Bid mee

Gebed is de motor van de kerk. Tear gelooft dat gebed daadwerkelijk iets kan veranderen. Ook aan de situatie van mensen die in armoede leven of in nood verkeren. Niet omdat onze woorden magische kracht bezitten, maar omdat we ons in het gebed richten tot God, die de wereld in zijn hand houdt. 

Bekijk de actuele gebedspunten onderaan en meld je aan voor de gebedsbrief.

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Dan is er voor jou de digitale gebedsbrief. Om zelf te gebruiken, maar ook in je gebedsgroep of op zondag bij jou in de kerk of gemeente. Je ontvangt hem een paar keer per jaar. Meld je aan via het formulier.

Ik wil de digitale gebedsbrief ontvangen

Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.
Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.

Actuele gebedspunten

Zimbabwe: bid voor boerengezinnen

04-07-16 | Door het wanbeleid van haar president leeft tegenwoordig 80 procent van de Zimbabwanen in armoede. Deze armoede komt sterk tot uiting in de wijdverspreide voedselonzekerheid, vooral in de drogere gebieden zoals Matabeleland en andere grote delen van het zuiden van Zimbabwe. 

De afgelopen twee landbouwseizoenen zijn in Zuidelijk Afrika op veel plaatsen dramatisch slecht verlopen. Door ernstige droogte, samenhangend met El Niño, brachten de akkers nauwelijks voedsel op.
 
In deze situatie is het project Turning Matabeleland Green van Tear-partner River of Life belangrijker dan ooit. In dit project leren boeren hoe ze in deze droge omstandigheden meer opbrengst van hun land kunnen halen. Dat kan door o.a. de bodem te bedekken met organisch materiaal en de grond niet om te ploegen. Daardoor wordt het vocht beter vastgehouden.
 
Dank God voor wat dit project tot dusver al heeft bereikt. Er doen al meer dan 5700 boeren mee. Boeren die de nieuwe methode gebruiken, oogsten gemiddeld twee keer zo veel mais als boeren die vasthouden aan de traditionele methode.
 
Het komend jaar wil River of Life 2800 nieuwe boeren bij het project betrekken. Bid dat deze boeren het aandurven om hun gewoonten te veranderen en dat ze de vruchten van die keuze zullen zien.
 
Bid om voldoende regen tijdens de komende seizoenen.
 
Ook in Ethiopië hebben mensen te lijden onder de gevolgen van de droogte. Miljoenen mensen zijn daar afhankelijk van voedselhulp. Bid voor onze partner Ethiopian Kale Heywet Church die noodhulp geeft.

Kenia: Bid voor Bernadette en haar lotgenoten

04-07-16 | Bernadette woont in een sloppenwijk in Nairobi. Toen ze hoorde dat ze hiv had, wist ze zich geen raad. ’Ik dacht voortdurend na over mijn dood en wat die zou betekenen voor mijn kinderen, die nog klein waren. En na de diagnose bleef er niets over van mijn zelfvertrouwen en mijn gevoel van eigenwaarde.’

Via de Redeemed Gospel Church, partner van Tear, kreeg Bernadette een medische behandeling. Ook werd ze opgenomen in een lotgenotengroep. Daar leerde ze hoe je positief kunt leven met hiv. Ook kreeg ze voorlichting over voeding en omgaan met stress. Nu ziet ze weer een toekomst. Ze is vrijwilliger is geworden in het hiv-project. Nu stimuleert andere mensen met hiv om ook mee te gaan doen met een lotgenotengroep.
 
Bid voor Bernadette, dat het goed met haar blijft gaan en dat ze als vrijwilliger veel mensen met hiv nieuwe hoop zal brengen.
 
Bid voor het werk van de Redeemed Gospel Church, voor liefde, wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen. Bid dat zij steeds de beste weg zal vinden om voor zo veel mogelijk mensen in de sloppen van Nairobi van betekenis te zijn.

Lees meer over ons project in Nairobi

Nepal: wederopbouw van een zwaar getroffen land

25-04-16 | Een jaar geleden schudde de aarde in Nepal, een ramp die diepe sporen achterliet in het land. Sporen die nog lang zichtbaar zullen zijn.

De Nepalezen werken hard aan de wederopbouw van hun land. Maar doordat de verwoesting zo groot was, moet er nog veel gebeuren. Tear steunt de (her)bouw van aardbevingsbestendige huizen en scholen en de aanleg van watervoorzieningen en toiletten. Ook is er psychosociale hulp.

Er is vertraging bij de huizenbouw. Veel organisaties zitten te wachten op toestemming van de Nepalese overheid voor het uitvoeren van hun bouwplannen. Bid voor een snelle voortgang van de bouwactiviteiten, zodat alle mensen snel weer een permanente woning hebben, die bestand is tegen nieuwe aardbevingen.

Bid voor volwassenen en kinderen die psychische trauma’s hebben door de ramp, dat zij genoeg hulp krijgen om achter zich te laten wat ze hebben meegemaakt.

