we zouden denken, en wordt meer en meer gezien als een belangrijke actor in het maatschappelijk middenveld in contexten van crisis. De kerk is toegewijd aan het dienen van de gemeenschap en wordt in veel fragiele staten erkend door de bredere gemeenschap als een van de weinige betrouwbare instituten. 

Tegelijkertijd is het werk in conflictsituaties is zwaar. Kerken krijgen te maken met tegenslag en weerstand en hebben vaak beperkte hulpmiddelen. Hoe kunnen we hen ondersteunen om mensen in nood te bereiken? Lees er meer over in het artikel Wie zorgt er voor de kerk?

Wil je meer lezen over het onderzoek naar de rol van de kerk in conflictgebieden? Hier lees je het volledige onderzoek.

Mira de Boer

Mira de Boer nieuwe programmaleider Umoja Nederland

Persbericht | 23-09-2020 | Suzanna Blackmore
Per 1 oktober treedt Mira de Boer aan als programmaleider van Umoja Nederland.
Lopen door de buurt

Kleine handleiding voor christelijke buurtbewoners

Blog | 28-08-2020 | Herman Bouma
Stel je voor, op een dag neem je het besluit dat je je wilt gaan inzetten voor een mooiere buurt. Herman Bouma, projectleider van Umoja Nederland, deelt een aantal tips én...

Wie zorgt voor de kerk?

Verhaal | 26-06-2020 | Tear
Wie zorgt voor de kerk?

Hoe kun je met je handen vol toch een gemeente zijn?

Verhaal | 29-05-2020 | Tear
Hoe kan je als kerk tot zegen kan zijn voor je omgeving als je je handen vol hebt aan je gezin en werk in deze coronatijd?

‘Waar de kerk is, is hoop’

Verhaal | 27-05-2020 | Tear
Wat is de impact van de kerk in een oorlogsgebied? Samen met Tearfund UK deden we hier onderzoek naar.

Coronacrisis 2020: toen de kerk zich opnieuw uitvond

Verhaal | 04-04-2020 | Harry van Wieren
Kunnen we ons ook opnieuw uitvinden wat het brengen van de cruciale boodschap van de kerk betreft?