Projecten

Tear heeft meer projecten dan op de kaart worden weergegeven. Vind je niet wat je zoekt? Stuur een mail naar info@tear.nl of bel 030 69 69 600.

Locaties op de kaart kunnen niet altijd precies worden aangegeven. Projecten worden soms uitgevoerd in verschillende regio's binnen één land.

Noodhulp in Beiroet, Libanon

Midden-Oosten
Op 4 augustus 2020 vond een enorme explosie plaats in het havengebied van Beiroet, Libanon. De ontploffing werd veroorzaakt door 2750 ton ammoniumnitraat dat al zes jaar opgeslagen lag in de haven. Duizenden mensen zijn afhankelijk van noodhulp.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[35.517749670614,33.903041875626]}
Foto: Hannah Maule-ffinch

Een eind aan huiselijk geweld en misbruik in Congo

Democratische Republiek Congo
Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) aan de orde van de dag. Het komt in alle lagen van de bevolking voor, en met name vrouwen en meisjes zijn slachtoffer. Vaak krijgen zij te maken met seksueel en gendergerelateerd geweld. In de provincie Noord-Kivu komt dit veel voor als gevolg van conflicten.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[29.2204548,-1.658501]}

Innoveren om geweld tegen vrouwen te voorkomen in Oost-Congo

Democratische Republiek Congo
In kwetsbare gebieden in Oost-Congo werken we aan een innovatieve aanpak om gendergerelateerd geweld effectiever te bestrijden. Hierbij mobiliseren we kerken en lokale leiders om aan de slag te gaan in hun gemeenschap.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[28.509226687588,-2.244968754259]}

Werken aan gendergelijkheid en bestaanszekerheid in Congo

Democratische Republiek Congo
Dit project richt zich op het verhogen van de landbouwinkomsten van de bevolking en het stoppen van gendergerelateerd geweld in Congo.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[29.1235983875,-0.563598237402]}
Foto: Hannah Maule-ffinch

Inclusie, voedselzekerheid en een duurzaam bestaan voor de Mbuti in Oost-Congo

Democratische Republiek Congo
Dit project focust zich op verbeterde voedselproductie en herstel van relaties in Congo.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[28.462121853125,1.39259034453]}

Kerken pleiten voor een einde aan seksueel geweld

Democratische Republiek Congo
Dit project richt zich op grondoorzaken van geweld tegen vrouwen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[29.28637276875,-0.859445052279]}

Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja

Cambodja
Kerk en gemeenschap worden toegerust om hun problemen aan te pakken. Zo verbeteren ze hun inkomen, hebben meer te eten en worden gezonder.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[105.2490234375,12.425847783029]}

Noodhulp Rohingya-vluchtelingen Bangladesh

Bangladesh
Tear biedt, in samenwerking met lokale hulporganisatie Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), noodhulp aan de Rohingya in Bangladesh. Uw gift is hard nodig.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[91.989460701184,21.399833780571]}

Weerbaarheid in de Hoorn van Afrika

Ethiopië
In Ethiopië werken mensen via zelfhulpgroepen een een betere voedselzekerheid.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[38.048400878906,6.765533939027]}

Kennis, moed en steun maken verschil in Noord-India

India
Dit project traint gemeenschappen om samen te werken aan ontwikkeling.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[82.183227539062,25.373809171544]}

Verandering in de sloppen van Mumbai

India
Dit project helpt bewoners van krottenwijken op het gebied van seksueel en huiselijk geweld, gezondheid, hiv en aids.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[72.82958984375,19.126848933511]}

Noodhulp Indonesië

Indonesië

Noodhulp Indonesië

Indonesië
In augustus en september 2018 werden verschillende Indonesische eilanden getroffen door aardbevingen, wat onder meer een tsunami veroorzaakte. Eind december werd Indonesië opnieuw getroffen door een tsunami.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[120.5859375,-1.823422593014]}

Kerken aan de slag tegen armoede in Indonesië

Indonesië
Met dit project trainen we kerken om samen met hun dorp te werken aan betere leefomstandigheden.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[106.94091796874,-6.151477964208]}
Vrouw tijdens project van de Redeemed Gospel Church

Positieve verandering in een sloppenwijk

Kenia
Dit project verandert levens van mensen in de sloppenwijken van Naïrobi.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[36.7822265625,-1.274308991845]}

Noodhulp orkaan zuidelijk Afrika

Mozambique
Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn op 14 maart 2019 getroffen door een verwoestende orkaan. Complete dorpen verdwenen onder water en velen zijn huis en haard kwijtgeraakt. Orkaan Idai kostte honderden mensen het leven. Honderdduizenden zijn nog steeds in nood.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[34.84,-19.84]}

