Noodhulp in Haïti

Op 4 oktober 2016 trok de orkaan Matthew over Haïti. Opnieuw kreeg de bevolking van dit straatarme land een zware klap door natuurgeweld.

Met windsnelheden van meer dan 230 km/uur liet de orkaan Matthew een spoor van verwoesting achter in het land dat nog maar nauwelijks hersteld is van de aardbeving in 2010.  

Huizen, scholen, wegen en bruggen werden verwoest, akkers werden overstroomd en oogsten van veel boeren gingen verloren. Honderden mensen verloren hun leven en 1,4 miljoen mensen werden zodanig getroffen door de orkaan dat ze direct hulp nodig hadden. 

Haïti is een van de armste landen in de wereld en het armste land van Zuid- en Midden-Amerika. Het land is behalve arm ook politie instabiel, heeft een zwakke overheid en is gevoelig voor natuurrampen. In 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving.

Wat heeft de Tear tot dusver gedaan?

Dankzij jouw steun konden we de afgelopen maanden het volgende doen:

  • 558 gezinnen in St. Jean, 100 gezinnen in Chardonnieres en 100 gezinnen in Les Anglais ontvingen een voedselpakket. De pakketten bevatten onder meer rijst, bonen, olie en spaghetti voor een week.
  • 750 gezinnen in Tiburon kregen een pakket met artikelen voor de hygiëne. In deze pakketten zat onder meer zeep, tandenborstels, tandpasta, doekjes, een emmer en een handwasmiddel.
  • 1.500 gezinnen in Tiburon ontvingen een noodtent. Het pakket dat zij kregen bevatte een plastic zeil en touwen. Groepen van vijf gezinnen ontvingen daarnaast een gezamenlijk pakket met een hamer, schep en een zaag.
  • 336 gezinnen in St. Jean kregen een waterfilter.

In totaal hebben we 2.160 gezinnen geholpen. Dit zijn ruim 10.000 mensen.

Hoe gaan we verder?

Tear gaat door met de steun in Haïti. De wederopbouwfase is begonnen. De komende tijd zal Tear in samenwerking met twee partners gezinnen in drie departementen helpen bij het weer opbouwen van hun leven.

In deze vervolgfase krijgen gezinnen hulp bij het weer voorzien in een levensonderhoud. Zij ontvangen zaden en hulpmiddelen om hun akkers weer te kunnen beplanten en bewerken. Ook zullen duizenden fruitbomen worden geplant die gaan zorgen voor lange-termijn voedselvoorziening.

Daarnaast geeft Tear in de zwaar getroffen regio Grande-Anse steun aan gezinnen bij de verdere reparatie en wederopbouw van huizen. 

Foto: World Concern

De komende tijd willen we samen met onze partners de mensen in Haïti helpen om hun leven weer op te bouwen. Help je mee?

Logo van Integral

Tear komt in actie bij deze noodsituatie als lid van het internationale netwerk Integral.