Akkoord

Tear.nl maakt gebruik van cookies. Lees meer

Je gaat akkoord door deze website te gebruiken. 

Tear maakt gebruik van cookies. Lees meer

Je gaat akkoord door deze website te gebruiken. 

Boek een spreker

Zoek je een inspirerende en bevlogen spreker voor een kerkdienst of gemeenteavond of een workshopleider voor een (jeugd)groep? Ook daarvoor kun je bij Tear terecht.  Kies uit onderstaande sprekers en vul het aanvraagformulier onder aan de pagina in. Tear kijkt dan of de spreker die je hebt gekozen beschikbaar is en biedt anders een alternatieve spreker aan. We nemen zo gauw mogelijk contact op.

Voor een spreekbeurt vragen we een vergoeding van 150 euro, exclusief reiskostenvergoeding. 

Jurjen ten Brinke

Jurjen ten Brinke (37) is in 2006 als kerkplanter begonnen in Amsterdam-Noord, waar de multiculturele gemeente Hoop voor Noord is ontstaan. Hoop voor Noord kenmerkt zich door diverse taalgroepen én werk in diverse buurten in Amsterdam-Noord. Het idee is dat mensen niet alleen uitgedaagd worden naar de kerk te komen, maar God ‘naar de mensen’ wordt gebracht op de plek waar zij zijn.

Jurjen is o.a. lid van de kerngroep van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus en heeft veel ervaring met kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Hij wil de kerk helpen om op lokaal niveau het voortouw te nemen in het zoeken van vrede voor de stad (n.a.v. Jeremia 29:7).

Thema’s  Getuigen van Jezus als levenstijl, Umoja, kerk-zijn in je eigen stad, in multiculturele omgeving.

Spreekstijl / vorm Spreekt als kerkplanter uit eigen ervaring met praktijkverhalen, enthousiast en motiverend.

Doelgroepen Alle groepen.

Type spreekbeurten Samenkomsten, grotere groepen.

Ander interessante info Jurjen is ambassadeur voor Tear en veelgevraagd spreker bij grotere evenementen zoals bij Opwekking en Nederland Zingt en is diverse keren te gast geweest bij tv programma’s, zoals bij  Andries Knevel. Ook is hij een van de vaste presentatoren van het EO-programma 'De Kapel'.

 

Jaap Boersma

Jaap Boersma

Jaap (51) richt zich de laatste jaren op het missionair werken in Nederland in je eigen buurt, zowel bij Tear als in zijn eigen omgeving. Hij heeft in zijn woonplaats een (gratis) eetcafé opgezet waarin hij praktisch handen en voeten geeft aan omzien naar de ander. Jaap is bij de  VEZ in Zwolle verantwoordelijk voor het missionaire werk in Zwolle en in Ecuador.

Jaap heeft jarenlang met zijn gezin in Sri Lanka gewoond en is de laatste tien jaar bij Tear betrokken geweest bij de grote noodhulpacties zoals de tsunami, de aardbevingen in Pakistan en in Haïti en recentelijk de tyfoon op de Filippijnen en de hulp aan vluchtelingen in Irak. Hij is goed bekend met veel landen in Azië en Latijns-Amerika.

Thema's Gerechtigheid, missionair in je eigen buurt, noodhulp. Jaap kan een boeiend verhaal vertellen over zijn eigen eetcafé ‘eeTze’ en over zijn reizen naar landen waar grote rampen hebben plaatsgevonden.

Spreekstijl / vorm Spreekt uit eigen ervaring met praktijkverhalen.

Doelgroepen Alle groepen.

Type spreekbeurten Workshops, lezingen, diensten, faciliteren van leersessies, Micha Cursus

Ander interessante info Jaap doet op dit moment zijn Masters in Mission in Development aan het All Nations College in Engeland.

