Bid mee

Gebed is de motor van de kerk. Tear gelooft dat gebed daadwerkelijk iets kan veranderen. Ook aan de situatie van mensen die in armoede leven of in nood verkeren. Niet omdat onze woorden magische kracht bezitten, maar omdat we ons in het gebed richten tot God, die de wereld in zijn hand houdt. 

Bekijk de actuele gebedspunten onderaan en meld je aan voor de gebedsbrief.

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Dan is er voor jou de digitale gebedsbrief. Om zelf te gebruiken, maar ook in je gebedsgroep of op zondag bij jou in de kerk of gemeente. Je ontvangt hem een paar keer per jaar. Meld je aan via het formulier.

Ik wil de digitale gebedsbrief ontvangen

Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.
Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.

Actuele gebedspunten

Geweld tegen vrouwen

13-03-17 | Geweld tegen vrouwen is vandaag doodsoorzaak nummer één onder vrouwen tussen de 15 en 44 jaar. Niet alleen in landen ver weg is geweld tegen vrouwen een probleem, in Nederland heeft maar liefst 45 procent van de vrouwen te maken gehad met geweld; fysiek of psychologisch. 

In elk land komt geweld tegen vrouwen voor op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied, in alle lagen van de samenleving.

Bid voor het herstel van vrouwen die slachtoffer (geworden) zijn van seksueel geweld. Bid dat zij de moed vinden om dit te bespreken en een aanklacht tegen de dader(s) in te dienen.

In Colombia worden kerkleiders met steun van Tear getraind worden om slachtoffers van seksueel geweld bij te staan en te begeleiden. Bid voor deze kerkleiders en voor het ‘blijf van mijn lijf’ huis, dat de kerken hebben opgezet.

Bid ook voor ons project in Congo, dat o.a. psychosociale hulp geeft aan vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Deze vrouwen worden vaak verstoten door hun familie.

Bid dat overheden een eerlijk en sterk rechtssysteem hanteren, dat bescherming biedt aan (de positie van) vrouwen.

Een knuffel tegen de nachtmerries

13-03-17 | Sahid en Amyra komen uit Syrië. Hun boerderij- het levenswerk van drie generaties -  is door bommen vernield. 

Nu leven ze als vluchtelingen in Irak. Teleurgesteld en beroofd van de toekomst die ze voor ogen hadden. Hun enige verlangen is terugkeer naar huis, om hun leven weer op te bouwen. Ze tellen de dagen.

Via een partner van Tear hebben ze voedsel, dekens en kleding gekregen. Amyra vroeg ook om een knuffel voor haar oudste zoontje, die nachtmerries heeft door alles wat hij heeft gezien.

Bid voor Sahid en Amyra en hun zoontjes en voor al die andere Syrische gezinnen die in een uitzichtloze situatie verkeren.

Bid voor onze partners in het Midden-Oosten en voor alle andere hulpverleners, voor veiligheid en Gods bescherming. Bid dat mensen wereldwijd hun hart en hun portemonnee openen voor mensen die gevlucht zijn voor geweld en terreur.

Bid voor vrede in het Midden-Oosten.

Een gebed voor het nieuwe jaar

05-01-17 | Vader in de hemel, een nieuw jaar is begonnen. We bidden u of u ons wilt bemoedigen en versterken in ons geloof, nu we tot u naderen.

In veel delen van de wereld zien we mensen lijden. Op veel plaatsen heerst chaos en verwarring. Maar we weten dat er altijd hoop is.

Heer, u bent het anker waaraan we ons vasthouden. U bent het antwoord voor een gebroken wereld.

Wij danken u voor de dag die u ons beloofd hebt, de dag waarop al het oude voorbij zal gaan en u alle tranen zult afwissen. De dag waarop rouw, verdriet en lijden zullen verdwijnen. We bidden dat uw koninkrijk komt op aarde, zoals het er nu al is in de hemel

Wij bidden u in het bijzonder voor gezinnen die hun leven verwoest zien door honger, droogte en rampen, en voor onschuldige mensen die lijden onder conflicten. Voor degenen die geen hoop meer hebben, dat zij moed en kracht ontvangen, en dat uw liefde zichtbaar wordt, zelfs door de moeilijkste omstandigheden heen. Troost hen die uw liefde nodig hebben, en breng vrede in situaties die uitzichtloos lijken.

Dank u dat u ons, uw kerk, inschakelt om hoop te brengen aan mensen in nood. En wij danken u voor alle partnerorganisaties van Tear, die werken in landen waar mensen het zwaar hebben. We bidden om uw zegen, zodat zij met onze steun leven, hoop en waardigheid kunnen blijven brengen.

Vader, leer ons bidden voor diegenen die in diepe nood zijn. En sterk ons door uw Geest om hen te dienen, over de hele wereld. Help ons om iedere dag de handen en voeten van Jezus te zijn.

In de naam van onze Heer Jezus Christus.

Amen.

