Akkoord

Tear.nl maakt gebruik van cookies. Lees meer

Je gaat akkoord door deze website te gebruiken. 

Tear maakt gebruik van cookies. Lees meer

Je gaat akkoord door deze website te gebruiken. 

Samenwerking

Tear vindt samenwerking belangrijk. Want samen kun je meer bereiken. Wij werken met veel organisaties samen en nemen deel aan veel netwerken. Zowel in Nederland als internationaal.

In Nederland

Tear  is lid/deelnemer van MissieNederland, Prisma, de coöperatie PerspActive, en Goede Doelen Nederland. Ook is Tear lid van de Dutch Relief Alliance (DRA). 

 Verder is Tear mede-initiator en deelnemer van Micha Nederland.

Tear werkt samen met EO-MetterdaadImpact Netwerk en Soul Survivor. Bij noodhulpacties werken wij samen met Woord en Daad, ZOA, Red een Kind en Dorcas.

Internationaal

Tear werkt intensief samen met Tearfund Engeland.

Tear is lid van Integral Alliance (vooral samenwerking rond noodhulp). Bekijk de film over Integral.

Ook zijn wij lid van Micah Network en EU-CORD

Meer weten over de samenwerkingsrelaties van Tear? Raadpleeg ons jaarverslag.

Ontwerp & realisatie: Nilsson