Organisatie

Tear is een dynamische en gedreven organisatie van enthousiaste en bewogen mensen. Samen men onze vrijwilligers en met steun van donateurs, kerken, bedrijven, stichtingen strijden wij tegen armoede en onrecht wereldwijd.

Op kantoor werken ruim 30 medewerkers en een wisselend aantal kantoorvrijwilligers. We hebben een Directie/Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Tear is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling. Bekijk onze ANBI-gegevens

Meer weten over onze organisatie? Download dan ons jaarverslag, onze statuten en ons meerjarenbeleidsplan.

De mensen van Tear