Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bid mee

Gebed is de motor van de kerk. Tear gelooft dat gebed daadwerkelijk iets kan veranderen. Ook aan de situatie van mensen die in armoede leven of in nood verkeren. Niet omdat onze woorden magische kracht bezitten, maar omdat we ons in het gebed richten tot God, die de wereld in zijn hand houdt. 

Bekijk de actuele gebedspunten onderaan en meld je aan voor de gebedsbrief.

Bidden is krachtiger dan je denkt. Wil je met jouw (bijbel)kring meer verdieping creëren over dit onderwerp? Dan is deze bijbelstudie wellicht wat voor jou.

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Dan is er voor jou de digitale gebedsbrief. Om zelf te gebruiken, maar ook in je gebedsgroep of op zondag bij jou in de kerk of gemeente. Je ontvangt hem een paar keer per jaar. Meld je aan via het formulier.

Ik wil de digitale gebedsbrief ontvangen

Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.
Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.

Actuele gebedspunten

Duisternis in Haïti

14-07-19 | Haïti is één van de armste landen ter wereld. Het is een politiek instabiel land, met veel corruptie en geweld. Daarbij is het kwetsbaar voor natuurrampen. 

Sinds 2003 is voodoo als officiële religie erkend in Haïti. Voodoo kent veel duistere praktijken en de gevolgen ervan zijn duidelijk zichtbaar in Haïti. Met name jongeren hebben weinig hoop en uitzicht op een goede toekomst. Ze leven in een geweldspiraal van onlusten, jeugdbendes en grote werkloosheid.

Bid dat de christenen en kerken op Haïti zich duidelijk durven te distantiëren van de voodoo-cultuur. Dat ze een helder licht zijn door de concrete impact die ze hebben op mensen in armoede en onrecht.

Bid voor onze partners Fondasyon Chanje Lavi (FCL) en Tearfund op Haïti die samen met lokale kerken proberen zélf iets te doen aan problemen in hun omgeving.

Bid voor de leiders van FCL (Raymond Jean-Louis) en Tearfund (Marc-Romyr Antoine). Dat ze krachtige leiders zijn zoals God het bedoeld heeft.

Zuid-Soedan aan de rand van een nieuwe hongersnood

14-07-19 | Twee jaar geleden was er hongersnood en nu staat het land opnieuw aan de rand van een voedselcrisis. Zuid-Soedan wordt zwaar op de proef gesteld. 

Door mislukte oogsten maar ook door de jarenlange burgeroorlog rijzen de voedselprijzen de pan uit. Volgens de laatste rapporten heeft maar liefst 61 procent van de Zuid-Soedanese bevolking dringend hulp nodig. Dat zijn bijna 7 miljoen mensen. We helpen waar we kunnen, maar de situatie is heel nijpend. Dit land heeft jouw gebed hard nodig.

Bid voor de bevolking van Zuid-Soedan, vooral in gebieden met grote voedseltekorten.

Bid voor de inspanningen van onze medewerkers, partners en andere humanitaire organisaties. 

Bid voor blijvende vrede in Zuid-Soedan.

Zwaarste orkaan in jaren treft Zuidelijk Afrika

22-03-19 | Terwijl in Nederland de aanslag in Utrecht en de Provinciale Statenverkiezingen het nieuws beheersen, vindt er in Zuidelijk Afrika een ramp plaats. Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn getroffen door de zwaarste orkaan in de regio in meer dan tien jaar.

Orkaan Idai heeft al honderden mensen het leven gekost, honderdduizenden zijn in nood. Tear komt samen met het Christelijk Noodhulpcluster in actie

Bid voor het snel op gang komen van de noodhulp via lokale organisaties en kerken.

Bid dat de extreme regenval afneemt, zodat hulpverleners toegang kunnen krijgen tot de meest getroffen gebieden. 

Bid dat de meest kwetsbaren op tijd bereikt worden met schoon drinkwater en voedsel.

