Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance (DRA) is een samenwerkingsverband van Nederlandse NGO’s. Het samenwerkingsverband is opgezet om programma's uit te voeren op hetgebied van humanitaire hulp, die gefinancierd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast Tear zijn de volgende organisaties deelnemer van de DRA: CARE Nederland, Cordaid, DorcasICCO/Kerk in actie, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, War Child, WarTrauma Foundation, World Vision en ZOA.

Het samenwerkingsverband draagt eraan bij dat het geld voor noodhulp effectiever wordt besteed, en sneller beschikbaar is bij acute humanitaire crises en natuurrampen.

Afstemmen van hulpaanbod

Bij elke crisis of ramp, die in aanmerking komt voor hulp uit Nederland, wordt  samen met het Ministerie bekeken welke hulp het meest nodig is, en of er Nederlandse organisaties ter plekke hulp kunnen bieden. Vervolgens stellen de hulporganisaties een gezamenlijk plan van aanpak op, dat wordt ingediend bij het Ministerie.

In elk crisisgebied is één DRA-lid verantwoordelijk voor de coördinatie van het gezamenlijke werk. Het gaat daarbij om het delen van informatie over de noden in het gebied en nieuwe vluchtelingenstromen, maar ook om het afstemmen van het hulpaanbod. De ene organisatie heeft bijvoorbeeld meer ervaring met de logistiek van voedselhulp, een andere met het opzetten van sanitaire voorzieningen of het bieden van veilige plekken voor kinderen.

Nederlandse organisaties starten hulpactie Mosul

Persbericht | 11-04-2017 | Dutch Relief Alliance
De Dutch Relief Alliance komt in actie voor slachtoffers van het geweld rond Mosul.
Actievoerders tegen noodhulp in de bus

Organisaties bieden hulp bij honger in Jemen, Zuid-Soedan, Nigeria en Somalië

Persbericht | 24-02-2017 | Dutch Relief Alliance
De Dutch Relief Alliance heeft een video gemaakt, die de resultaten laat zien van snelle en efficiënte samenwerking bij noodhulp in Jemen, Zuid-Soedan, Nigeria en Somalië.

Niet meer de bosjes in

Verhaal | 07-02-2017 | Tearfund Engeland
Yamite leerde dat je je gezondheid in gevaar brengt, als je je behoefte doet in het vrije veld. Nu heeft haar man een latrine gegraven.
Mensen in Zudi-Soedan staan in de rij voor het ontvangen van hulpgoederen

Dengs ogen stralen weer

Verhaal | 07-02-2017 | Tear
In Zuid-Soedan zijn veel kinderen ernstig ondervoed. Tear-partner Medair helpt deze kleintjes om er weer bovenop te komen.
Mannen maken een visvijver schoon

Vis voor een vergeten land

Verhaal | 30-01-2017 | Frank van der Velde
Het geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek hoort tot de vergeten rampen. De laatste jaren heeft Tear ontheemden in dit land geholpen om hun leven weer op te pakken.
Mama Wahiuti

De zwerftocht van Mama Wahiuti

Verhaal | 27-01-2017 | Tear
Het huis van de oude Mama Wahiuti werd platgebrand door Boko Haram. Daarmee begon een zwerftocht die haar tot wanhoop bracht. Dankzij een project van Tear heeft ze nu in elk geval...