Brazilië: licht in een donkere wijk

25-04-16 | Tear-partner BEM is werkzaam in de achterstandswijk Nova Pousada in Sabinópolis. De medewerkers reiken via een wijkcentrum uit naar kwetsbare kinderen en arme gezinnen. 

Ze zetten zich in om kinderen en tieners te beschermen en begeleiden, ouders te ondersteunen bij de opvoeding, mannen uit te dagen een positieve rol te spelen in hun gezin en hun licht te laten schijnen in deze donkere wijk.

Bid voor de relatie van BEM met de lokale overheid: voor erkenning van het  werk van BEM en inzet van het stadsbestuur om iets te doen aan de noden in de wijk op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, economische mogelijkheden.

Bid voor de kinderen die opgevangen worden in een shelter van BEM, voor hun emotionele en fysieke herstel en herstel van de relatie met hun ouders.

In de wijk worden veel kinderen en jongeren slachtoffer van seksueel geweld. Bid voor de cursus die BEM dit jaar opstart om jongeren te helpen zichzelf beter te beschermen.

Syrië: een triest jubileum

15-03-16 | Het is nu vijf jaar geleden dat het geweld begon in Syrië. Sindsdien is de burgeroorlog alleen maar omvangrijker, gruwelijker, complexer, onoverzichtelijker en uitzichtlozer geworden.

Het is nu vijf jaar geleden dat het geweld begon in Syrië. Sindsdien is de burgeroorlog alleen maar omvangrijker, gruwelijker, complexer, onoverzichtelijker en uitzichtlozer geworden. Een niet aflatende stroom van mensen ontvlucht het land, waar het leven bijna onleefbaar is geworden en elke dag bommen vallen.

Bid voor de miljoenen mensen die lijden onder de gevolgen van deze oorlog. Bid dat God zich over hen ontfermt en dat zij hulp en warmte zullen vinden bij hun medemens.

 Bid voor de strijdende partijen, dat zij meer bereid worden om een oplossing te zoeken aan de onderhandelingstafel. Bid voor allen die macht en invloed hebben, dat zij dit proces positief zullen beïnvloeden.

 Bid voor Nederland en andere Europese landen, die voor de uitdaging staan om voor hen ongewoon grote aantallen vluchtelingen op te vangen. Bid dat God ons land behoedt voor een sfeer van vijandigheid en ongevoeligheid ten opzichte van mensen die onze hulp nodig hebben. Bid dat de stem van degenen die de menselijkheid en de naastenliefde hooghouden, krachtig gehoord zal worden.

Lees hier meer over de hulp van Tear in het Midden-Oosten en Europa

Een hart voor straatkinderen

01-03-16 | Het aantal straatkinderen in Lima, de hoofdstad van Peru, neemt voortdurend toe. Ze zijn een gemakkelijke prooi voor degenen die hen willen misbruiken en uitbuiten.

Het aantal straatkinderen in Lima, de hoofdstad van Peru, neemt voortdurend toe. Veel kinderen komen uit achterstandswijken aan de randen van de stad. Vanwege de armoede moeten ze van school af om in de stad te gaan werken. De kinderen vormen groepen die op straat leven. Ze zijn een gemakkelijke prooi voor degenen die hen willen misbruiken en uitbuiten.
 
Veel Peruaanse kerken gaan tot dusver aan deze problemen voorbij. Zij richten zich meer op het hiernamaals dan op het leven hier en nu.
 
Anna Monteviller heeft een hart voor straatkinderen en voor de kerk. Dankzij deze dubbele passie slaagt ze erin om verandering te brengen in Lima. Dat doet ze via haar organisatie Word Made Flesh.
 
Anna en haar team geven emotionele en geestelijke steun aan straatkinderen en bieden hen ook kansen om onderwijs en beroepstrainingen te volgen. Zo werken de kinderen aan een toekomst en kunnen ze het leven op straat achter zich laten. Anna werkt ook aan bewustwording bij kerken en ontwikkelt studiemateriaal, dat kerken leert hoe ze straatkinderen en andere kwetsbare mensen in hun omgeving kunnen helpen.

Bid voor de straatkinderen in Lima en al die andere plaatsen in de wereld.

Bid voor Anna en haar team en andere mensen die zich wereldwijd inzetten voor deze kinderen, dat hun werk de toekomst zal openen voor veel kinderen die nu een triest, uitzichtloos en gevaarlijk leven leiden.

 Bid dat in veel kerken de ogen van mensen geopend zullen worden voor het leed in hun omgeving, zodat kerken zich gaan ontfermen over kwetsbare kinderen en volwassenen.

 Anna Monteviller is een van onze Inspired Individuals: maatschappelijk actieve christenen die door hun sterke visie en gedrevenheid het leven van heel veel mensen kunnen veranderen. Tear steunt hen daarbij.

Honger dreigt in Oost-Afrika

01-03-16 | Fate Mulu Woday, moeder van vier kinderen, is bang voor wat de toekomst zal brengen. Fate en haar gezin hebben al negen geiten en zes schapen verloren als gevolg van de droogte in hun land Ethiopië.

