Thema Noodhulp en wederopbouw

Tear helpt in noodsituaties. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In steeds meer landen en regio’s zijn er rampen en conflicten en een snel groeiend aantal mensen heeft daardoor te maken met grote ontwrichting van hun leven.

Projecten

Noodhulp in Beiroet, Libanon

Midden-Oosten
Op 4 augustus 2020 vond een enorme explosie plaats in het havengebied van Beiroet, Libanon. De ontploffing werd veroorzaakt door 2750 ton...
Foto: Will Boase Photography

Coronanoodhulp aan de meest kwetsbaren

Wereldwijd
We blijven hulp bieden aan de meest kwetsbaren. Juíst nu! Samen met u doet Tear er alles aan om het coronavirus het hoofd te bieden.

Noodhulp na overstromingen in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan
Grote delen van Zuid-Soedan zijn verwoest door hevige overstromingen. Er zijn naar schatting ruim 900.000 mensen getroffen. De overstromingen zijn...

Noodhulp orkaan zuidelijk Afrika

Mozambique
Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn op 14 maart 2019 getroffen door een verwoestende orkaan. Complete dorpen verdwenen onder water en velen zijn huis...

Noodhulp vluchtelingen Venezuela

Colombia
Ruim drie miljoen inwoners van Venezuela zijn de grens over gevlucht vanwege de economische en humanitaire crisis in hun land (UNHCR). Tear biedt via...

Noodhulp Indonesië

Indonesië
In augustus en september 2018 werden verschillende Indonesische eilanden getroffen door aardbevingen, wat onder meer een tsunami veroorzaakte. Eind...

Noodhulp Rohingya-vluchtelingen Bangladesh

Bangladesh
Tear biedt, in samenwerking met lokale hulporganisatie Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), noodhulp aan de Rohingya in...

Wederopbouw via de lokale kerk in Syrië

Syrië
Dit project helpt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten hun leven weer op te bouwen.
Ethiopisch gezin voor een geïmproviseerd tentje

Noodhulp Oost-Afrika

Oost-Afrika
Begin 2017 voerde Tear actie voor Oost-Afrika. In verschillende landen dreigde hongersnood, als gevolg van langdurige droogte en conflicten. Tear...
Ontheemde mensen in Nigeria

Noodhulp in Nigeria

Nigeria
In Nigeria lijden bijna 3 miljoen mensen aan voedseltekorten als gevolg van het geweld van Boko Haram.

Internationaal christelijk netwerk

Via ons netwerk van kerken en christelijke organisaties ter plekke en kunnen wij snel reageren op noodsituaties. Dat doen we onder meer via Integral Alliance, een internationaal netwerk van christelijke organisaties die actief zijn op het gebied van noodhulp en ontwikkeling. Daarnaast werken wij samen met het Christelijk Noodhulpcluster, bestaande uit zes Christelijke Nederlandse organisaties, namelijk: Woord en Daad, ZOA, Red een kindDorcas, EO Metterdaad en Tear.

Nood is leidend, daarom verlenen wij hulp ongeacht sociale klasse, religie en afkomst. We bewaken dat hulp niet leidt tot verdere spanning of ongelijkheid tussen groepen mensen met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen.

Wederopbouw en preventie

Als de eerste nood voorbij is, wil Tear een bijdrage leveren aan de wederopbouw. Ook besteden wij veel aandacht aan projecten die de gevolgen van natuurrampen beperken en mensen in kwetsbare gebieden beter voorbereiden op noodsituaties. We ondersteunen gemeenschappen in het vergroten van hun weerbaarheid, zodat toekomstig natuurgeweld niet zomaar een ramp wordt. Tear steunt bij voorkeur partners die zowel noodhulp als ontwikkelingsprojecten kunnen uitvoeren. Op deze manier is er een optimale wisselwerking tussen noodhulp, wederopbouw en ontwikkeling.

Noodhulpfonds

Lang niet al deze noodsituaties halen de media, waardoor het vaak ontbreekt aan financiële steun. Juist voor deze noodsituaties heeft Tear het noodhulpfonds opgericht. We zetten dit fonds in bij hulpvragen vanuit onze lokale partners, die willen reageren in noodsituaties veroorzaakt door nieuw natuurgeweld of conflict, maar dit financieel niet alleen kunnen. Veelal zijn het lokale kerken of christelijke organisaties die al in het gebied aanwezig zijn en daardoor snel en effectief kleinschalige noodhulp kunnen verlenen. Het komt weleens voor dat we het noodhulpfonds al kunnen inzetten nog voordat er in de media aandacht wordt besteed aan een ramp, waardoor we direct in actie kunnen komen met het verlenen van eerste noodhulp en van daaruit verdere werving kunnen inzetten.

Help je mee?

Met jouw hulp kunnen we bij noodsituaties direct in actie komen. Geef voor het noodhulpfonds zodat we direct in actie kunnen komen bij nieuwe rampen >>