Toegang en geld nodig voor Syrië

22-03-19 | Na acht jaar oorlog is Syrië kapotgeschoten, verscheurd en lamgelegd. In sommige gebieden wordt nog steeds gevochten, in andere gebieden is het al een aantal jaar rustig en proberen de inwoners hun leven weer op te bouwen. Daar is hulp bij nodig en veel geld. Huizen en scholen zijn verwoest, hele wijken hebben geen stromend water. Meer dan 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 

Geld voor noodhulp en wederopbouw in Syrië schieten te kort en lopen terug. Ook krijgen humanitaire organisaties maar beperkt toegang tot gebieden waar hulp nodig is. Tearfund, de Engelse zusterorganisatie van Tear, is sinds eind 2018 bezig een kantoor op te starten in Syrië. Maar het is moeilijk om kantoorpersoneel te krijgen en visa voor medewerkers van Tearfund om daar naartoe te gaan.   

Lichtpuntje is het landbouwproject dat Tear ondersteunt in de omgeving van Homs. Doel is om 200 boeren te helpen in het opbouwen van hun werkzaamheden totdat de productie weer gelijk is aan het niveau van voor de crisis. Maar we zouden zoveel meer kunnen en willen doen.

Bid dat humanitaire organisaties toegang krijgen tot Syrië.

Bid dat er meer fondsen beschikbaar komen voor financiering van de wederopbouw. 

Bid dat er volledige rust en vrede komt in dit door oorlogverscheurde land.

'Ik ben dankbaar voor Tear-donateurs'

22-03-19 | Tear werkte jarenlang samen met lokale partner BEM in zeer arme wijken in Brazilië. Nu is aan die samenwerking een eind gekomen. De van oorsprong Nederlandse stichting BEM gaat ondertussen door met haar werk.

Op deze pagina blikken we terug met directeur Oscar van Eijk. Oscar van Eijk: ‘Het werk is zeker nog niet gedaan. Ik zie een toename van drugsgebruik onder tieners. En ook de gevolgen van de ongelijke verdeling van inkomen: 28 procent van al het geld verdwijnt in de zakken van 1 procent van de bevolking.’

Bid voor lokale fondsenwervers die het werk van BEM willen steunen.

Bid voor Oscar en zijn team, dat ze relaties aan kunnen gaan met de mensen in de zeer arme wijken van Sabinópolis.

Dank voor de jarenlange trouwe steun van Tear-donateurs.

Mensen van Sulawesi vragen: bid voor ons

12-10-18 | Direct na de twee zware aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi kregen we deze vraag van de mensen daar: Deze ramp is zo  enorm. We hebben behoefte aan van alles, maar willen jullie alsjeblieft vooral voor ons bidden?

Eén van onze partners met wie we al jaren samenwerken, noodhulporganisatie Yakkum, is gevestigd op Sulawesi. Arshinta Soemarsono, die voor Yakkum werkt en in het rampgebied is, schreef ons iets opvallends: 'Natuurlijk doen we wat we maar kunnen om noodhulp te verlenen. We verstrekken al aan 20.000 mensen noodhulp: water, sanitaire voorzieningen, hygiëne en gezondheidszorg.'

'Maar ik zie ook de gezichten van de mensen. De shock en de wanhoop. Het is belangrijk om nu ook stil te staan bij de impact van deze enorme ramp. We houden samen met kerken een bidstond bij de massagraven voor alle slachtoffers. Om ruimte te geven aan verdriet en rouw, om te beseffen wat we verloren hebben. Want als we erkennen dat we gebroken zijn, dan vinden we nieuwe hoop en nieuwe energie om weer door te gaan.'

Bid voor de slachtoffers die getraumatiseerd zijn: dat ze troost en hulp vinden en zo nieuwe hoop mogen ontvangen om weer op te staan en door te gaan. 

Bid voor het team van Tear dat kijkt wat er nodig is om via ons netwerk van lokale partners en kerken hulp te verlenen. Voor een goede afstemming onderling.

Bid voor de hulp zelf: dat het bij iedereen terecht komt die het nodig heeft, de meest kwetsbaren voorop. 

Bid mee voor The Justice Conference

12-10-18 | Nog twee weken en dan houdt Tear in samenwerking met diverse partners The Justice Conference. Sprekers en artiesten uit binnen- en buitenland helpen de bezoekers op weg om allereerst eigen gewoontes liefdevoller en rechtvaardiger te maken. 

