Noodhulp en DRA-programma's in Oost- en Centraal Afrika

Vluchtelingen wachten bij een waterpunt

Hulp Zuid-Soedan

Na de langst lopende burgeroorlog in Afrika, kwam er in 2011 eindelijk vrede in Zuid-Soedan. Dit was maar van korte duur, want in december 2013 brak er een burgeroorlog uit in ’s werelds jongste natie, door een machtsstrijd tussen twee politieke partijen. 

Gewelddadige conflicten hebben sindsdien twee miljoen mensen op de vlucht doen slaan naar het buitenland, terwijl in het land zeven miljoen mensen afhankelijk zijn van (voedsel)hulp. Door de diverse milities, de onrust die mensen belet om hun landbouwgrond te bewerken en de droogte, zijn veel mensen afhankelijk van externe hulp. 

In juni 2018 is er opnieuw vrede gesloten tussen de grootste tegenstanders, de Dinka en Nuer. Het blijft afwachten of dit meer rust en vrede gaat brengen in het land.

De hulp van Tear

Tear geeft hulp in Zuid-Soedan via Tearfund en lokale partnerorganisatie CEDS. Het hulpprogramma is veelzijdig en bestaat uit:

 • voedselzekerheid voor 8000 personen door het uitdelen van zaden en visnetten samen met training over de landbouw;
 • distributie van geld volgens de vastgestelde bedragen voor kwetsbare groepen om voedsel en andere essentiële zaken te kopen:
 1. Voor 1920 personen 6 maand lang zonder tegenprestatie (ouderen, mensen met een beperking) 
 2. Voor 5500 personen 3 maand lang, waarbij ze werk moeten doen voor de gemeenschap (verbetering van een weg, tegengaan van erosie enz.);
 • voorlichting over hygiëne en gezondheidszorg aan 25.000 personen, waarbij er ook 10 waterputten worden gerepareerd en comités wordengetraind in goed beheer van die putten. Hierbij wordt ook een gebied van de organisatie Save the Children ondersteund;
 • Save the Children geeft in de samenwerking met onze lokale partners ondersteuning aan de zorg voor kwetsbare kinderen in het werkgebied van Tear.

Deze activiteiten worden met financiën van de overheid via de Dutch Relief Alliance mogelijk gemaakt.

Hulp Democratische Republiek Congo 

De afgelopen jaren was er in de Democratische Republiek Congo (DRC) veel onrust, met conflicten op lokaal en regionaal niveau. Het land kent veel hulpbronnen, maar door slecht bestuur en conflicten verdwijnt veel van die rijkdom. 

Het leed van de bevolking is groot en het geweld drijft mensen op de vlucht. In 2017 ontstonden er conflicten in de provincie Kasai in centraal DRC, waar Tear hulp heeft verleend.  

Wat doet Tear? 

Tear geeft hulp in de Democratische Republiek Congo via een lokale partner en met financiële hulp van onder meer de Nederlandse overheid. Het hulpprogramma is veelzijdig en bestaat uit:

 • voedselzekerheid voor 1200 huishoudens door het uitdelen van zaden en landbouwgereedschappen;
 • gelddistributie aan 500 huishoudens, zodat zij zelf kunnen bepalen waar geld het hardst nodig is;
 • het uitdelen van (menstruatie) hygienekits aan 500 vrouwen en meiden, en het geven van voorlichting aan 24.000 mensen over veilig gebruik van water;
 • het helpen toegang krijgen tot schoon water in tien gemeenschappen door het helpen herstellen van tien waterputten;
 • het betrekken van de lokale gemeenschap bij de uitvoering van het programma. Drieduizend mensen van de lokale bevolking worden betrokken bij het ontwerp, de uitvoering, het monitoren en het evalueren van het programma.

Deze activiteit wordt met financiën van de overheid via de Dutch Relief Alliance mogelijk gemaakt. Tear werkt samen met andere Nederlandse organisaties in de Dutch Relief Alliance, met name met Red een Kind en World Vision. 

Hulp aan Zuid-Soedanese Vluchtelingen in Noord-Oeganda

Naast onze hulp in Zuid-Soedan zelf, steunen wij Zuid-Soedanese vluchtelingen in Noord-Oeganda. Dat doen we via Pentecostal Assemblies of God (PAG), een partner met wie we al jaren samenwerken.De vluchtelingen - vooral vrouwen en kinderen - hebben vooral gebrek aan goede voeding, drinkwater, hygiënsche voorzieningen en een redelijk onderdak. 

De hulp van Tear in Noord-Oeganda wordt gegeven in een groot vluchtelingenkamp met de naam Rhino, vlakbij het stadje Arua. Het project bereikt vooral de meest kwetsbare vrouwen en meisjes. Met de steun van Tear: 

 • ontvangen 1500 vrouwen en meisjes wasbaar maandverband
 • krijgen 2000 mensen gezondheidsvoorlichting en
 • krijgen 200 getraumatiseerde mensen psychosociale hulp.
Vrouwen zitten bij elkaar op uitgedroogde grond

Somaliland

Een groot aantal landen in Oost-Afrika leed in 2017 aan voedselgebrek als gevolg van extreem weer. Tear gaf hulp aan mensen in de regio Sanaag van Somaliland. Door de droogte verloor de bevolking veel vee, terwijl ze daar van leven. Tear ondersteunde vijfhonderd huishoudens met een financiële toelage ter vrije besteding. Daarnaast kregen de vijfhonderd meest gedupeerde herders een financiële toelage om nieuwe dieren te kopen. De toelage kwam overeen met de prijs van vier stuks kleinvee.

In samenwerking met de overheid gaf onze partner training aan de herders op het gebied van ziektepreventie en behandeling van ziekten bij hun dieren. Ook werden per gemeenschap vier veterinaire gezondheidswerkers getraind en voorzien van een medische uitrusting om hun werk te doen. Verder kregen 12.500 mensen voorlichting over hygiëne, vooral gericht op de gevaren van besmet drinkwater en slechte sanitatie. Door de droogte had de bevolking zich namelijk geconcentreerd op de weinige plekken waar nog wel water was, wat de kans op de verspreiding van ziekten vergrootte.

Tears noodhulp in Zuid-Soedan en Somaliland wordt medegefinancierd met fondsen van de Nederlandse overheid, via de Dutch Relief Alliance Joint Responses for South-Sudan & Somalia. De Dutch Relief Alliance is een samenwerkingsverband van 17 Nederlandse noodhulporganisaties.