Collegedag Ecologische Gerechtigheid

God schiep een prachtige aarde. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over het vervolg: over onze zorg voor en omgang met de schepping? Is Jezus’ verlossingswerk ook van toepassing op flora en fauna? En heeft de kerk een verantwoordelijkheid als het gaat om milieuvervuiling of klimaatverandering?  

De collegedag is bedoeld voor predikanten, kerkleiders en studenten die de krachtige boodschap van het evangelie voor de hele schepping willen (her)ontdekken. Met medewerking van Dave Bookless, dominee in Londen en theoloog bij A Rocha, en Ruth Valerio, theoloog en directeur Global Advocacy and Influencing bij Tearfund UK. 

Binnenkort plaatsen we hier een verslag van de collegedag.

De collegedag is een initiatief van Tear en komt tot stand in samenwerking met A RochaEOGroeneKerkenactieMicha Nederland en MissieNederland

Waarom organiseert een ontwikkelingsorganisatie een collegedag over Ecologische Gerechtigheid? 

Bij Tear geloven we dat gebroken relaties ten diepste de oorzaak zijn van armoede en onrecht in de wereld. Waar herstel van die relaties plaatsvindt, tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mensen en de natuur, kunnen armoede en onrecht worden uitgebannen. Dat zien we keer op keer in ons werk wereldwijd en lezen we ook terug in de Bijbel. Het evangelie is goed nieuws voor onze ziel, maar ook voor alle andere aspecten van het leven.  

Als christelijke ontwikkelingsorganisatie voelen we de urgentie om het besef dat het Koninkrijk om het hele leven gaat te agenderen. Ook als het gaat om ecologie. In de doordenking van onze drijfveren om goed voor de aarde te zorgen is in Nederland nog een hele slag te maken. Wereldwijd, in onze projecten in ontwikkelingslanden, zien wij de schrijnende gevolgen van milieuvervuiling en klimaatverandering. Als kerken en christenen moeten we onder ogen zien dat zorgen voor Gods schepping een vanzelfsprekend onderdeel is van onze eredienst aan God en de liefde voor onze naaste.