Haïti: weer op nul beginnen

28-10-16 | ‘Ik heb nog nooit zo’n storm meegemaakt,’ zegt Jean-Pierre. Hij woont bij de kust van Haïti. Door zijn woonwijk liep een belangrijke weg die de wijk verbond met het centrum van de stad. Nu de orkaan Matthew gepasseerd is, kun je niet eens meer zien dat die weg er ooit geweest is.

De watertank in de wijk is verwoest. De mensen halen hun water nu uit een beek. Of ze scheppen het uit de goot. ‘Mensen beginnen te klagen over buikpijn en diarree,’ zegt Jean-Pierre. Er zijn al choleragevallen bij hem in de stad. Als er niet snel iets gedaan wordt, kan er zo een grote uitbraak komen. De VN heeft daarom de internationale gemeenschap gevraagd om extra geld om de cholera in Haïti te bestrijden

Bid voor de mensen in Haïti. Hun veerkracht is verbazingwekkend, maar velen van hen moeten nu weer op nul beginnen. Bid voor kracht bij de mensen en voldoende hulp van buitenaf.

Bid dat het lukt de verspreiding van cholera tot staan te brengen. Er zijn nu meer dan 1400 verdachte gevallen.

Bid voor onze partners in Haïti, die hulpgoederen uitdelen, dat zij met hun hulp nieuwe hoop zullen brengen aan mensen die vaak al hun bezittingen kwijt zijn.

Mosul: een stad onder vuur

28-10-16 | De strijd om de Iraakse stad Mosul is in volle gang. Het Iraakse leger, Koerdische strijders en de internationale coalitie willen de stad heroveren. De strijd kan weken, zo niet maanden, duren.

De VN verwachten dat honderdduizenden mensen de stad zullen ontvluchten. Een grote humanitaire catastrofe. Maar op dit moment is het afwachten hoe alles zal lopen.

Onze partners in Irak bereiden zich voor op de vluchtelingenstroom, zodat we snel hulp kunnen geven als die stroom op gang komt.

Bid voor de bevolking van Mosul, dat God hen bewaart in de gevaren die hen bedreigen, of ze nu thuis blijven of vluchten.

Bid dat er voldoende hulp zal komen voor mensen die de stad ontvluchten. Meer dan 10.000 mensen hebben dit al gedaan. Zij verblijven deels in kampen, terwijl anderen zijn opgenomen door familie, vrienden of kennissen. 

Bid voor hulpverleners in Irak die hun werk doen met gevaar voor eigen veiligheid.

Oeganda: van wees tot zakenman

28-10-16 | Sam handelt in koeien. Hij is begonnen met kippen en schakelde over op geiten toen hij voldoende verdiend had. De koeien zijn Sams volgende stap bij het opbouwen van zijn bedrijf. Dat is zo succesvol dat hij zijn gezin goed kan onderhouden, terwijl er vroeger vaak maar één maaltijd per dag op tafel kwam.

Nu heeft hij plannen om bakstenen te maken en daarmee een huis te bouwen. En dat terwijl hij vroeger dacht: ‘Ik ben wees, ik ben arm en dus zal ik zal nooit een echt huis hebben.’

Sam is anders gaan kijken naar zichzelf en zijn eigen kansen dankzij trainingen van Tear-partner Pentecostal Assemblies of God (PAG). In die trainingen leren mensen om te ontdekken welke talenten en mogelijkheden God hen heeft gegeven en hoe ze die kunnen gebruiken om iets aan hun armoede te doen. Doordat ze groeien in zelfvertrouwen en in vertrouwen op God, lukt het hen om op te staan uit de armoede.

Dank God voor de verandering in het leven van Sam en zijngezin.

Bid voor Tear-partners zoals PAG. Door hun aanpak werken zij aan duurzame armoedebestrijding, waarbij mensen niet afhankelijk worden van hulp van buitenaf. Bid dat God hun werk zegent en dat nog veel meer mensenlevens ten goede zullen veranderen.

Bid voor de trainers, dat God hen wijsheid, liefde en geduld geeft om mensen in hun gemeenschap te begeleiden bij hun weg naar een betere toekomst.

Indonesië: er gebeurt iets bijzonders

01-09-16 | Sinds kort richt Tear-partner Yayasan Sion zich op het trainen van een groep kerken op Java. Daarbij leren kerken om samen met de omringende gemeenschap projecten op te zetten die de leefsituatie van mensen verbeteren.

Kort geleden gingen enkele collega’s op bezoek in Indonesië. In elke kerk hoorden zij verhalen van mensen die helemaal anders naar zichzelf, hun mogelijkheden en hun omgeving zijn gaan kijken. Dat leidt tot zelfbedachte activiteiten zonder steun van buitenaf, zoals een afval-upcyclingproject, biologisch boeren en een innovatieve start-up in vijgenthee.

Kleine kerkjes met weinig middelen zijn pionierend bezig om relaties tussen groepen in hun omgeving te verbeteren, hun dorp beter en mooier te maken en om zo het koninkrijk van God te laten zien.