Marco van der Graaf

Marco van der Graaf

Marco (43) werkte vele jaren in het bedrijfsleven. Sinds 2005 zet hij zich bij Tear in voor de strijd tegen armoede. Tussen 2005 en 2012 gaf hij leiding aan het team dat de campagnes, fondsenwerving en communicatie doet bij Tear. In 2011 kwam hij in de directie van Tear. Op 1 juli 2015 werd hij algemeen directeur. Marco is getrouwd, heeft een zoon en woont in Amersfoort.

Thema's Duurzaamheid, gerechtigheid en genade, mondiaal burgerschap, leiderschap, fondsenwerving, marketing en communicatie.

Spreekstijl / vorm Inhoudelijk, humoristisch, goede voorbeelden, beeld en film.

Doelgroepen Alle doelgroepen, Liever grotere groepen dan kleinere.

Type spreekbeurten Spreekbeurten in kerken, lezingen, workshops.

Jaap Vogelaar

Jaap Vogelaar

Jaap Vogelaar (35) is leraar Bewegingsonderwijs en mentor op een vmbo-school in Putten. Hij is vader van drie kinderen en woont met zijn gezin in Harderwijk. Jaap spreekt regelmatig in kerken en op jongerenavonden. Hij was tot september 2015 coördinator van Soul Action, het jongerenplatform dat Tear samen met de jongerenorganisatie Soul Survivor in 2009 heeft geïnitieerd. Jaap is betrokken geweest bij de opstart van meerdere jongereninitiatieven binnen en buiten Tear en Soul Survivor.  

Thema’s Gods hart voor de armen en verdrukten, gerechtigheid en Gods missie met deze wereld, missionair kerk-zijn, hoe raak je als jongere gemotiveerd om God te dienen.

Spreekstijl Jaap combineert een gezonde kennis van de bijbel graag met persoonlijke verhalen en ervaringen. Hij is bevlogen en enthousiast en inspireert groepen graag om met een bewogen hart in actie te komen. Hierbij vertrekt hij altijd vanuit een God die boordevol liefde voor ons is en die door zijn kerk de wereld heel wil maken.

Doelgroepen Kerken, studenten, jongerengroepen

Type spreekbeurten (s)preken, kleine groepen, jongerenavonden

Peter Trommel

Peter Trommel

Peter is sterk betrokken bij missionair kerk zijn in je eigen buurt. Als trainer van de Umoja-methode van Tear begeleidt hij verschillende kerken en groepen  in het zoeken naar relevantie van de kerk voor de eigen omgeving.

Peter (geb. 1968) werkte jarenlang in het onderwijs aan zowel jongeren als volwassenen. Daarnaast deed hij veel ervaring op in training en coaching van vrijwilligers en voorlichters bij de VBOK. Sinds 2007 zet hij zich bij Tear in voor relaties van kerken binnen de wereldwijde kerk van Christus. Zowel binnen als buiten Tear heeft hij ervaring opgedaan met het leiden van reizen voor groepen.

Thema's Gerechtigheid, De kerk van Christus wereldwijd, integral mission,  missionair-diaconaal kerk zijn in je eigen omgeving.

Spreekstijl / vorm Spreekt uit eigen ervaring met praktijkverhalen, enthousiast, motiverend, met een vleugje humor, interactief.

Doelgroepen Alle groepen.

Type spreekbeurten Spreekbeurten in kerken, workshops, Umoja-trainingen.

Frans van Zanten

Frans van Santen

Frans van Santen (37 jaar) spreekt graag over de relevantie van Gods bestaan voor de mens vandaag. Deze vraag houdt hem al een aantal jaren bezig: “Hoe ben je christen in werk, relaties, kerk en samenleving?” Die vraag heeft geleid tot nog meer vragen, en ook tot antwoorden die hij graag deelt met zijn publiek.

Frans is getrouwd met Erin, samen zijn ze ouders van Estella. Ze wonen in Amsterdam en zijn kerkelijk betrokken bij Crossroads International Church. Hij is directeur van IMPACT Netwerk, een dynamisch netwerk voor jonge professionals die relevant christen willen zijn in deze tijd.