Mensenhandel tegengaan in Nepal

Nepal
Mensenhandel is een groot probleem in Nepal. Mensen worden binnen het land verhandeld, van het platteland naar de stad, maar ook vanuit Nepal naar onder meer India en het Midden-Oosten. Daar komen ze terecht in de seksindustrie of worden ze gedwongen om te werken als slaaf in fabrieken.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[85.325274396613,27.644142230523]}

Plattelandsontwikkeling in Nepal

Nepal
Dit project helpt gemeenschappen in Nepal om samen kleine projecten op te zetten.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[82.787475585938,28.391400375818]}

Economische en ecologische duurzaamheid in West-Nepal

Nepal
Dit project traint gemeenschappen in duurzame landbouw waar bij ruimte is voor rechtvaardige economische groei zonder dat dit ten koste gaan van de natuur.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[84.342041015625,28.028349057506]}

Werkgelegenheid voor jongeren door afvalrecycling

Oeganda
Eco Brixs zet zoveel mogelijk plastic afval om in duurzame producten. Op deze manier gaat de Oegandese onderneming milieuvervuiling tegen en krijgen jongeren toegang tot de arbeidsmarkt.
Meer over dit project

Kerk en gemeenschap in actie

Oeganda
Pentecostal Assemblies of God (PAG) traint kerken en gemeenschappen om positieve verandering te brengen in hun dorp.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[33.612670898438,1.730083711117]}

Veilig drinkwater via kerken in Oeganda

Oeganda
Tear zorgt samen met de Church of Uganda in Kigezi voor schoon drinkwater door voorlichting en het plaatsen van waterreservoirs bij huizen, kerken en scholen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[30.017065443099,-1.120314133162]}

Jongeren uit Zimbabwe toegerust voor de strijd tegen hiv en getraind om eigen inkomsten te verwerven

Zimbabwe
Dit project helpt kerkgemeenschappen in dorpen om hiv tegen te gaan.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[32.202301,-18.894245]}

Voedsel en inkomen voor ondernemende mensen

Zuid-Afrika
Dit project traint mensen om bedrijfjes op te zetten en moestuinen aan te leggen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[31.465187072754,-28.889171748242]}
Ontheemde mensen in Nigeria

Noodhulp in Nigeria

Nigeria
In Nigeria lijden bijna 3 miljoen mensen aan voedseltekorten als gevolg van het geweld van Boko Haram.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[13.16162109375,11.824341483849]}

Noodhulp na overstromingen in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan
Grote delen van Zuid-Soedan zijn verwoest door hevige overstromingen. Er zijn naar schatting ruim 900.000 mensen getroffen. De overstromingen zijn het gevolg van zware stortregens die al sinds juli 2019 vallen. Hierdoor zijn veel Zuid-Soedanezen afhankelijk geworden van noodhulp, vooral in het noorden en oosten van het land.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[33,6]}
Ethiopisch gezin voor een geïmproviseerd tentje

Noodhulp Oost-Afrika

Oost-Afrika

Noodhulp Oost-Afrika

Oost-Afrika
Begin 2017 voerde Tear actie voor Oost-Afrika. In verschillende landen dreigde hongersnood, als gevolg van langdurige droogte en conflicten. Tear bood hulp in Ethiopië, Somaliland, Zuid-Soedan en Noord-Oeganda.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[37.001953125,6.577303118124]}

Landbouwontwikkeling in Haïti

Haiti
Dit project richt zich op wederopbouw in het zuidwesten van Haïti, één van de armste landen ter wereld.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-73.88601,18.3797567]}

Lokale kerken komen in actie in hun gemeenschap

Haiti
De vele ontwikkelingsprojecten met 'gratis hulp' op Haïti hebben tot een passieve houding bij de bevolking geleid. Dit project pakt het probleem van het afhankelijkheids-syndroom aan door lokale kerken te motiveren om zelf iets te doen aan de problemen in en met hun leefgemeenschap.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-72.31201171875,18.583775688371]}

Jongeren bereiken met het evangelie in Haïti

Haiti
Karl Foster bereikt jongeren met het evangelie en betrekt hen bij de kerk door middel van rapmuziek.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-72.304075985972,18.603948275384]}

Noodhulp vluchtelingen Venezuela

Colombia
Ruim drie miljoen inwoners van Venezuela zijn de grens over gevlucht vanwege de economische en humanitaire crisis in hun land (UNHCR). Tear biedt via de lokale partner noodhulp.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-74.800371840164,10.993449562772]}

Wederopbouw via de lokale kerk in Syrië

Syrië
Dit project helpt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten hun leven weer op te bouwen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[38.66722515625,34.820115400456]}
Foto: Will Boase Photography

Coronanoodhulp aan de meest kwetsbaren

Wereldwijd
We blijven hulp bieden aan de meest kwetsbaren. Juíst nu! Samen met u doet Tear er alles aan om het coronavirus het hoofd te bieden.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[89.912109375,23.966175871265]}
x