En dat alles aangemoedigd door Micha 6-8: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Wij geloven dat gebed en gerechtigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer we God ontmoeten in gebed, proeven en ontvangen we Zijn liefde en bewogenheid voor de wereld. Dit zorgt ervoor dat we niet anders kunnen dan betrokken raken in Zijn missie om herstel en gerechtigheid te brengen op de plekken waar we wonen.

Bid dat we ogen krijgen om te zien waar God werkt aan recht en gerechtigheid.

Bid dat we gevuld mogen worden met Zijn hart en Zijn tranen om het onrecht dat er nog heerst.

Bid dat God ons helpt onze talenten, creativiteit en plek te ontdekken om gerechtigheid te brengen, de moed te vatten en prioriteit te geven aan Gods Koninkrijk.

Bid voor de voorbereidingen voor The Justice Conference 2018

27-03-18 | Op 27 oktober 2018 organiseert Tear samen met andere organisaties voor de tweede keer The Justice Conference in Nederland. We hebben als droom dat de thema's recht en gerechtigheid meer en meer centraal komen te staan in het dagelijks leven van christenen en binnen kerken.

Bid voor wijsheid voor het team dat The Justice Conference organiseert.

Bid dat we bij alle keuzes die in de voorbereiding van de conferentie gemaakt worden, Gods Koninkrijk blijven zoeken.

Bid dat The Justice Conference mag bijdragen aan het versterken van christenen en kerken in Nederland als het gaat om het uitleven van Gods droom voor deze wereld.

Bid voor de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

27-03-18 | In de afgelopen maanden zijn ongeveer 690.000 bewoners van Rakhine State, veelal Rohingya, gevlucht naar Bangladesh. Zij wonen heel dicht op elkaar in enorme vluchtelingenkampen in het oosten van Bangladesh. Met name de gezondheidssituatie in de kampen is op dit moment erg zorgelijk met de recente uitbraak van difterie.

Tear werkt in afstemming en samen met leden van het Christelijk Noodhulpcluster onder meer aan het bouwen van toiletten en het schoonhouden van de sanitaire voorzieningen in vluchtelingenkampen. 

Rohinya vrouwen en meisjes zijn dubbel slachtoffer van de crisis. Jonge tienermeisjes worden bijvoorbeeld in de kampen geronseld voor de seksindustrie, veel vrouwen zijn in Myanmar slachtoffer geweest van verkrachting.  Diegenen die hun verhaal doen zijn hun leven niet zeker en worden door lokale onderzoekscommissies niet serieus genomen.

​Bid voor de gezondheidssituatie van vluchtelingen in de kampen. De sanitaire voorzieningen zijn heel slecht en er is recent difterie uitgebroken. 

Bid voor de betrokken overheden, humanitaire werkers in Cox’s Bazar, kerken in Myanmar, voor alle slachtoffers van dit onrecht en voor vrede. Bid voor de medewerkers van Tear en partner CCDB. Voor goede samenwerking in het team, voor goede contacten met de vluchtelingen en voor een goede samenwerking met de overheid en andere hulporganisaties.

Dank dat er toestemming van de overheid van Bangladesh is voor zowel de uitvoer van het noodhulpprogramma als het openen van een kantoor in het oosten van het land. Dit kantoor gaat zowel de Rohingyavluchtelingen als de lokale bevolking ondersteunen en heeft een registratie gekregen voor maar liefst vijf jaar.

Nieuw noodhulpprogramma Zuid-Soedan

27-03-18 | Voor Zuid-Soedan beginnen we net aan een nieuw noodhulpprogramma voor 25.000 personen. Het betreft ondersteuning van duizend kwetsbare families met geld voor basisbehoeften, het aanschaffen van zaden en landbouwwerktuigen voor het komende regenseizoen, zodat de doelgroep ook zelf voedsel kan verbouwen.  Daarnaast werken we aan verbetering van watervoorzieningen en hygiëne.

Bid dat deze activiteiten goed zullen lopen, omdat er veel spanningen zijn in Zuid-Soedan, wat hulpverlening bemoeilijkt.

Bid voor een goed regenseizoen en een goede oogst.

Bid dat de situatie in Zuid-Soedan snel beter wordt en dat mensen hun leven weer kunnen opbouwen met de middelen die ze hebben.

Pagina's