Projectresultaten 2016 van de Redeemed Gospel Church

In 2016 is de Redeemed Gospel Church (RGC) in Nairobi aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit de evaluatie van 2015. Een belangrijk advies was: meer geïntegreerd kijken naar mensen die hulp zoeken. 

Supportgroepen voor mensen die leven met hiv

Deelnemers aan de lotgenotengroepen voor mensen met hiv krijgen nu ook de kans deel te nemen aan een spaar- en leengroep. Gezondheidswerkers werden getraind om hierover voorlichting te geven en deelnemers konden beslissen of ze mee wilden doen. Daarnaast besloot men om in 2016  een groep ervaren deelnemers van de supportgroepen  te trainen zodat zij zelf nieuwe groepen hiv-positieve buurtgenoten kunnen begeleiden.
 

 • 1300 leden namen deel aan de wekelijkse supportgroepen waar ze  advies en training ontvingen over gezondheid, medicatie- en voedingsadvies in combinatie met  een voedzame maaltijd om hun weerstand op  peil te houden.
 • De deelnemers zijn getraind in het voorkomen van hiv transmissie binnen het gezin.
 • De vrijwilligers die als gezondheidswerkers in de buurt actief zijn voor RGC kregen een opfriscursus.
 • De deelnemers werden begeleid bij medicijngebruik, de bijverschijnselen en preventiemaatregelen.
 • Ook leerden ze  omgaan met vooroordelen, stigmatisering en uitsluiting.
 • 60% van de leden werd doorverwezen naar diverse medische instellingen voor medische hulp op maat.

Voedingskeuken

In 2016 ondersteunde Tear het voedingsprogramma van de Redeemed Gospel Church. Daarmee werd bereikt dat:

 • 150 ouders en verzorgers een  training over gezonde voeding ontvingen.
 • 160 ondervoede kinderen vijf dagen per week een voedzame maaltijd kregen en kinderen met gezondheidsklachten werden doorgestuurd naar medische klinieken voor behandeling.
 • 80 ouders en verzorgers die voorlichting kregen over gezinsplanning dat nu in de praktijk brengen.
 • 65 van de 150 ouders en verzorgers die meededen in het voedingsprogramma zijn gestart in het het spaar- en kredietprogramma, en hebben spaargroepen gevormd en komen in aanmerking voor het afsluiten van een gemeenschappelijke lening om zo hun economische positie te verbeteren.
 • De Redeemed Gospel Church heeft in 2017 het voedingsprogramma aangepast. Kinderen worden nog steeds gescreend op ondervoeding, maar voor hulpverlening doorverwezen naar klinieken en hulpverleners in de omgeving. De RGC richt zich op opvoedingsondersteuning van de ouders en verzorgers en op het verbeteren van hun economische situatie door hen aan het spaar- en leenprogramma te laten deelnemen.

Kerken zetten zich in voor de gemeenschap

De Redeemed Gospel Church zette in 2016 in op het aanmoedigen van andere kerken om de problemen in de omgeving zelf aan te pakken. Dat is een uitdaging in de sloppenwijken van Nairobi. Er is veel verloop en veel bewoners van de sloppenwijken zijn gewend dat een ander hun problemen oplost.  

 • In 2016 kregen 15 kerkleiders van 3 kerken een revisiecursus om opnieuw te kijken hoe zij de slag van bewustwording naar actie kunnen maken. De betrokken kerken waren begin 2017 onder meer actief door waterdistributie in hun wijk op te zetten ten tijde van de grote droogte  die Kenia toen teisterde. 

Spaar- en kredietgroepen

Het aantal spaar- en kredietgroepen is in 2016 fors gegroeid door de nieuwe integrale aanpak (zie inleiding).

 • In 2016 werden 58  nieuwe spaar- en kredietgroepen gevormd. Daaraan doen in totaal 290 nieuwe deelnemers mee.
 • 67% van alle deelnemers aan de spaar- en kredietgroepen heeft in 2016 zijn of haar economische omstandigheden verbeterd door het ontvangen van een  training voor het opstellen van een businessplan en een lening om een onderneming op te zetten. Dat zijn 365 deelnemers. Zij zijn nu beter in staat om in hun levensonderhoud te voorzien en bijvoorbeeld hun kinderen voldoende eten te geven,  de huur te betalen en het schoolgeld te voldoen.