Fate Mulu Woday, moeder van vier kinderen, is bang voor wat de toekomst zal brengen. Fate en haar gezin hebben al negen geiten en zes schapen verloren als gevolg van de droogte in hun land Ethiopië.
 
‘Het heeft al twee jaar niet of nauwelijks geregend,’ vertelt ze. 'Onze kinderen zijn pas ziek geworden omdat ze besmet water drinken. Ik kan ze niet genoeg meer te eten geven. Er groeit niets en de dieren die we nog over hebben, kunnen niet meer grazen‘
 
In veel landen aan de oostkant van Afrika dreigt honger, nu oogsten zijn mislukt als gevolg van langdurige droogte of juist extreme regenval. Miljoenen mensen hebben onvoldoende voedsel om te kunnen overleven tot de volgende oogst. Tear voert actie voor Afrika samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster. 

Bid dat er voldoende hulp komt, zodat mensen de tijd tot de volgende oogst kunnen overbruggen.

Bid om wijsheid en kracht voor onze partnerorganisatie de Kale Heywet Church, die noodhulp geeft aan mensen in Ethiopië. Meer over de noodhulp van Tear in Ethiopië

Bid om een zegen voor projecten die mensen in Afrika helpen minder kwetsbaar te worden voor de toenemende grillen van het klimaat. Tear heeft projecten in Ethiopië, Somaliland en Kenia, die via spaar- en leengroepen werken aan een betere voedselzekerheid voor de bevolking

Het schooltje van Sambath

18-12-15 | Kerken die verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap waar ze deel van uitmaken, daar is het Tear om te doen. 

Daarom hebben we projecten die kerken inspireren, mobiliseren en trainen om samen met het dorp of de wijk armoede en onrecht aan te pakken, met inzet van eigen kracht en hulpbronnen. 
 
De uitkomsten van dit proces zijn even veelkleurig als de mensheid. Neem nu Sambath uit Cambodja. Door een bijbelstudie over Jezus die 5000 mensen te eten gaf, kreeg ze het verlangen om haar talenten in te zetten voor haar dorp. Ook al heb je weinig, als je het in Gods hand legt, kan Hij er wonderen mee doen, heeft ze geleerd. 
 
Daarom is ze nu met een schooltje begonnen. Ze geeft les aan acht kinderen en moedigt hen aan om nog meer kinderen mee te nemen.
 
Bid voor mensen als Sambath, die de gemeenschap iets willen bieden, dat zij vruchten mogen zien van hun werk..
 
Bid om een zegen voor alle kerken in Cambodja, die meedoen met de trainingen. Bid dat zij een zegen zijn voor de mensen om hen heen en dat veel gemeenschappen waar nu armoede heerst, daardoor zullen opbloeien.

Lees meer over het project in Cambodja

Hoop voor mensen met hiv

18-12-15 | Op 1 december was het Wereld Aidsdag. Daarom staan we stil bij al die mensen die leven met hiv. En bij de mensen die zich voor hen inzetten.

Florence (54) uit Kenia is zo iemand. Als vrijwilliger bij de Redeemed Gospel Church geeft ze thuiszorg aan mensen die ziek zijn door aids. Daarmee haalt ze mensen die vaak uitgestoten zijn door de gemeenschap uit hun isolement. Bekijk het filmpje waarin Florence vertelt over haar werk
 
Dank voor Florence en voor al de andere gezondheidsvrijwilligers. Bid dat dankzij hun werk veel mensen weer hoop krijgen en iets zien van de realiteit van Gods Koninkrijk.
 
Bid om een zegen voor alles wat wereldwijd gebeurt op het gebied van preventie, zodat de verspreiding van dit levensbedreigende virus tot staan wordt gebracht.
 
Bid dat kerken een plaats zullen zijn waar mensen die leven met hiv een warm welkom en goede ondersteuning vinden.

Dreigende honger in Ethiopië

18-12-15 | In Ethiopië hebben veel mensen op dit moment te lijden onder de ergste droogte in tientallen jaren. 

Er is dit jaar te weinig regen gevallen, waardoor oogsten mislukken of zwaar tegenvallen en er vee sterft. Er dreigt honger. Veel mensen hebben hulp nodig om te kunnen overleven tot de volgende oogst. De Ethiopische regering geeft al noodhulp, maar kan het probleem niet alleen de baas.
 
Een van de getroffen gebieden is Fantale, zo’n 150 km ten oosten van Addis Abeba. Dit is een van de regio’s waar Tear werkt met zelfhulpgroepen. Daarmee helpen we mensen om meer bronnen van inkomsten te ontwikkelen, zodat ze minder kwetsbaar worden. Met steun van de Nederlandse overheid geven we nu ook aanvullend voedselhulp in dit gebied.
 
Bid voor voldoende internationale hulp, zodat mensen in Ethiopië de periode tot de volgende oogst kunnen overbruggen.

Dank God voor onze partners en hun groeiende werk met de zelfhulpgroepen. Dat draagt veel vrucht. Bid dat dit programma steeds meer mensen zal helpen om de armoede en de honger achter zich te laten.
 
Lees hier een bijzonder verhaal over het succes van onze zelfhulpgroepen

Pagina's