Jaarresultaten van het werk van Tear in Kenia

In 2017 heeft Tear in samenwerking met de Redeemed Gospel Church (RGC) een drietal projecten ondersteund: 

 1. preventie en hulpverlening rondom hiv/aids; 
 2. spaar- en leengroepen; 
 3. mobiliseren van kerk en gemeenschap om uit armoede op te staan. 

De visie die centraal staat in de drie projecten is dat mensen in hun eigen kracht leren staan, ook wel empowerment genoemd. De visie van de RGC  is dat de drie beschreven projecten steeds beter op elkaar gaan aansluiten, zodat deelnemers in staat zijn om op meerdere vlakken hun levenssituatie te verbeteren. 

Spaar- en leengroepen 

Door de hoge werkloosheid in de sloppenwijken kan het merendeel van de bevolking nauwelijks rondkomen en lukt het velen niet om in eigen basisbehoeften te voorzien. 

 • De RGC heeft spaar- en leengroepen opgezet. In totaal zijn er nu 123 spaar- en leengroepen met in totaal 615 deelnemers. De deelnemers sparen en lenen in kleine groepen, geven elkaar krediet uit de gemeenschappelijke spaarpot en stellen elkaar zo in staat om een klein bedrijf op te zetten. RIDA traint de groepen in financieel management, in het opzetten van een bedrijfsplan en in het managen van een eigen onderneming.  
 • Het afgelopen jaar is RGC 15 nieuwe groepen van elk 5 deelnemers gestart.  
 • De leefomstandigheden van deelnemers verbeteren aanzienlijk. Veel van hen zijn nu in staat om drie maaltijden per dag te nuttigen en kunnen de huur van hun huis betalen. Ook de gezondheid van deelnemers en hun families is verbeterd, onder andere doordat ze gestimuleerd zijn om zich bij een zorgverzekering te registreren.  

Mobiliseren van kerk en gemeenschap 

Het proces waarin de lokale kerk en gemeenschap in de sloppenwijk gemobiliseerd worden, is belangrijk in het verminderen van lokale armoede.  

 • Het speciale trainingsprogramma werkt met drie kerken in Mathare, Huruma en Embakasi en bereikt zo’n 2100 mensen. Kerk- en bijbelstudieleiders leren hoe ze hun eigen gemeente kunnen onderwijzen, coachen en uitdagen om een bron van hoop en verandering te zijn in eigen buurt. Na de training gaan de kerkleiders samen met de gemeenschap aan de slag om de lokale noden én hulpbronnen in kaart te brengen.  
 • Het afgelopen jaar heeft de RGC 57 kerkleiders opnieuw getraind in het mobiliseren van de kerk en gemeenschap.  
 • Er zijn 60 kerkleiders getraind in het begeleiden van bijbelstudiegroepen die samen aan de slag gaan met het aanpakken van armoede in eigen leven en de buurt.

Preventie en hulpverlening hiv/aids 

Hiv/aids is een groot probleem in de slums van Nairobi. Zo’n tien procent (dit is twee keer zoveel als buiten de sloppenwijken) van de mensen is hiv-positief. Desondanks is er nog veel onwetendheid: mensen weten niet hoe de ziekte voorkomen kan worden en hoe je gezond kunt blijven wanneer je hiv-positief bent. Het stigma waar mensen met hiv/aids mee te maken krijgen, zorgt voor sociale uitsluiting, waardoor velen van hen economisch of sociaal gezien kwetsbaar zijn.  

 • Het afgelopen jaar heeft RGC  300 deelnemers (waarvan 100 nieuwe deelnemers) wekelijks ondersteund via supportgroepen onder leiding van lokale gezondheidswerkers. Deelnemers bemoedigden elkaar en ontvingen voorlichting over medicatie, voeding en gezondheid.  
 • 50 deelnemers werden doorverwezen voor aanvullende medische zorg.  
 • 30 deelnemers deden mee aan het spaargroepen project.
 • Het leven van deelnemers verandert door de bemoediging die ze binnen de groep ontvangen en de negatieve impact van het stigma wordt stap voor stap doorbroken.