Noodhulp na orkaan in zuidelijk Afrika

Nieuws | 19-06-2019Christelijk Noodhulpcluster

Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn in maart getroffen door een verwoestende orkaan. Orkaan Idai heeft honderden mensen het leven gekost. Honderdduizenden zijn in nood. Het is de zwaarste natuurramp in de regio in meer dan tien jaar. Tear is in actie gekomen, in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster en de Dutch Relief Alliance. De noodhulp is is in volle gang.

Er is nauwelijks eten in de getroffen gebieden. Het is weggespoeld en oogsten zijn verwoest. Omdat niet alle gebieden even toegankelijk zijn, is nog niet iedereen bereikt met hulpverlening. 

Earnest Maswera, Tears landendirecteur in Zimbabwe, zei over de orkaan: ‘Het is de slechtst mogelijke tijd voor een orkaan. Over enkele weken begint de oogsttijd en nu zijn heel veel akkers verwoest. Dit komt nog bovenop de uitdagingen die de bevolking van Zimbabwe toch al had. Zo’n 5,3 miljoen mensen hebben te maken met voedseltekorten. Dit aantal zal nu flink toenemen.’

Cholera

De kans op grote uitbraken van cholera is reëel. De ziekte gedijt in vochtige gebieden met slecht drinkwater en weinig sanitaire voorzieningen. In Mozambique zijn al meer dan duizend gevallen gemeld. Het werkelijke aantal besmettingen ligt mogelijk stukken hoger.
 

Veel gebouwen zijn verwoest door de overstromingen. Foto: Food for the Hungry.

Wat doet Tear?

Tear is direct in actie gekomen. We verlenen noodhulp via onze lokale, christelijke partnerorganisaties in Mozambique en Zimbabwe. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken met:

  • schoon drinkwater en het herstel van watervoorzieningen
  • voorlichting op het gebied van water en hygiëne en hygiënemateriaal
  • dekens, jerrycans, kookgerei en keukengereedschap
  • preventieve maatregelen tegen seksueel geweld
  • groentezaden, zodat mensen op termijn hun eigen voedsel weer kunnen verbouwen

Noodhulpcoördinator Martha Zonneveld: ‘De situatie is zeer zorgelijk. Veel mensen zitten al  lang zonder voldoende eten en drinken. Omdat veel wegen en bruggen ook verwoest zijn, is het zeer moeilijk om de buitengebieden te bereiken.’

Foto: ANP

Sarudzai raakte haar huis kwijt door orkaan Idai in Mozambique

Sarudzai raakte haar huis kwijt

Sarudzai (40) staat op de plek waar eerst haar huis was. Onder haar voeten brokstukken steen en een dikke laag modder. ‘Rond drie uur ’s middags stortte mijn huis in. Er was zoveel water dat de muren het niet meer hielden. We kregen de kans niet om nog snel wat spullen te pakken, het stortte gewoon in. Al onze kleding en ons eten is weggespoeld. We hebben niets meer. Ook de schoolspullen van mijn kinderen zijn verdwenen of onbruikbaar geworden.’

In de dikke modderlaag proberen Sarudzai en haar kinderen nog wat bruikbare dingen terug te vinden. Ze pakt een kinderschoen op en een schoolboek dat onleesbaar is geworden. ‘Op dit moment is mijn grootste zorg onderdak en voedsel’ zegt ze. Eén kamertje is bewaard gebleven, daar slaapt Sarudzai nu samen met haar zeven kinderen. ‘Het is nog onduidelijk hoeveel de oogst straks zal opleveren. De akkers zijn flink beschadigd door de orkaan en het vele water.’

Help mee

Orkaan Idai heeft al honderden mensen het leven gekost, tienduizenden hebben nu direct jouw hulp nodig. Tear komt in actie. Help je mee?

Downloads

Collectepresentatie Noodhulp zuidelijk Afrika (12.48 MB)

Bid mee

  • Bid voor voor een voorspoedig verloop van de noodhulp via lokale organisaties en kerken.
  • Bid dat hulpverleners toegang kunnen krijgen tot de meest getroffen gebieden. 
  • Bid dat de meest kwetsbaren op tijd bereikt worden met schoon drinkwater en voedsel.

Deze noodhulpactie wordt uitgevoerd in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster en de Dutch Relief Alliance.

Tear en de Dutch Relief Alliance

Tear werkt voor deze actie samen met de Dutch Relief Alliance (DRA), een samenwerkingsverband tussen zestien Nederlandse noodhulporganisaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze noodhulpactie krijgen ontheemde gezinnen en mensen die zijn getroffen door cycloon Idai in Mozambique en Malawi onder meer opvang, voedselhulp en toegang tot schoon drinkwater. De Dutch Relief Alliance stelt voor Mozambique en Malawi 3,5 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp.

De deelnemende organisaties wisselen zoveel mogelijk informatie uit onderling, vullen elkaar aan waar nodig en voorkomen overlap van activiteiten. Extra aandacht gaat naar de meest kwetsbare groepen, zoals huishoudens geleid door kinderen, vrouwen en meisjes, maar ook ouderen en mensen met hiv of een beperking.