Projecten

Tear heeft meer projecten dan op de kaart worden weergegeven. Vind je niet wat je zoekt? Stuur een mail naar info@tear.nl of bel 030 69 69 600.

Locaties op de kaart kunnen niet altijd precies worden aangegeven. Projecten worden soms uitgevoerd in verschillende regio's binnen één land.

Hulp aan straatmeisjes in Bolivia

Bolivia
Dit project helpt straatmeisjes in Cochabamba om te werken aan hun toekomst.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-66.19140625,-17.348170081639]}
Straat in Bolivia

Minder geweld in Boliviaanse gezinnen

Bolivia
Dit project werkt aan de preventie van huiselijk geweld en geeft hulp aan slachtoffers.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-62.99539128125,-17.792170259744]}

Dorpsontwikkeling via de kerk in Peru

Peru
Dit project leert kerkleiders hoe de kerk een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de lokale leefomstandigheden.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-78.8382644,-6.4549673]}

Wederopbouw in het Midden-Oosten

Midden-Oosten
Dit project ondersteunt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[38.533172607422,35.207477527379]}

Preventieve gezondheidszorg in Oost-Congo

Democratische Republiek Congo

Preventieve gezondheidszorg in Oost-Congo

Democratische Republiek Congo
Het voorkomen van ziekten en vrouwen helpen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[25.0927734375,0.659165146289]}
Groep mensen bij een visvijver

Visvijvers en meer in Cambodja

Cambodja
Dit project traint kerken om met hun dorp te werken aan betere leefomstandigheden.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[105.9521484375,10.99943179074]}

Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja

Cambodja
Kerk en gemeenschap worden toegerust om hun problemen aan te pakken. Zo verbeteren ze hun inkomen, hebben meer te eten en worden gezonder.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[105.2490234375,12.425847783029]}

Noodhulp Rohingya-vluchtelingen Bangladesh

Bangladesh
Tear biedt, in samenwerking met lokale hulporganisatie Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), noodhulp aan de Rohingya in Bangladesh. Uw gift is hard nodig.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[91.989460701184,21.399833780571]}

Een betere bescherming tegen rampen

Bangladesh
Dit project helpt gemeenschappen om zich beter te beschermen tegen rampen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[90.674414197266,25.113367377482]}

Sociale opbouw in een arme wijk in Sabinópolis

Brazilië
Dit project zet zich in voor de bewoners van de wijk Nova Pousada in Sabinópolis
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-43.027128,-18.57869]}

Weerbaarheid in de Hoorn van Afrika

Ethiopië
In Ethiopië werken mensen via zelfhulpgroepen een een betere voedselzekerheid.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[38.048400878906,6.765533939027]}
Een groep vrouwen komt bijeen in India

Zorg voor wie dit in India het meest nodig heeft

India
Mensen met een beperking en mensen in afgelegen gebieden van India krijgen toegang tot zorg.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[83.084106445312,24.686952411999]}

Voorbereiding op rampen

India
Dit project helpt mensen zichzelf beter te beschermen tegen overstromingen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[85.786255431594,25.85616340288]}

Een weg uit de armoede voor mensen in Noord-India

India
Dit project traint gemeenschappen om samen te werken aan ontwikkeling.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[82.183227539062,25.373809171544]}

Verandering in de sloppen van Mumbai

India
Dit project helpt bewoners van krottenwijken op het gebied van seksueel en huiselijk geweld, gezondheid, hiv en aids.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[72.82958984375,19.126848933511]}

Noodhulp Indonesië

Indonesië

Noodhulp Indonesië

Indonesië
Eind september werd Sulawesi getroffen door twee grote aardbevingen. Een van de aardbevingen veroorzaakte een tsunami bij de kuststad Palu. Het dodental is opgelopen tot meer dan 2.000. Meer dan 4.400 mensen zijn zwaargewond en er worden nog ruim duizend mensen vermist. Daarnaast zijn zo'n 68.000 huizen verwoest. Tienduizenden mensen hebben hierdoor geen onderdak meer.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[120.5859375,-1.823422593014]}

Kerken aan de slag tegen armoede in Indonesië

Indonesië
Dit project traint kerken om samen met hun dorp te werken aan betere leefomstandigheden.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[110.42358398437,-7.37336248098]}
Vrouw tijdens project van de Redeemed Gospel Church

Positieve verandering in een sloppenwijk

Kenia
Dit project wil het leven van krottenwijkbewoners verbeteren, vooral van mensen die leven met hiv of aids.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[36.7822265625,-1.274308991845]}

Een betere oogst voor mensen in Mozambique

Mozambique
Dit project traint boeren om hun voedselzekerheid te vergroten.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[37.011196,-16.543947]}

Mensenhandel tegengaan in Nepal

Nepal
Mensenhandel is een groot probleem in Nepal. Mensen worden binnen het land verhandeld, van de stad naar het platteland, maar ook vanuit Nepal naar onder meer India en het Midden-Oosten. Daar komen ze bijvoorbeeld terecht in de seksindustrie of worden ze gedwongen om te werken als slaaf in fabrieken. Hoewel precieze aantallen ontbreken (mensenhandel is vaak niet direct zichtbaar), worden er in ieder geval tien- tot vijftienduizend veelal vrouwen en kinderen slachtoffer van mensenhandel per jaar. Arme gebieden in Nepal en regio's met veel migratie zijn hiervoor extra kwetsbaar.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[85.325274396613,27.644142230523]}
Nepalezen bezig met de bouw van een aardbevingsbestendige woning

