Collegemiddag

Migratie is al jaren een zeer actueel thema. In Nederland leven momenteel meer dan 2 miljoen mensen die in een ander land geboren zijn. Daarnaast leven er naar schatting nog 35.000 tot 70.000 ongedocumenteerden in ons land. De instroom van vluchtelingen aan de grenzen van de EU zorgen regelmatig voor een scherp politiek debat. En in de samenleving zien we helaas vaak een kloof tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Die kloof stelt onze samenleving voor de vraag hoe wij naar migratie kijken en hoe wij willen samenleven met diverse culturen in ons land.  

Door de Bijbelse oproep om te zorgen voor de wees, weduwe en vreemdeling, is het onderwerp migratie ook vanuit christelijke perspectief relevant. Tijdens deze collegemiddag gaan we nog een stap verder en bekijken we migratie vanuit een theologisch perspectief. De Bijbel is van begin tot eind een migratieverhaal. Niet in de laatste plaats als het gaat om het leven van Jezus. Samuel Lee verdiept zich al jaren in Theology of Migration en is bij uitstek de persoon om ons de Bijbel te laten lezen door de lens van migratie.   

De colleges van Samuel Lee worden afgewisseld met persoonlijke verhalen van mensen die vertellen welke invloed migratie op hun leven heeft. Ook krijg je de gelegenheid je eigen vragen te stellen tijdens de Q&A met Samuel Lee. Verder zijn er interactieve sessies waarin voldoende ruimte is om met andere deelnemers in gesprek te gaan en van elkaar te leren. De hele programma is tweetalig (NL en EN).

Het programma vindt plaats via Zoom en start om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur.  

Tear organiseert de collegemiddag samen met de Foundation Academy of Amsterdam. De verdiepende en interactieve middag is bedoeld voor predikanten, ondernemers, pioniers, kerkleiders, studenten en andere geïnteresseerden. 

Programma:

Welkom door Minella van Bergeijk  
College 1 – Theology & Migrants  
College 2 – Migration in the Bible I 
College 3 – Migration in the Bible II 
College 4 – Migrant Churches  

De kosten van de collegemiddag bedragen €20,00 per persoon. Er is een speciale studentenprijs van € 10,00.  

Deze collegemiddag is onderdeel van het Integral Mission programma van Tear. Integral mission is de visie dat het de missie van de kerk is om het goede nieuws te brengen in woord en daad, in alle aspecten van het leven. Theologie vanuit de context is daarbij van belang. Door dit programma willen we andere, ook niet-westerse, theologische stemmen laten klinken in Nederland. 

De collegemiddag is een initiatief van Tear in samenwerking met de Foundation Academy of Amsterdam.

Ja, ik meld me aan

Samuel Lee

Samuel C. Lee (Ph.D) is universitair docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam aan de faculteit Religie en Theologie en de directeur van het Center for Theology of Migration, de onderwijstak van Samen Kerk in Nederland (SKIN) aan de VU. Hij is de oprichter van de Foundation Academy of Amsterdam waar migranten onderwijs op academisch niveau kunnen volgen. Ook is hij voorganger van de Jesus Christ Foundation Church in Amsterdam Zuid Oost.
Op 16 november 2019 werd Samuel Lee verkozen tot Theoloog des Vaderlands. Hij is de eerste Theoloog des Vaderlands met een migratieachtergrond. Samuel Lee is een bevlogen spreker die een gezicht geeft aan een onderbelicht onderwerp binnen de kerken in Nederland. De rol van migranten in het verhaal van God.
Samuel Lee is auteur van onder andere het boek ‘Blessed Migrants’ over een Bijbels perspectief op migratie. In juni 2020 verscheen zijn nieuwste boek ‘Verlangen naar een nieuw christendom’. Binnenkort verschijnt ook van hem het boek ‘De Bijbel in de Bijlmer’ uitgegeven door Nederlands Bijbelgenootschap.

Foundation Academy of Amsterdam 

Foundation Academy of Amsterdam biedt onderwijs aan mensen die nooit de kans kregen aan een Hogeschool of Universiteit te studeren, door het gebrek aan financiën, diploma’s of omdat ze vluchteling, migrant of ongedocumenteerd zijn. Docenten geven op vrijwillige basis geaccrediteerd onderwijs op het gebied van Globale studies, Divinty en Human Rights.  
Samuel Lee is directeur en docent aan de Foundation Academy.  Lees hier meer over de Foundation Academy. 

‘Met al je trauma’s word je midden in de maatschappij gegooid’

Verhaal | 19-06-2020 | Tear
De Koerdische Nesrin Khanzady vluchtte naar Nederland en bouwde haar leven op, maar kwam haar trauma's tegen. ‘Ik had nachtmerries en herbelevingen en schaamde me enorm.’

‘In Nederland zal ik altijd de immigrant zijn’

Verhaal | 12-06-2020 | Tear
De Malawiaanse Thandi Soko-de Jong (38) woont in Nederland en heeft wereldwijd te maken met hokjes denken.

Collegemiddag met Samuel Lee

Verhaal | 04-06-2020 | Tear
In gesprek met Theoloog des Vaderlands Samuel Lee. 'Plaats mensen niet in je eigen hokje, probeer het hokje van de ander te begrijpen door een gesprek te voeren.'

Collegemiddag met Samuel Lee

Verhaal | 04-06-2020 | Tear
In gesprek met Theoloog des Vaderlands Samuel Lee. 'Plaats mensen niet in je eigen hokje, probeer het hokje van de ander te begrijpen door een gesprek te voeren.'

Samuel Lee & Theodoor Meedendorp: ‘Jezus haalt het zwakke en gebrokene naar voren’

Verhaal | 29-04-2020 | Tear
Beluister Tears podcast Verhalen van Veerkracht. Deze week gaat Minella in gesprek met Samuel Lee en Theodoor Meedendorp