Thema's Gods Koninkrijk, discipelschap, geestelijke groei, God en carriere, God dienen als single, God eren in je huwelijk.

Spreekstijl / vorm Spreekt uit eigen ervaring met praktijkverhalen, maakt zijn verhaal persoonlijk en komt zo dichtbij de luisteraar, is enthousiast, motiverend, interactief.

Doelgroepen Alle groepen.

Type spreekbeurten Diensten, workshops, lezingen.

Ander interessante info Frans volgt op dit moment een Master of Divinity bij Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp. 

Cor Voorberg

Cor Voorberg

Cor (63 jaar) beheert de relaties van Tear met bedrijven en ondersteunt samen met collega's ondernemersreizen naar projecten van Tear. Hij heeft als voormalig ondernemer in de bouw- en volkshuisvesting en DGA van een bouwkundig adviesbureau veel affiniteit met het bedrijfsleven. Na beëindiging van zijn bedrijf is hij gegrepen door de dynamiek en de prachtige resultaten van christelijk ontwikkelingswerk; met name zoals Tear dat vormgeeft. Door ruime bestuurlijke ervaring in verschillende maatschappelijke organisaties en als kerkelijk bestuurder lukt het hem goed verbinding te maken tussen ‘hier’ (organisaties in Nederland) en ‘daar’ ( partners en kerken in ontwikkelingslanden).

In spreekbeurten wordt aan de hand van heel concrete voorbeelden en op basis van bezochte projecten zichtbaar (en soms emotioneel voelbaar) de uitwerking van onze hulp in beeld gebracht. Daarbij ligt het accent op wat wij van elkaar kunnen leren.

Thema’s Het werk van Tear in zijn algemeenheid, Concrete projecten op het vlak van voedselzekerheid, zelfhulpgroepen, waterprojecten en kerkverbindingen.

Spreekstijl / vorm Spreekt met groot enthousiasme en vanuit eigen reiservaring, met kennis van zaken, motiverend, stimulerend en interactief.

Doelgroepen Alle groepen, maar vooral ondernemers, netwerkbijeenkomsten en zakenplatforms.

Type spreekbeurten Lezingen, spreekbeurten bij bedrijven, scholen, platforms etc.

Willem Klaassen

Willem (geb. 1956) onderhoudt bij Tear relaties met partnerorganisaties en kerken binnen de wereldwijde kerk van Christus. Hij werkte jarenlang in Zuidelijk Afrika waar hij o.a. een cursus ontwikkelde die kerken leert hoe zij (meer) relevant kunnen worden voor de eigen omgeving. Naast een landbouwbouwkundige achtergrond heeft hij een passie om lokale boeren te stimuleren tot duurzaam bodemgebruik en  een goed rentmeesterschap. Daarbij worden technieken toegepast die land- en tuinbouw beter mogelijk maken in de semi-aride gebieden van Afrika (conservation farming). Ook wil Willem boeren anmoedigen om marktgericht te ondernemen en mee te doen met spaar- een leengroepen om hun bestaanszekerheid te verbeteren.  Daarnaast vertelt Willem graag over water- en sanitatieprojecten in Oeganda. Zowel binnen als buiten Tear heeft hij ervaring opgedaan met het leiden van reizen voor groepen.

Thema's Voedselzekerheid, marktgericht ondernemen voor boeren, drinkwater en sanitatie,  de kerk van Christus wereldwijd en integral mission

Spreekstijl / vorm Spreekt uit eigen ervaring met praktijkverhalen, met kennis van Afrikaanse cultuur, enthousiast, motiverend, relativerend, met een vleugje humor, interactief.

Doelgroepen Alle groepen.

Type spreekbeurten Spreekbeurten in kerken, bij zakenplatforms, Happietaria’s, e.d.

Ik wil een spreker boeken

Ontwerp & realisatie: Nilsson