Armoedebestrijding

Armoede ontneemt mensen niet alleen hun gezondheid en hun levenskracht, maar ook hun hoop, hun gevoel van eigenwaarde en hun kansen om tot ontplooiing te komen.

Maar waar gemeenschappen erin slagen om zichzelf aan de armoede te ontworstelen, verandert alles.  Bij dat proces wil Tear graag helpen.

Met onze projecten willen we armoede bestrijden door de zelfredzaamheid en weerbaarheid van mensen blijvend en duurzaam te verbeteren. Hoe we dat doen, hangt van de plaatselijke situatie af. Onze projecten hebben twee hoofddoelen. we willen mensen helpen meer inkomen en meer voedsel te verwerven, en we willen hen toegang geven tot basisvoorzieningen, zoals onderwijs, water en gezondheidszorg.

Bekijk onze projecten