Het is klein en kwetsbaar, maar onmiskenbaar en aanstekelijk. Door het enthousiasme van partner Yayasan Sion zijn ook enkele andere kerkgenootschappen, onder andere op Java, Sulawesi en West-Papoea begonnen met dezelfde trainingen.

Bid voor de kerken in Indonesië. Kleine gemeenschappen te midden van een grote meerderheid van moslims. Bid voor goede relaties binnen en buiten de kerk. Bid dat het trainingsproces blijvend tot zegen mag zijn voor de mensen en de kerken.

Bid voor de leiders van Yayasan Sion. Voor wijsheid en geduld, nu meer kerken in Indonesië willen leren van hun ervaringen.

Mona uit Syrië: geen inkomen, wel de zorg voor vijf kwetsbare gezinsleden

22-08-16 | Mona en Mohammed ontvluchtten hun woonplaats in Syrië, nadat een van hun zoontjes bijna was geraakt door een kogel.

Mohammeds inwonende ouders en gehandicapte broer gingen mee.

Ze weken uit naar een dop in de omgeving. Maar kort daarna werd Mona’s man opgeroepen voor het leger. Binnen een maand kwam hij om bij een bomaanslag.

Mona bleef achter zonder inkomen, maar met de zorg voor twee jonge kinderen, haar bejaarde schoonouders en haar zwager, die een beperking heeft. Ze was wanhopig.

Nu krijgt deze familie gelukkig hulp via een lokale kerk, die met steun van Tear voedselpakketten uitdeelt aan gezinnen als dat van Mona.

Bid voor mensen als Mona, rouwend, berooid en zonder toekomstperspectief. Bid dat zij overeind blijven en hoop houden op een betere toekomst.

Bid dat mensen het niet moe worden om te geven voor hulp in het Midden-Oosten, hoe lang deze crisis ook duurt. Voor mensen als Mona betekent hulp van buitenaf het verschil tussen leven en dood.

Bid dat er vrede en recht mag komen in het Midden-Oosten.

Nepal: nog lang niet iedereen is onder dak

22-08-16 | Thuli Maya Syangtan heeft pas een nieuw huis gekregen. Haar oude huisje stortte in tijdens de aardbeving van april 2015.

Thuli(78) is weduwe. Ze heeft zes kinderen gehad, maar die zijn allemaal gestorven. Nu is ze is afhankelijk van haar zuster om te overleven

Thuli’s huis is het eerste binnen het huizenprogramma van Tear dat is opgeleverd. In totaal worden 84 huizen gebouwd. Ze gaan naar de meest kwetsbare mensen. Onze partner Tearfund Engeland is een van de eerste organisaties die in Nepal permanente, aardbevingsbestendige woningen heeft neergezet sinds de ramp.

Bid voor Thuli, dat ze veilige oude dag zal hebben in haar nieuwe huis.

Bid voor de wederopbouw in Nepal. Die heeft veel vertraging opgelopen, o.a. door blokkades aan de Nepalees-Indiase grens en de trage afgifte van bouwvergunningen door de overheid. Bid dat alle mensen die getroffen werden door de ramp, gauw een huis zullen hebben.

Bid voor eenheid in de Nepalese kerken. Bid dat zij eendrachtig samen zullen werken om hen die in nood zijn te dienen. 

India: bid voor meisjes als Prema

04-07-16 | Prema (13 jaar ) woont met haar moeder Madhu in een sloppenwijk in Mumbai. Een jaar geleden werd ze door haar toenmalige stiefvader misbruikt.

Hoewel Madhu erin slaagde het misbruik te stoppen, kon ze haar dochter niet verder helpen. Prema en moeder Madhu hadden zware psychische problemen door deze situatie
 
Een tijdje later woonde Madhu in haar wijk een training over vrouwenrechten bij. Die werd gegeven door Tear-partner ACT op uitnodiging van de lokale kerk. Na de training zocht zij contact met de kerkleden die door ACT waren opgeleid tot counselor en ze deed haar verhaal. Zij verwezen moeder en dochter door naar professionele therapeuten van ACT. Dankzij hun hulp gaat het beter met Prema en Madhu.
 
Bid voor Prema, dat ze haar verschrikkelijke ervaringen goed kan verwerken.
 
Bid voor de kerkelijke vrijwilligers die door ACT zijn getraind. Bid dat zij goed zullen functioneren als ‘ogen en oren’ in de wijk, zodat veel mensen die dat nodig hebben, hulp krijgen.
 
Bid voor Gods zegen voor het trainingswerk van ACT. Kerken krijgen o.a. training op het gebied van gezondheidszorg en hygiëne, hiv en aids, vrouwenrechten, gezinsplanning, kinderhandel en trafficking. Bid dat zijn hierdoor een zegen mogen zijn voor de wijk waarin ze wonen.

Lees meer over ons project in Mumbai

Pagina's