Jaarverslag 2018

Tear helpt mensen zelf opstaan uit armoede en onrecht. Dat is onze missie en in 2018 hebben wij het opnieuw zien gebeuren. Mensen in een dorp in India die het samen voor elkaar kregen dat er
een weg werd aangelegd, dat er waterbronnen kwamen en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Boeren in Syrië, die na jaren van oorlog toch de moed weer vatten om hun werk op het land op
te pakken. Boeren in Oost-Oeganda erin slagen om toegang te verwerven tot een grotere markt en daardoor voor duurzame verandering in hun regio zorgen.

We zien een groeiende en hoopvolle beweging van mensen die samen willen opstaan uit armoede en onrecht.

Ook in Nederland zagen we mensen opstaan. The Justice Conference inspireerde meer dan tweeduizend bezoekers om met gerechtigheid aan de slag te gaan in hun eigen huis of
omgeving. Velen zijn al begonnen. 

Helaas zagen we ook in 2018 mensen die volledig afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. De Rohingya-vluchtelingen in kampen in Bangladesh zijn daar een voorbeeld van. Hun situatie lijkt uitzichtloos en dat maakt ons stil, maar ook gedreven om te geven wat nodig is.

Download hieronder ons jaarverslag 2018.

Downloads

Jaarverslag 2018 (9.84 MB)