Jaarverslag 2019

Tear helpt mensen zelf opstaan uit armoede en onrecht. Dat is onze missie en in 2019 hebben wij het opnieuw zien gebeuren. In 2019 zagen we onze inkomsten met meer dan 2,2 miljoen euro toenemen. We ontvingen meer inkomsten dan begroot, hoofdzakelijk voor humanitaire hulp in Mozambique, Nigeria, Zuid-Soedan, Indonesië en de Democratische Republiek Congo. Daardoor konden we in 2019 zo’n 100.000 mensen in noodsituaties meer steunen dan het jaar ervoor. 

In het voorjaar van 2019 zorgde orkaan Idai voor hevige overstromingen in zuidelijk Afrika. Tear kwam in actie in Mozambique en Zimbabwe en werkte via kerken en lokale organisaties aan noodhulp en wederopbouw. In andere rampgebieden bleef de bestaande nood onverminderd groot en ging Tear door met het verlenen van ondersteuning.

We zetten ons in voor een beweging die staat voor duurzaamheid, in binnen-en buitenland.

Coronavirus

Tear-directeur Minella van Bergeijk is blij met en dankbaar voor het mooie resultaat van 2019, maar maakt zich zorgen over de toekomst: ‘De nood in de wereld is de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Het coronavirus slaat hard om zich heen en veel mensen lijden onder de beperkende maatregelen die gelden. Honger, armoede en huiselijk geweld nemen in steeds meer landen toe. Vaak komt dat bovenop andere problemen die er al zijn en is de toegang tot medische zorg zeer beperkt.’ 

Klimaatverandering

De komende tijd ziet Tear het vergroten van de aandacht voor ecologische en economische duurzaamheid als belangrijk speerpunt. Van Bergeijk: ‘Bijna alle gemeenschappen waarmee we werken hebben te maken hebben met problemen rond klimaatverandering en verschraling van hulpbronnen. Hierin hebben we in het westen een grote verantwoordelijkheid. We verlangen naar ecologische gerechtigheid en een eerlijk economisch systeem en dat zie je meer en meer terug in al ons werk. We zetten ons in voor een beweging die staat voor duurzaamheid, in binnen-en buitenland. Hierbij verwachten we veel van lokale kerken en hun netwerken.’

Integral Mission

Aandacht voor duurzaamheid past bij de holistische werkwijze van Tear, ook wel integral mission genoemd. Dit denken vindt steeds meer ingang bij kerken in Nederland onder andere via de werkconferenties en collegedagen van de Integral Mission-leercommunity. Aan Umoja, het programma voor kerken in Nederland, deden eind december 2019 11 kerken mee, eind 2018 waren dit er 7.  

Download het complete jaarverslag over 2019 hieronder.

Downloads

Jaarverslag 2019 (8.61 MB)

Alisha was negen toen ze als slaaf werd verkocht

Verhaal | 28-09-2020 | Tear
Alisha was pas negen jaar toen ze werd verkocht aan een bordeel in India. Alisha vertelt haar aangrijpende verhaal.

Letterlijk licht in de duisternis voor de Rohingya vluchtelingen

Verhaal | 26-09-2020 | Tearfund Engeland
Veel vrouwen en meisjes voelen zich onveilig in de Rohingya vluchtelingenkampen. Gelukkig is er een oplossing: straatverlichting.
Vermoeid @Kinga Cichewicz

Ik ben er even niet en dat is oké

Blog | 24-09-2020 | Annelieke Bouman
Zit er in jou een stemmetje dat het altijd beter kan? Word je moe van alle dingen die 'moeten'? Dan is deze blog voor jou!

Zo kweek jij je eigen avocadoboom!

Verhaal | 24-09-2020 | Tear
Avocado's zijn enorm trendy, maar de vruchten moeten van ver komen en verbruiken veel water. Wist je dat je ook zelf een avocadoboom kunt kweken? Lees hier hoe...
Mira de Boer

Mira de Boer nieuwe programmaleider Umoja Nederland

Persbericht | 23-09-2020 | Suzanna Blackmore
Per 1 oktober treedt Mira de Boer aan als programmaleider van Umoja Nederland.

Tear-ambassadeur Rikko Voorberg: 'De hel is verbrand. Nu wordt alles anders.'

Verhaal | 23-09-2020 | Tear
Tear vroeg ambassadeur Rikko Voorberg naar het effect van de verschrikkelijke branden in het vluchtelingenkamp Moria.