Samenwerking

Tear vindt samenwerking belangrijk. Want samen kun je meer bereiken. Wij werken met veel organisaties samen en nemen deel aan veel netwerken. Zowel in Nederland als internationaal.

In Nederland

Tear  is lid/deelnemer van MissieNederland, Prisma, de coöperatie PerspActive, WO=MEN en Goede Doelen Nederland. Ook is Tear lid van de Dutch Relief Alliance (DRA). 

 Verder is Tear mede-initiator en deelnemer van Micha Nederland.

Tear werkt samen met EO-MetterdaadImpact Netwerk en Soul Survivor. Bij noodhulpacties werken wij samen met Woord en Daad, ZOA, Red een Kind en Dorcas.

Internationaal

Tear is onderdeel van de wereldwijde Tearfund Family, die bestaat uit Tearfund UK, Tearfund Canada, Tearfund USA, Tearfund Nieuw-Zeeland, TEAR Australië, SEL Frankrijk, Tearfund België, Tearfund Ierland, Tearfund DuitslandTearfund Zwitserland en Tear Nederland. De Tearfund Family heeft in de strijd tegen armoede en onrecht een aantal gemeenschappelijke waarden en werkwijzen. Dit zijn: 

  1. een gedeelde christelijke identiteit die is gegrond in de evangelische beweging en belang hecht aan bijbelse gerechtigheid, de (herstellende) rol van de kerk in de samenleving en een levend geloof in Jezus Christus. Dit wordt zichtbaar in de manier waarop we iedereen helpen, ongeacht ras, sekse, nationaliteit of geloof;
  2. het ontwikkelen van partnerschappen door samen met en via lokale christelijke partners te werken, zowel op het gebied van fondsenwerving en belangenbehartiging als in de context van noodhulp en structureel ontwikkelingswerk;
  3. het nastreven van excellentie in en het afleggen van verantwoording over alles wat we ondernemen;
  4. het waarderen van de sterke eigenschappen van elke partner van de Tearfund Family en tegelijk rekening houden met het gezamenlijke belang van de Tearfund Family.

Tear is daarnaast lid van Integral Alliance (vooral samenwerking rond noodhulp. Bekijk de film over Integral), Micah Network en EU-CORD.

Meer weten over de samenwerkingsrelaties van Tear? Raadpleeg ons jaarverslag.