Dorpsontwikkeling via de kerk in Peru

Dit project leert kerkleiders hoe de kerk een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de lokale leefomstandigheden.
Partnerorganisatie
Warmis
Projectnummer
2018072
Bijdrage van Tear
€ 25 000

Cajamarca is een van de acht armste gebieden in Peru. Veel mensen beschikken er niet over stromend water, riolering en elektriciteit. Ook het percentage ondervoede kinderen is er hoger dan in andere delen van Peru. De bevolking leeft voornamelijk van de landbouw. Een lastige opgave, omdat het land vrij hoog ligt en kampt met periodes van droogte.
Onze lokale partner Warmis traint en begeleidt lokale kerkleiders in Cajamarca. Veel van de kerkleiders zijn zelf ook boer en nemen als dorpsbewoner deel aan plaatselijke comités voor de verdeling van water, grond en andere zaken. Onze partner leert ze hoe de kerk een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de omstandigheden en de onderlinge relaties.

Landbouw
Samen met boerenfamilies werkt onze partner Warmis aan het verbeteren van landbouwmethodes, bijvoorbeeld door erosiebestrijding, beter watergebruik, verbetering van het zaaigoed en coöperatievorming van boeren (bijvoorbeeld voor commerciële afzet van landbouwproducten). Warmis geeft ook kleine leningen aan samenwerkingsverbanden van drie families. Hierdoor zijn de oogsten de laatste jaren verbeterd.

Vrouwen- en kinderwerk
In bijeenkomsten voor vrouwen geeft onze partner veel aandacht aan lezen en schrijven, gezondheid, voeding en opvoeding. In groepen leren de vrouwen lezen en rekenen. Daarnaast leren ze kwalitatief hoogwaardige handwerkproducten te vervaardigen, die ze kunnen verkopen.

Tijdens de ontmoetingen voor de vrouwen, komen de kinderen ook bij elkaar. Met hen worden leuke activiteiten gedaan. Op een speelse manier leren ze normen en waarden en ze krijgen ook huiswerkbegeleiding. Bovendien wordt hun gezondheid regelmatig gecontroleerd.

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. We sluiten altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en moedigen ze aan die met eigen middelen en creativiteit waar te maken. We bouwen aan weerbare gemeenschappen en waar nodig vullen wij aan. www.tear.nl

2018 is het laatste jaar dat we dit project van Warmis ondersteunen. Doneren is dit jaar nog mogelijk, zodat we het project goed kunnen afronden. Is jouw kerk via connected church verbonden aan Warmis? Dan is dit het laatste jaar dat je updates ontvangt.

Meer weten? Neem contact op met:

Downloads

Flyer Connected Church Peru (2.49 MB)