Minder geweld in Boliviaanse gezinnen

Dit project werkt aan de preventie van huiselijk geweld en geeft hulp aan slachtoffers.
Land
Partnerorganisatie
Paz y Esperanza
Projectnummer
2018008
Bijdrage van Tear
€ 45 000

Bolivia is een van de armste Latijns-Amerikaanse landen. Meer dan zestig procent van de bevolking leeft in armoede. Dat gaat gepaard met veel ernstige sociale problemen zoals alcoholisme, seksueel en emotioneel misbruik en geweld tegen zowel vrouwen als kinderen.

Betere relaties in gezinnen

Tear-partner Paz y Esperanza wil het geweld tegen vrouwen en kinderen aanpakken en voorkomen en de slachtoffers helpen. Dat gebeurt in samenwerking met lokale kerken. Want juist de kerk kan een positieve invloed hebben op relaties in gezinnen.

Het project richt zich op allerlei groepen: kinderen en tieners, leraren, vaders van gezinnen, leiders en leden van de lokale kerken en medewerkers van media en sociale en juridische instanties

Paz y Esperanza

  • geeft voorlichting over geweld aan kinderen, tieners, leraren en vaders
  • leert kerkleiders en kerkleden hoe ze geweld kunnen voorkomen en hoe ze slachtoffers actief kunnen steunen
  • begeleidt kinderen en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van geweld
  • richt mannengroepen op voor mannen die zelf geweld hebben gepleegd, zodat ze zelfinzicht krijgen en leren hun gedrag te veranderen.
  • leert maatschappelijke werkers, media en juridische instanties hoe om te gaan met slachtoffers van seksueel geweld.

Doneren

€100,-

Voor € 100 euro kan een vrouw psychologische zorg krijgen.

 

€15,-

Voor € 15 kunnen we een lokale kerkleider trainen of begeleiden.

€7,50

Voor € 7,50 krijgt een scholier preventieve voorlichting.

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 6969 629 | E gfountain@tear.nl