‘Noodhulp is hard nodig voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan’

Verhaal | 09-03-2017

Dagelijks vluchten sinds juli 2016 ruim tweeduizend Zuid-Soedanezen de grens over naar buurland Oeganda. Ze zoeken veiligheid vanwege de aanhoudende conflicten in hun vaderland. Maar eenmaal de grens over, is de situatie niet veel beter. In grote delen van Oost-Afrika, waaronder in Oeganda, heerst extreme droogte en is er een groot voedseltekort. De toestand is inmiddels zo verslechterd dat we kunnen spreken van een noodsituatie. 

Wat is er precies aan de hand in Zuid-Soedan en waarom is hulp juist nu hard nodig in Oeganda? We stelden Programme & Linking Officer Willem Klaassen, verantwoordelijk voor projecten van Tear in Oeganda, vijf vragen over de crisis.

1. Hoe ziet de situatie in Oeganda er op dit moment uit?

‘In Zuid-Soedan is sinds eind 2013 een crisis gaande. Het land is pas sinds 2011 onafhankelijk en door onrust op politiek gebied, zijn er in het hele land allerlei etnische gevechten geëscaleerd. Veel mensen vluchten omdat het niet meer veilig is in hun woonplaats. Zodra ze de grens over zijn, hebben ze niets meer.

In heel Oost-Afrika, met name in de lager gelegen gebieden in de Hoorn van Afrika, heerst momenteel extreme droogte door het natuurverschijnsel La Niña. Aangezien dit al langere tijd duurt, mislukken veel oogsten en sterft vee door gebrek aan water en voedsel. De vluchtelingen die arriveren in Oeganda zijn afhankelijk van voedselhulp aangezien er nog geen structurele oplossing is. Door de combinatie van droogte en conflicten is er een grote vraag naar basisbehoeften om te overleven.’

2. Om hoeveel mensen gaat het?

De vluchtelingen gaan vaak lopend de grens over. Dat is echt afzien.

‘Volgens een recente update van The UN Refugee Agency zijn er momenteel ruim 779.600 Zuid-Soedanese vluchtelingen en asielzoekers in Noord-Oeganda. Sinds 1 januari 2017 zijn er ruim 139.600 nieuwe mensen binnengekomen. 86 procent van deze groep bestaat uit vrouwen en kinderen jonger dan 18 jaar. De vraag is hoe lang Oeganda dit nog aan kan.’

3. Waarom hoorden we tot voor kort weinig over de vluchtelingencrisis in Oeganda?

‘De vluchtelingencrisis is een doorgaande crisis, maar door de heersende droogte stapelen de problemen zich op. Droogte is iets dat langzaam ontstaat. Wat nu in Oeganda gebeurt, is een slow-onset crisis. Het groeit wel, maar het gebeurt niet van de ene op de andere dag door één grote dramatische gebeurtenis. Hierdoor was er tot voor kort weinig aandacht voor in het nieuws. Daarnaast is er in de media veel aandacht voor andere belangrijke dingen die momenteel dichterbij spelen, zoals de oorlog in Syrië. Inmiddels is er wel echt sprake van een noodsituatie en lezen we meer over de crisis in Oost-Afrika.’

4. Waarom is de nood juist nu zo hoog?

‘In Zuid-Soedan is er momenteel geen stabiliteit. Zolang groepen het oneens zijn en vechten, blijven mensen vluchten. Ze willen logischerwijs niet terug als de situatie in hun eigen land zo onzeker en gevaarlijk blijft. De vluchtelingen gaan vaak lopend de grens over. Dat is echt afzien. Het is heet in Oost-Afrika en als er geen bewolking is, is de kans op uitdrogingsverschijnselen groot. Eenmaal de grens over, komen mensen aan in een gebied waar maar een paar dorpen zijn. Ze moeten leven in tenten. Door de omvang en beperkte (financiële) middelen op dit moment, kunnen de aanwezige hulporganisaties niet iedereen meteen van water, eten en onderdak voorzien. Noodhulp is hard nodig om de problemen niet nog groter te maken.’

5. Wat doet Tear?

Noodhulp is hard nodig om de problemen niet nog groter te maken.

‘Tear werkt in Oeganda met partnerorganisatie Pentecostal Assemblies of God (PAG). In 2017 willen we 20.000 vluchtelingen extra helpen. PAG wil hygiënepakketten uitdelen aan 9000 vrouwen en 6000 meiden en psychosociale hulp bieden aan getraumatiseerde vluchtelingen. Preventief willen we voorlichting geven over gezondheidszorg. Daarnaast zijn er plannen om de watervoorziening te verbeteren en nieuwe toiletten te bouwen. Momenteel is er één toilet voor 120 personen beschikbaar, terwijl de standaard één toilet per 40 mensen is. PAG heeft de mogelijkheid om de toiletvoorziening uit te breiden naar één toilet per 60 mensen.’

Voedselpakket voor een persoon

€35,-

Voor € 35 kan voor 1 persoon voedsel voor een maand worden aangeschaft.

Jij kunt helpen

Tear helpt in samenwerking met partnerorganisaties in Ethiopië en SomalilandZuid-Soedan en Noord-Oeganda.Maar dat kan niet zonder jouw steun. Help je mee?

Ontwerp & realisatie: Nilsson