Projecten

Tear heeft meer projecten dan op de kaart worden weergegeven. Vind je niet wat je zoekt? Stuur een mail naar info@tear.nl of bel 030 69 69 600.

Locaties op de kaart kunnen niet altijd precies worden aangegeven. Projecten worden soms uitgevoerd in verschillende regio's binnen één land.

Kerken pleiten voor een einde aan seksueel geweld

Democratische Republiek Congo
Dit project richt zich op grondoorzaken van geweld tegen vrouwen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[23.367113783199,-3.976186623781]}

Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja

Cambodja
Kerk en gemeenschap worden toegerust om hun problemen aan te pakken. Zo verbeteren ze hun inkomen, hebben meer te eten en worden gezonder.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[105.2490234375,12.425847783029]}

Noodhulp Rohingya-vluchtelingen Bangladesh

Bangladesh
Tear biedt, in samenwerking met lokale hulporganisatie Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), noodhulp aan de Rohingya in Bangladesh. Uw gift is hard nodig.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[91.989460701184,21.399833780571]}

Weerbaarheid in de Hoorn van Afrika

Ethiopië
In Ethiopië werken mensen via zelfhulpgroepen een een betere voedselzekerheid.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[38.048400878906,6.765533939027]}
Een groep vrouwen komt bijeen in India

Zorg voor wie dit in India het meest nodig heeft

India
Mensen met een beperking en mensen in afgelegen gebieden van India krijgen toegang tot zorg.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[83.084106445312,24.686952411999]}

Voorbereiding op rampen in India

India
Dit project helpt mensen zichzelf beter te beschermen tegen overstromingen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[85.786255431594,25.85616340288]}

Een weg uit de armoede voor mensen in Noord-India

India
Dit project traint gemeenschappen om samen te werken aan ontwikkeling.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[82.183227539062,25.373809171544]}

Verandering in de sloppen van Mumbai

India
Dit project helpt bewoners van krottenwijken op het gebied van seksueel en huiselijk geweld, gezondheid, hiv en aids.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[72.82958984375,19.126848933511]}

Noodhulp Indonesië

Indonesië

Noodhulp Indonesië

Indonesië
In augustus en september 2018 werden verschillende Indonesische eilanden getroffen door aardbevingen, wat onder meer een tsunami veroorzaakte. Eind december werd Indonesië opnieuw getroffen door een tsunami.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[120.5859375,-1.823422593014]}

Kerken aan de slag tegen armoede in Indonesië

Indonesië
Met dit project trainen we kerken om samen met hun dorp te werken aan betere leefomstandigheden.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[106.94091796874,-6.151477964208]}
Vrouw tijdens project van de Redeemed Gospel Church

Positieve verandering in een sloppenwijk

Kenia
Dit project wil het leven van krottenwijkbewoners verbeteren, vooral van mensen die leven met hiv of aids.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[36.7822265625,-1.274308991845]}

Noodhulp orkaan zuidelijk Afrika

Mozambique
Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn op 14 maart 2019 getroffen door een verwoestende orkaan. Complete dorpen verdwenen onder water en velen zijn huis en haard kwijtgeraakt. Orkaan Idai kostte honderden mensen het leven. Honderdduizenden zijn nog steeds in nood.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[34.84,-19.84]}

Mensenhandel tegengaan in Nepal

Nepal
Mensenhandel is een groot probleem in Nepal. Mensen worden binnen het land verhandeld, van het platteland naar de stad, maar ook vanuit Nepal naar onder meer India en het Midden-Oosten. Daar komen ze terecht in de seksindustrie of worden ze gedwongen om te werken als slaaf in fabrieken.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[85.325274396613,27.644142230523]}
Nepalezen bezig met de bouw van een aardbevingsbestendige woning

Wederopbouw in Nepal

Nepal
Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. Duizenden mensen kwamen om. Nu wordt hard gewerkt aan wederopbouw.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[84.383288217563,28.207546979695]}

Plattelandsontwikkeling via de kerk in Nepal

Nepal
Dit project helpt kerken in Nepal om samen met hun dorp kleine projecten op te zetten.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[82.787475585938,28.391400375818]}

Een veilige leefomgeving voor gezinnen in Nepal

Nepal
Dit project traint gemeenschappen in de voorbereiding op rampen en werkt aan het verminderen van risico's.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[84.342041015625,28.028349057506]}

Kerk en gemeenschap in actie

Oeganda
Pentecostal Assemblies of God (PAG) traint kerken en gemeenschappen om positieve verandering te brengen in hun dorp.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[33.612670898438,1.730083711117]}

