Collegedag Ecologische Gerechtigheid

God schiep een prachtige aarde. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over het vervolg: over onze zorg voor en omgang met de schepping? Is Jezus’ verlossingswerk ook van toepassing op flora en fauna? En heeft de kerk een verantwoordelijkheid als het gaat om milieuvervuiling of klimaatverandering?  

Wil je je in deze vragen verdiepen? Kom dan op 8 mei naar de collegedag Ecologische Gerechtigheid. Je wordt geprikkeld in je denken en gaat met vakgenoten in gesprek over de toepassing van de thematiek in het dagelijks functioneren van de kerk. 

De collegedag is bedoeld voor predikanten, kerkleiders en studenten die de krachtige boodschap van het evangelie voor de hele schepping willen (her)ontdekken.  

Met medewerking van Dave Bookless, dominee in Londen en theoloog bij A Rocha, en Ruth Valerio, theoloog en directeur Global Advocacy and Influencing bij Tearfund UK. 

Datum en tijd: 8 mei, van 9:00- 17:00 uur 
Locatie: EO Kapel, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC, Hilversum   
Kosten: € 37,50 per persoon, studentenprijs: € 17,50 
Programma: het programma is verdeeld in vier blokken met de thema's: the big picture: Gods mission from beginning to end, justice and hope in world of wounds, putting down roots in a restless world, values and virtues for living sustainably. Je wordt aan het denken gezet over ecologische gerechtigheid door middel van de lezingen, inspirerende voorbeelden en verwerkingsopdrachten om het te vertalen naar jouw rol en invloed. 

De collegedag is een initiatief van Tear en komt tot stand in samenwerking met A RochaEOGroeneKerkenactieMicha Nederland en MissieNederland

Ben jij erbij op 8 mei? Meld je ook aan voor het Facebook-evenement!

Meld je aan voor de collegedag

Waarom organiseert een ontwikkelingsorganisatie een collegedag over Ecologische Gerechtigheid? 

Bij Tear geloven we dat gebroken relaties ten diepste de oorzaak zijn van armoede en onrecht in de wereld. Waar herstel van die relaties plaatsvindt, tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mensen en de natuur, kunnen armoede en onrecht worden uitgebannen. Dat zien we keer op keer in ons werk wereldwijd en lezen we ook terug in de Bijbel. Het evangelie is goed nieuws voor onze ziel, maar ook voor alle andere aspecten van het leven.  

Als christelijke ontwikkelingsorganisatie voelen we de urgentie om het besef dat het Koninkrijk om het hele leven gaat te agenderen. Ook als het gaat om ecologie. In de doordenking van onze drijfveren om goed voor de aarde te zorgen is in Nederland nog een hele slag te maken. Wereldwijd, in onze projecten in ontwikkelingslanden, zien wij de schrijnende gevolgen van milieuvervuiling en klimaatverandering. Als kerken en christenen moeten we onder ogen zien dat zorgen voor Gods schepping een vanzelfsprekend onderdeel is van onze eredienst aan God en de liefde voor onze naaste.