Wederopbouw in Nepal

Nepal
Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. Duizenden mensen kwamen om. Nu wordt hard gewerkt aan wederopbouw.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[84.383288217563,28.207546979695]}

Plattelandsontwikkeling via de kerk in Nepal

Nepal
Dit project helpt kerken in Nepal om samen met hun dorp kleine projecten op te zetten.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[82.787475585938,28.391400375818]}

Een veilige leefomgeving voor gezinnen in Nepal

Nepal
Dit project traint gemeenschappen in de voorbereiding op rampen en werkt aan het verminderen van risico's.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[84.342041015625,28.028349057506]}

Kerk en gemeenschap in actie

Oeganda
Pentecostal Assemblies of God (PAG) traint kerken en gemeenschappen om positieve verandering te brengen in hun dorp.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[33.612670898438,1.730083711117]}

Veilig drinkwater via kerken in Oeganda

Oeganda
Tear zorgt samen met de Church of Uganda in Kigezi voor schoon drinkwater door het plaatsen van waterreservoirs bij huizen, kerken en scholen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[30.017065443099,-1.120314133162]}

Kerken in beweging voor gerechtigheid in Zimbabwe

Zimbabwe
Bisschop Ancelimo helpt kerken om zich uit te spreken tegen onrecht en mensenrechtenschendingen in zijn land.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[29.970703125,-18.812717856408]}

Jongeren toegerust voor de strijd tegen hiv en getraind om eigen inkomsten te verwerven

Zimbabwe
Dit project helpt kerkgemeenschappen in dorpen om hiv tegen te gaan.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[32.202301,-18.894245]}

Meer voedsel door droogtebestendig boeren

Zimbabwe
Dit project leert gezinnen een landbouwmethode die meer voedsel oplevert.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[28.608642578125,-20.127878409289]}

Voedsel en inkomen voor ondernemende mensen

Zuid-Afrika
Dit project traint mensen om bedrijfjes op te zetten en moestuinen aan te leggen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[31.465187072754,-28.889171748242]}

Noodhulp orkaan Filipijnen

Filipijnen
Het noorden van de Filipijnen is in september 2018 getroffen door een zeer krachtige tyfoon. Zeker 960.000 mensen zijn getroffen door de ramp en hebben noodhulp nodig. Een grote zorg is ook dat oogsten verloren zijn gegaan en dat landbouwgrond is aangetast. Via een netwerk van lokale kerken schiet Tear te hulp.
Meer over dit project
Ontheemde mensen in Nigeria

Noodhulp in Nigeria

Nigeria
In Nigeria lijden bijna 3 miljoen mensen aan voedseltekorten als gevolg van het geweld van Boko Haram.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[13.16162109375,11.824341483849]}
Vrouw ontvangt noodpakket in Katigiri

Noodhulp Centraal-Afrikaanse Republiek

Centraal-Afrikaanse Republiek

Noodhulp Centraal-Afrikaanse Republiek

Centraal-Afrikaanse Republiek
Duizenden mensen in de Centraal-Afrikaanse Republiek moesten vluchten vanwege geweldsuitbarstingen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[18.577880859375,4.477856485571]}
Ethiopisch gezin voor een geïmproviseerd tentje

Noodhulp Oost-Afrika

Oost-Afrika

Noodhulp Oost-Afrika

Oost-Afrika
Begin 2017 voerde Tear actie voor Oost-Afrika. In verschillende landen dreigde hongersnood, als gevolg van langdurige droogte en conflicten. Tear bood hulp in Ethiopië, Somaliland, Zuid-Soedan en Noord-Oeganda.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[37.001953125,6.577303118124]}
Haïtiaanse vrouw met kind voor haar beschadigde huis

Noodhulp in Haïti

Haiti
Op 4 oktober 2016 trok de orkaan Matthew over Haïti. Opnieuw kreeg de bevolking van dit straatarme land een zware klap door natuurgeweld.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-72.4658203125,18.562947442888]}
Leden van een lotgenotengroep in Colombia

Kerken in actie tegen seksueel geweld

Colombia
Tijdens de burgeroorlog in Colombia hebben gewapende groepen op grote schaal seksueel geweld gepleegd. Dit project traint kerken om hulp te geven aan de slachtoffers.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[-74.53125,9.015302333421]}

Noodhulp & wederopbouw overstromingen Azië

Nepal, India, Bangladesh
Omvangrijke overstromingen in augustus en september 2017 hebben miljoenen mensen in India, Nepal en Bangladesh getroffen. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen. De gebruikelijke moessonregens waren heviger dan normaal en hebben grote stukken land onder water gezet. De overstromingen hebben geleid tot aardverschuivingen. Tear heeft, in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster, noodhulp geboden in Nepal, India en Bangladesh en is betrokken geweest bij de wederopbouw van de getroffen dorpen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[87.9345703125,25.799891182088]}

Wederopbouw via de lokale kerk in Syrië

Syrië
In Syrië spelen lokale kerken een belangrijke rol in de distributie van hulpgoederen.
Meer over dit project
{"type":"Point","coordinates":[38.66722515625,34.820115400456]}
x