Noodhulp na orkaan in zuidelijk Afrika

Nieuws | 19-06-2019Christelijk Noodhulpcluster

Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn in maart getroffen door een verwoestende orkaan. Orkaan Idai heeft honderden mensen het leven gekost. Honderdduizenden zijn in nood. Het is de zwaarste natuurramp in de regio in meer dan tien jaar. Tear is in actie gekomen, in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster en de Dutch Relief Alliance. De noodhulp is is in volle gang.

Er is nauwelijks eten in de getroffen gebieden. Het is weggespoeld en oogsten zijn verwoest. Omdat niet alle gebieden even toegankelijk zijn, is nog niet iedereen bereikt met hulpverlening. 

Earnest Maswera, Tears landendirecteur in Zimbabwe, zei over de orkaan: ‘Het is de slechtst mogelijke tijd voor een orkaan. Over enkele weken begint de oogsttijd en nu zijn heel veel akkers verwoest. Dit komt nog bovenop de uitdagingen die de bevolking van Zimbabwe toch al had. Zo’n 5,3 miljoen mensen hebben te maken met voedseltekorten. Dit aantal zal nu flink toenemen.’

De nood is groot

Onlangs was Martha Zonneveld, noodhulpcoördinator van Tear, in het berggebied van Oost-Zimbabwe dat het zwaarst getroffen is door de orkaan. Deze gebieden zijn slecht bereikbaar vanwege de vele rotsen en bomen die de wegen blokkeren en bruggen die kapot zijn. De verwoestingen die de orkaan heeft achtergelaten zijn groot. En nog niet iedereen heeft hulp gehad. Martha bezocht mensen die water, een tent en kookspullen hebben gekregen om de eerste tijd na de ramp te overleven. Maar bezocht ook mensen waar de hulp niet kon komen, om de eenvoudige reden dat er onvoldoende geld is. Het is schrijnend om te zien. Mensen die nog geen tent gehad hebben, alles kwijt zijn en ook geen toereikende voedselhulp krijgen. Het is moeilijk om hoop te geven als je weet dat fondsen op zijn. Daarom blijft uw steun onmisbaar.

Veel gebouwen zijn verwoest door de overstromingen. Foto: Food for the Hungry.

Wat doet Tear?

Tear is direct in actie gekomen. We verlenen noodhulp via onze lokale, christelijke partnerorganisaties in Mozambique en Zimbabwe. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken met:

  • schoon drinkwater en het herstel van watervoorzieningen
  • voorlichting op het gebied van water en hygiëne en hygiënemateriaal
  • dekens, jerrycans, kookgerei en keukengereedschap
  • preventieve maatregelen tegen seksueel geweld
  • groentezaden, zodat mensen op termijn hun eigen voedsel weer kunnen verbouwen

Noodhulpcoördinator Martha Zonneveld: ‘De situatie is zeer zorgelijk. Veel mensen zitten al  lang zonder voldoende eten en drinken. Omdat veel wegen en bruggen ook verwoest zijn, is het zeer moeilijk om de buitengebieden te bereiken.’

Foto: ANP

Help mee

Orkaan Idai heeft al honderden mensen het leven gekost, tienduizenden hebben nu direct jouw hulp nodig. Tear komt in actie. Help je mee?

Downloads

Collectepresentatie Noodhulp zuidelijk Afrika (12.48 MB)

Bid mee

  • Bid voor voor een voorspoedig verloop van de noodhulp via lokale organisaties en kerken.
  • Bid dat hulpverleners toegang kunnen krijgen tot de meest getroffen gebieden. 
  • Bid dat de meest kwetsbaren op tijd bereikt worden met schoon drinkwater en voedsel.

Deze noodhulpactie wordt uitgevoerd in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster en de Dutch Relief Alliance.

Tear en de Dutch Relief Alliance

Tear werkt voor deze actie samen met de Dutch Relief Alliance (DRA), een samenwerkingsverband tussen zestien Nederlandse noodhulporganisaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze noodhulpactie krijgen ontheemde gezinnen en mensen die zijn getroffen door cycloon Idai in Mozambique en Malawi onder meer opvang, voedselhulp en toegang tot schoon drinkwater. De Dutch Relief Alliance stelt voor Mozambique en Malawi 3,5 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp.

De deelnemende organisaties wisselen zoveel mogelijk informatie uit onderling, vullen elkaar aan waar nodig en voorkomen overlap van activiteiten. Extra aandacht gaat naar de meest kwetsbare groepen, zoals huishoudens geleid door kinderen, vrouwen en meisjes, maar ook ouderen en mensen met hiv of een beperking.