Veilig drinkwater via kerken in Oeganda

Oeganda
Tear zorgt samen met de Church of Uganda in Kigezi voor schoon drinkwater door voorlichting en het plaatsen van waterreservoirs bij huizen, kerken en scholen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[30.017065443099,-1.120314133162]}

Jongeren uit Zimbabwe toegerust voor de strijd tegen hiv en getraind om eigen inkomsten te verwerven

Zimbabwe
Dit project helpt kerkgemeenschappen in dorpen om hiv tegen te gaan.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[32.202301,-18.894245]}

Voedsel en inkomen voor ondernemende mensen

Zuid-Afrika
Dit project traint mensen om bedrijfjes op te zetten en moestuinen aan te leggen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[31.465187072754,-28.889171748242]}

Noodhulp orkaan Filipijnen

Filipijnen
Het noorden van de Filipijnen is in september 2018 getroffen door een zeer krachtige tyfoon. Zeker 960.000 mensen zijn getroffen door de ramp en hebben noodhulp nodig. Een grote zorg is ook dat oogsten verloren zijn gegaan en dat landbouwgrond is aangetast. Via een netwerk van lokale kerken schiet Tear te hulp.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[122.34632413446,13.195121988325]}
Ontheemde mensen in Nigeria

Noodhulp in Nigeria

Nigeria
In Nigeria lijden bijna 3 miljoen mensen aan voedseltekorten als gevolg van het geweld van Boko Haram.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[13.16162109375,11.824341483849]}
Ethiopisch gezin voor een geïmproviseerd tentje

Noodhulp Oost-Afrika

Oost-Afrika

Noodhulp Oost-Afrika

Oost-Afrika
Begin 2017 voerde Tear actie voor Oost-Afrika. In verschillende landen dreigde hongersnood, als gevolg van langdurige droogte en conflicten. Tear bood hulp in Ethiopië, Somaliland, Zuid-Soedan en Noord-Oeganda.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[37.001953125,6.577303118124]}

Lokale kerken komen in actie in hun gemeenschap

Haiti
De vele ontwikkelingsprojecten met 'gratis hulp' op Haïti hebben tot een passieve houding bij de bevolking geleid. Dit project pakt het probleem van het afhankelijkheids-syndroom aan door lokale kerken te motiveren om zelf iets te doen aan de problemen in en met hun leefgemeenschap.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-72.31201171875,18.583775688371]}

Jongeren bereiken met het evangelie in Haïti

Haiti
Karl Foster bereikt jongeren met het evangelie en betrekt hen bij de kerk door middel van rapmuziek.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-72.304075985972,18.603948275384]}

Noodhulp vluchtelingen Venezuela

Colombia
Ruim drie miljoen inwoners van Venezuela zijn de grens over gevlucht vanwege de economische en humanitaire crisis in hun land (UNHCR). Tear biedt via de lokale partner noodhulp.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-74.800371840164,10.993449562772]}
Leden van een lotgenotengroep in Colombia

Kerken in actie tegen seksueel geweld

Colombia
Tijdens de burgeroorlog in Colombia hebben gewapende groepen op grote schaal seksueel geweld gepleegd. Dit project traint kerken om hulp te geven aan de slachtoffers.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-74.53125,9.015302333421]}

Noodhulp & wederopbouw overstromingen Azië

Nepal, India, Bangladesh
Omvangrijke overstromingen in augustus en september 2017 hebben miljoenen mensen in India, Nepal en Bangladesh getroffen. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen. De gebruikelijke moessonregens waren heviger dan normaal en hebben grote stukken land onder water gezet. De overstromingen hebben geleid tot aardverschuivingen. Tear heeft, in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster, noodhulp geboden in Nepal, India en Bangladesh en is betrokken geweest bij de wederopbouw van de getroffen dorpen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[87.9345703125,25.799891182088]}

Ondersteuning voor vrouwen en kinderen in Syrië

Syrië
Na jarenlange conflicten is de oorlog in Syrië nog steeds niet voorbij. In enkele regio’s is er inmiddels gelukkig wel relatieve rust en wordt er aan wederopbouw gewerkt. Bij dit project is er extra aandacht voor ondersteuning voor vrouwen en kinderen die zijn getroffen door de oorlog.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[37.284679299254,34.999399827231]}

Wederopbouw via de lokale kerk in Syrië

Syrië
Dit project helpt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten hun leven weer op te bouwen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[38.66722515625,34.820115400456]}
x